ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ
Views
  • ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੰਪਾਦਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ

ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਕੀ ਹੈ ?

ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੁਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਨਿੱਜੀ ਵਿਲੱਖਣ ਸੰਖਿਆ

ਆਧਾਰ ੧੨ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਵਿਲੱਖਣ ਸੰਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਾਧੀਕਰਨ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਖਿਆ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਪਤੇ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਯੂ. ਆਈ. ਡੀ. ਏ.ਆਈ. ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਈ-ਆਧਾਰ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜੋ ਯੂ.ਆਈ.ਡੀ.ਏ.ਆਈ. ਰਾਹੀਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਧਾਰ ਦੇ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਜੈਂਡਰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਸੰਖਿਆ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਸੰਖਿਆ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਆਧਾਰ ਦੇ ਫਾਇਦੇ

  • ਕਿਫਾਇਤੀ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਸਰਲਤਾ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਤਸਦੀਕ ਯੋਗ।
  • ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਲੱਖਣ ਅਤੇ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲਾ।
  • ਇੱਕ ਕ੍ਰਮ-ਰਹਿਤ (ਰੈਂਡਮ) ਉਤਪੰਨ ਸੰਖਿਆ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤੀ, ਪੰਥ, ਮਜ਼ਹਬ ਅਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਆਦਿ ਦੇ ਵਰਗੀਕਰਣ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।


ਆਧਾਰ ਹੈ

ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ

 

1.

ਆਧਾਰ ਇੱਕ 12 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਹਰੇਕ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਛਾਣ ਹੈ

(ਬੱਚਿਆਂ ਸਹਿਤ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਡ)

2.

ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰੇਕ ਨਿਵਾਸੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ

ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਕਾਫੀ ਹੈ।

3.

ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਅਤੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਜਾਤੀ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

4.

ਇਹ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਹਰੇਕ ਨਿਵਾਸੀ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੋਵੇ।

ਹਰੇਕ ਭਾਰਤੀ ਨਿਵਾਸੀ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਪਛਾਣ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੋਵੇ।

5.

ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਆਧਾਰ ਅੰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਮਲਟੀਪਲ ਪਛਾਣ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

6.

ਆਧਾਰ ਵਿਸ਼ਵੀ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਆਦਿ ਵਰਗੀ ਪਛਾਣ ਆਧਾਰਿਤ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਆਧਾਰ ਹੋਰ ਪਛਾਣ-ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਲਵੇਗਾ।

7.

ਯੂ.ਆਈ.ਡੀ.ਏ.ਆਈ., ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਹਾਂ/ਨਾ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਦੇਵੇਗਾ।

ਯੂ.ਡੀ.ਆਈ.ਏ.ਆਈ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪਬਲਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲੈ ਸਕਣਗੀਆਂ।

ਸਰੋਤ : ਭਾਰਤੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਅਥਾਰਟੀ

3.40526315789
ਟਿੱਪਣੀ ਜੋੜੋ

(ਜੇ ਉਪਰਲੇ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀਆਂ/ਸੁਝਾਅ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੋਸਟ ਕਰੋ)

Enter the word
Back to top