ਹੋਮ / ਸਿਹਤ / ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ
ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ
Views
  • ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੰਪਾਦਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ

ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਆਰ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਕੇ.)
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਮੇਤਾਬੋਲਿਸ੍ਮ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ
ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਮੇਤਾਬੋਲਿਸ੍ਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ੮੮ ਡਰੱਗਜ਼ ਤੇ ਸਰਜੀਕਲ ਤੇ ਉਪਭੋਗੀ ਵਸਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ
ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਡਰੱਗਜ਼ ਤੇ ਸਰਜੀਕਲ ਤੇ ਉਪਭੋਗੀ ਵਸਤਾਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ (ਮਿਸ਼ਨ ਇੰਦਰਧਨੁਸ਼)
ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਸਹਿਤ ਅਣਗੌਲੇ ਸਮੂਹਾਂ, ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਰੱਥ ਸਮੁਦਾਇਕ ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਸੇਵਾ ਵੰਡ ਆਦਿ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਨਨੀ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ
ਜਨਨੀ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ।
ਜਨਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ
ਜਨਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ।
Back to top