ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ
Views
  • ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੰਪਾਦਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ

ਮੋਬਾਈਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਲਈ ਸਰਵਵਿਆਪੀ ਪਹੁੰਚ

ਦੂਰ - ਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੋਡਲ ਵਿਭਾਗ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ੨੦੧੪ - ੨੦੧੮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ੧੬,੦੦੦ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਗਭਗ ਖ਼ਰਚਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਪਹਿਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕਨੈਕਟਵਿਟੀ ਵਿਚਾਲੇ ਫਾਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਹੈ।

 

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ੫੫, ੬੧੯ ਦੇ ਲਗਭਗ ਪਿੰਡ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਲਈ ਮੋਬਾਇਲ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਤਰ-ਪੂਬਰ ਲਈ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਵਿਉਂਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਗ਼ੈਰ-ਮੋਬਾਇਲ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਮੋਬਾਇਲ ਖੇਤਰ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗ਼ੈਰ-ਮੋਬਾਇਲ ਖੇਤਰ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਮੋਬਾਇਲ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਦੂਰ - ਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੋਡਲ ਵਿਭਾਗ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ੨੦੧੪ - ੨੦੧੮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ੧੬,੦੦੦ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਗਭਗ ਖ਼ਰਚਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਰੋਤ : ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਭਾਰਤ

3.43661971831
ਸਟਾਰਸ ਨੂੰ ਰੋਲ ਓਵਰ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਫੇਰ ਰੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
ਟਿੱਪਣੀ ਜੋੜੋ

(ਜੇ ਉਪਰਲੇ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀਆਂ/ਸੁਝਾਅ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੋਸਟ ਕਰੋ)

Enter the word
ਨੇਵਿਗਾਤਿਓਂ
Back to top