ਹੋਮ / ਸਮਾਜਕ ਭਲਾਈ / ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਗਰੀਬੀ ਨਿਵਾਰਣ / ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ
ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ
Views
  • ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੰਪਾਦਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ

ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ

ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੁਰਬਨ ਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨ.ਆਰ.ਯੂ.ਐੱਮ.)
ਇਸ ਪੰਨੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੁਰਬਨ ਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਐੱਨ.ਆਰ.ਯੂ.ਐੱਮ. ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼, ਕੰਮ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਰੁਰਬਨ ਕਲਸਟਰਾਂ, ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿੱਤਪੋਸ਼ਣ ਆਦਿ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
Back to top