ਹੋਮ / ਸਿਹਤ / ਸਵੱਛਤਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਗਿਆਨ / ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਾਫ - ਸਫਾਈ
ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ
Views
 • ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੰਪਾਦਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ

ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਾਫ - ਸਫਾਈ

ਕੇਵਲ ਸਾਫ਼ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਸਿਹਤ

ਜੋ ਭੋਜਨ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਰੀਰਕ ਕਸਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਯੌਨ ਸੰਬੰਧ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਫਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰਜੀਵੀ, ਕੀੜੇ, ਫਫੂੰਦ, ਜ਼ਖਮ, ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਸੜਨਾ, ਡਾਇਰੀਆ ਅਤੇ ਪੇਚਿਸ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਸਫਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਵਲ ਸਾਫ਼ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਿਰ ਦੀ ਸਫਾਈ

ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਵਾਰ ਸਿਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਸ਼ੈਂਪੂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ (ਸ਼ਿਕਾਕਾਈ) ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਅੱਖ, ਕੰਨ ਅਤੇ ਨੱਕ ਦੀ ਸਫਾਈ

 1. ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਵੋ।
 2. ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਗੰਦਗੀ ਜੰਮਣ ਨਾਲ਼ ਹਵਾ ਦਾ ਰਸਤਾ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਨਾਲ ਦਰਦ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੂੰ ਨਾਲ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ।
 3. ਨੱਕ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਸੁੱਕ ਕੇ ਜੰਮ੍ਹਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨੱਕ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ. ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਨੱਕ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੋ.ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਰਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨੱਕ ਵਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੁਲਾਇਮ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਨੱਕ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ।

ਮੂੰਹ ਦੀ ਸਫਾਈ

 • ਮੁਲਾਇਮ ਟੁਥ ਪਾਊਡਰ ਅਤੇ ਪੇਸਟ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਲਈ ਉਚਿਤ ਹਨ. ਹਰ ਦਿਨ ਦੋ ਵਾਰੀ ਬੁਰਸ਼ ਕਰੋ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਿਸਤਰੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ.कोयले का चूर्ण, ਕੋਇਲੇ ਦਾ ਪਾਊਡਰ, ਲੂਣ ਜਾਂ ਖੁਰਦਰੇ ਪਾਊਡਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਨਾਲ਼ ਦੰਦ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਹਿੱਸੇ ਉੱਤੇ ਝਰੀਟਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
 • ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਗਰਾਰਾ ਕਰੋ. ਇਸ ਨਾਲ ਦੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਕਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਦਬੋ, ਮਸੂੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੜਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
 • ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਲਓ. ਮਠਿਆਈ, ਚੌਕਲੇਟ, ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਅਤੇ ਕੇਕ ਘੱਟ ਖਾਓ।
 • ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਨ ਦੇਖੋ, ਤੁਰੰਤ ਕਿਸੇ ਮਾਹਿਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
 • ਨਿਯਮਿਤ ਅਤੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੁਰਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ਼ ਦੰਦਾਂ ਉੱਤੇ ਜੰਮਣ ਵਾਲ਼ੀ ਪਰਤ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ.ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਨਿਯਮਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮਾਹਿਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਚਮੜੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ

 1. ਚਮੜੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਢੱਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ.ਦੋਸ਼ਪੂਰਣ ਚਮੜੀ ਵਿੱਚ ਪਸੀਨੇ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜ਼ਖਮ, ਫਿਨਸੀ ਆਦਿ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ।
 2. ਹਰ ਦਿਨ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾਵੋ, ਤਾਂ ਕਿ​ ਚਮੜੀ ਸਾਫ਼ ਰਹੇ।

ਹੱਥ ਧੋਣਾ

 1. ਅਸੀਂ ਵਿਭਿੰਨ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਭੋਜਨ ਕਰਨ, ਮਲ ਤਿਆਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੱਥ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਨੱਕ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਗਾਂ ਦਾ ਗੋਹਾ ਹਟਾਉਣ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੀੜੇ ਨਹੁੰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਉੱਤੇ ਜੰਮ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਤੇ ਨਹੁੰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਕ, ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਓ. ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਅਤੇ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥ ਜ਼ਰੂਰ ਧੋਵੋ.ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।
 2. ਆਪਣੇ ਨਹੁੰ ਨਿਯਮਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕੱਟੋ.ਨਹੁੰਆਂ ਨੂੰ ਚਬਾਉਣ ਤੋਂ ਅਤੇ ਨੱਕ ਖੋਦਣ ਤੋਂ ਬਚੋ।
 3. ਬੱਚੇ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਹਨ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥ ਧੋਣ ਦੀ ਆਦਤ ਸਿਖਾਓ।
 4. ਖੂਨ, ਮੈਲਾ, ਮੂਤਰ ਜਾਂ ਉਲਟੀ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਤੋਂ ਬਚੋ।

ਮਲ ਤਿਆਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਫਾਈ

 • ਮਲ ਜਾਂ ਮੂਤਰ ਤਿਆਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਵੋ.ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ।
 • ਪਖਾਨਾ, ਗੁਸਲਖ਼ਾਨਾ ਅਤੋ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੋ.ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮਲ-ਤਿਆਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ।

ਜਣਨ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ

ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਆਪਣੇ ਜਣਨ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ :-

 • ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਮੁਲਾਇਮ ਕੱਪੜੇ ਜਾਂ ਸੈਨਿਟਰੀ ਨੈਪਕੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ. ਹਰ ਦਿਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਵਾਰੀ ਨੈਪਕੀਨ ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਲੋ।
 • ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਬੋ ਯੁਕਤ ਸਫੈਦ ਦ੍ਰਵ ਨਿਕਲ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
 • ਮਲ ਜਾਂ ਮੂਤਰ ਤਿਆਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਵੋ।
 • ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਣਨ ਅੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸੰਕਰਮਣ ਦਿਸੇ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
 • ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੈਕਸ ਦੇ ਲਈ ਕੰਡੋਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ।
 • ਯੌਨ ਗਤੀਵਿਧੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਣਨ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ।

ਖਾਧ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਦੀ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ

ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ, ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ :-

 • ਰਸੋਈ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਤੇ ਬਰਤਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੋ।
 • ਬਾਸੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਭੋਜਨ ਨਾ ਖਾਵੋ।
 • ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਅਤੇ ਪਰੋਸਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥ ਧੋਵੋ।
 • ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਧ ਸਮੱਗਰੀ, ਸਬਜ਼ੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧੋਵੋ।
 • ਖਾਧ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖੋ।
 • ਖਾਧ ਸਮੱਗਰੀ ਖਰੀਦਦੇ ਸਮੇਂ ਪੈਕਟ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਲੇਬਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ, ਤਾਂ ਕਿ​ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ।
 • ਰਸੋਈ ਦੀਆਂ ਬੇਕਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੁੱਟੋ।

ਡਾਕਟਰੀ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ

 • ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੀ ਡ੍ਰੈਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੋ ਅਤੇ ਉਪਯੁਕਤ ਆਕਾਰ ਦੀਆਂ ਫੱਟੀਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ :-
 • ਦਵਾਈ ਖਰੀਦਦੇ ਸਮੇਂ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਦੀ ਤਰੀਖ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ।
 • ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁੱਟੋ।
 • ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪਰਚੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਦਵਾਈ ਨਾ ਲਵੋ।
3.33624454148
ਟਿੱਪਣੀ ਜੋੜੋ

(ਜੇ ਉਪਰਲੇ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀਆਂ/ਸੁਝਾਅ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੋਸਟ ਕਰੋ)

Enter the word
Back to top