ਹੋਮ / ਸਮਾਜਕ ਭਲਾਈ
ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ

ਸਮਾਜਕ ਭਲਾਈ

ਠੀਸ ਸੇਕ੍ਤਿਓਂ ਪ੍ਰੋਵਿਦੇਸ ਇਨ੍ਫੋਰ੍ਮਾਤਿਓਂ ਰੇਲਾਟੇਡ ਤੋ ਵੋਮੇਨ ਏੰਡ ਚਿਲ੍ਡ ਦੇਵੇਲੋਪ੍ਮੇੰਟ , ਵੇਲ੍ਫਾਰੇ ਓਫ ਸ੍ਕ , ਸਤ , ਮਿਨੋਰਿਤੀਏਸ , ਦਿਫ੍ਫੇਰੇਨ੍ਤ੍ਲ੍ਯ ਅਬ੍ਲੇਡ , ਸੇਨਿਓਰ ਕਿਤੀਜ਼ੇੰਸ ਏੰਡ ਓਥੇਰ ਊਂਦਰ -ਸੇਰ੍ਵੇਦ ਕੋਮ੍ਮੁਨਿਤੀਏਸ .

This section provides information related to women and child development, welfare of SC, ST, minorities, differently abled, senior citizens and other under-served communities.

 • Vikaspedia

  ਸਮਾਜ ਕਲਿਆਣ ਪਛੜੀਆਂ ਤੇ ਕਮਂਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਏ ਸਮਰਥ ਤੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ:.

  ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਮਾਜ ਕਲਿਆਣ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ, ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਏ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਤੇ ਪ੍ਰਗ਼ੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ_ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਹਨ।.

 • Vikaspedia

  ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਏ ਜਾਗਰੁਕ ਕਰਵਾਉਣਾ.

  ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਏ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕੇ।.

 • Vikaspedia

  ਸਮਾਜਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਯਤਨ:.

  ਭਾਰਤੀ ਸਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇੱਕ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਜਾਂ ਮੁੱਖਬੰਧ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲਿਆਣ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਿਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਚਨਬੱਧ ਹੈ।.

Video on India - A Welfare State

Double click on film to view full screen

ਇੱਥੇ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਭਾਰਤੀ ਸਵਿਧਾਨ ਤੇ ਕੁੱਝ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਨਿਯਮ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਸੰਬੰਧੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ:

 • ਰਾਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਵੇਗਾ_(1) ਰਾਜ ਅਜਿਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਿਆਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਂਵਾਂ ਏ ਪ੍ਰਗ਼ੁਲਿਤ ਕਰੇ। (38).
 • ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਏ ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੀਵਿਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਾਧਨਾਂ ਏ ਵਰਤਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। (39ਜ਼) .
 • ਕਾਮੀਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ_ਘੱਟ ਮਂਦੂਰੀ :ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਉਪਯੂਕਤ ਵਿਧਾਨ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸੰਗਠਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਮਿਆਂ ਏ ਕੰਮ, ਨਿਰਬਾਹ ਮਂਦੂਰੀ, ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਸਤਰ ਸੰਪੂਰਨ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਆਵਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸ੍ਹੰਮਕ੍ਰਿਤਕ ਅਵਸਰ ਉਪਲਭਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਏ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਗ਼ੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ। (ਦਗ਼ਾ 43).
 • ਕੁੱਝ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਰਾਜ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ, ਕੰਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੇ ਬੇਕਾਰੀ, ਬੁਢਾਪਾ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਆਦਿ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਏ ਉਪਲਭਧ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗਾ।(41).
 • ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਹਿਗ਼ਾਂਤ: ਰਾਜ, ਜਨਤਾ ਦੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤਜ਼ਤੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਹਿਗ਼ਾਂਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰਤਾ ਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ। (46).
 • ਇਹਨਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਆਰਥਿਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਆਦਰਸ਼ ਏ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿ ਸੁੱਰਖਿਆ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਵਿਆਕਤੀ ਏ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ।.

  ਇਸੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਮਾਨ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ,। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ, ਪਛੱੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਵੀਨਤਮ, ਵਿਸ਼ਵਾਸਪੂਰਕ, ਰਾਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

  ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਕਲਿਆਣ

  ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਾਧਨਾ, ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨਾ ਦੁਆਰਾ ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਗ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਨੇਕਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।.

  ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਲਿਆਣ

  ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਐਸ.ਸੀ.) ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ (ਐਸ.ਟੀ.) ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਸੁੱਰਖਿਆ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਗ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਆਯੋਗ ਵਰਗੀਆਂ ਸਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।.

  ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ

  ਇਹ ਭਾਗ ਦੇਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦੇ 8.14' ਅਤੇ 15' ਖੇਤਰਫਲ ਤੇ ਨਿਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।.

  ਪਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਕਲਿਆਣ

  ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਐਸ.ਸੀ.), ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ (ਐਸ.ਟੀ.) ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (ਓ.ਬੀ.ਸੀ.) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਵਿਭਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।.

  ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ

  ਰੋਂਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈਂਡਲੂਮ, ਮੱਛਵਾੜੇ ਅਤੇ ਬੀੜੀ ਬਨਾਉਣਾ ਆਦਿ ਰੋਂਗਾਰਾਂ ਏ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਏਨ 2008 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਏ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।.

  ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲੱਣਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਜਟਿਲ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਡੇ ਜੀਵਣ ਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਭਾਗ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਗਰਾਮੀਣ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਏ ਉਤਪਾਦਾ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਜਾਗਰੁਕਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

  ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਲਿਆਣ

  ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 29 ਜਨਵਰੀ 2006 ਏ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਅਲਪਸੰਖਿਅਕਾਂ ਏ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਹਿੱਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪਸਾਰ ਲਈ ਨਿਯਮਬੱਧ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਅਲਪਸੰਖਿਅਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।

  ਵਿਕਲਾਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ

  ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰਤਾ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਵਿਕਲਾਂਗ ਵਿਭਾਗ, ਵਿਕਲਾਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਇਸ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਭਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।.

  ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ

  ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰਤਾ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਭੇਦ ਭਾਵ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਗ਼ੀ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਏ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ .ਉਪਲਭੱਦ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਭੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

  ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਗਰੀਬੀ ਉਮੂਲਣ

  ਗ੍ਰਾਮੀਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਕਲਿਆਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਨੋਡਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਨ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮਰਗ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਨਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਹਦਾ ਹੈ।.

  ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬੀ ਉਨਮੂਲਣ

  ਇਹ ਭਾਗ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਵਿਵਸਥਾ ਸੰਸਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਆਬਾਸ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਏ ਸੋਂਪੇ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮ (74 ਵੀਂ ਸੋਧ) ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਿਕ ਰਾਜਾਂ ਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਉਤਮੂਲਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

  ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਖੇਤਰ

  ਸਵੈਇੱਛਕ ਖੇਤਰ ਨੇ ਜਾਗਰੁਕਤਾ ਵਧਾਉਣ, ਸਮਾਜਿਕ ਇੱਕਜੁਟਤਾ, ਸੇਵਾ ਵਿਤਰਨ ਤੇ ਪ੍ਰਸਿਖਸ਼ਨ ਸਮਾਧਾਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਗ਼ਰੀਬੀ, ਬੇਇਨਸਾਗ਼ੀ ਅਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਏ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸੱਭਿਆਚਾਰ: ਇਹ ਭਾਗ ਗ੍ਰਾਮੀਨ ਸਤਰ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।.

  ਵਾਤਾਵਰਣ

  ਇਹ ਭਾਗ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।.

  ਚਰਚਾ ਮੰਚ

  ਉਰਜਾ ਚਰਚਾ ਮੰਚ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਿੰਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਆਪ ਏ ਆਪ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ_ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਵਸਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। .

  ਜੈਦੀਪ singh Nov 21, 2019 04:41 PM

  ਸਿਰ ਮੇਰਾ village gunowal district amritsar block ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਮੇਰਾ pind di ferni jo kachi ਹੈ rain ਦੇ ਦੀਨਾ ਚ ਬੌਤ ਤੰਗੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਲਜ਼ ਓਨੁ ਰਾਪੇਰ ਕਾਰਨ ਵਿਚ ਹੇਪਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੈਦੀਪ ਸਿੰਘ 9592456006

  Naresh Kumar Nov 12, 2019 09:52 PM

  ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ

  ਯੋਧਵੀਰ ਸਿੰਘ ਢਿਲਵਾਂ Aug 25, 2019 04:30 PM

  ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜੋ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਜ ਉਪਰ ਕਰਜ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਨ, ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸ਼ਤ ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋ ਕੀਤੇ ਕਿਸ਼ਤ ਨਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਤੱਕ ਚੱਕ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ.
  2) ਕਈ ਅਨਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ scholarship ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹਲੇ ਤੱਕ
  3) ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਬਨਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਘਰ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਵਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਏਹ ਜਰੂਰੀ ਨਾਂ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮਕਾਨ ਕੱਚਾ ਹੋਵੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ.

  ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਚ Oct 01, 2018 08:01 PM

  ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਯੋਜਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਅਸਰ ਪਿੰਡ ਚੱਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਬੈਂਕਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀਆਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲੋਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਪਰ ਨਿਰਾਸਾ ਹੀ ਮਿਲੀ ਕਰੰਟ ਸਕਾਊਟ ਲਈ ਜੀ ਏਸ ਟੀ ਜਾਂ ਮੀਟਰ ਬਿਲ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦ ਕਿ ਗਰੀਬ ਪ੍ਹਵਾਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਜੇ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਹੈ ਉਹ ਕਿਥੋਂ ਮੀਟਰ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕਰਵਾ ਗਾਂ ਪਤਾ ਨੀ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਵੇਗਾ

  ਬਿਕਰਮਜੀਤ Sep 27, 2018 05:14 PM

  ਫੁੱਟਪਾਥ ਤੋਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਬਜਾ ਹਟਣਾ ਜਾ ਹਟਾਉਣਾ

  ਟਿੱਪਣੀ ਜੋੜੋ

  (ਜੇ ਉਪਰਲੇ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀਆਂ/ਸੁਝਾਅ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੋਸਟ ਕਰੋ)

  Enter the word
  Back to top