ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ
Views
  • ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੰਪਾਦਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ

ਉਜਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਉਜਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ।

ਇੱਕ ਆਮ ਬਲਬ ਬਿਜਲੀ ਇੰਪੁੱਟ ਚਾਨਣ ਕਰਨ ਲਈ ਤਬਦੀਲ ਦੀ ਹੁਣੇ ਹੀ 5% ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਊਰਜਾ ਅਕੁਸ਼ਲ ਰੂਪ ਹੈ। ਚਾਨਣ-ਇਮਟਿੰਗ ਡਾਇਡ (ਲਾਇਟ) ਵਰਗੇ ਕੁਸ਼ਲ ਚਾਨਣ ਬਲਬ ਸਿਰਫ ਆਮ ਬਲਬ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤਿਆ ਉਸੇ ਹੀ ਜ ਬਿਹਤਰ ਚਾਨਣ ਆਉਟਪੁੱਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਊਰਜਾ ਦੇ ਇੱਕ-ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਖਪਤ। ਪਰ, ਲਾਇਟ ਦੇ ਉੱਚ ਲਾਗਤ ਅਜਿਹੇ ਕੁਸ਼ਲ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿਚ ਇਕ ਰੁਕਾਵਟ ਰਹੀ ਹੈ। (ਡੀ ਈ ਐਲ ਪੀ) 'ਤੇ-ਬਿੱਲ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਇਸ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਪੁੱਜਤਯੋਗ ਲਾਇਟ ਕੇ ਉੱਨਤ ਜੋਤੀ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ - ਸਕੀਮ "ਉਜਾਲਾ" ਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਦੇਸ਼

ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਕੁਸ਼ਲ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੁਸ਼ਲ-ਸਾਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵਿਚ ਮਦਦ ਵਰਤ 'ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਓਵਰਆਲ ਟੀਚੇ

ਇੰਚਾਂਦੇਸਚੇਂਤ ਬਲਬ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਕੁੱਲ ਟੀਚਾ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਰਨ ਲਈ, - ੨੦੦ ਮਿਲੀਅਨ

ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਮੁੱਚੇ ਸਾਲਾਨਾ ਊਰਜਾ ਬੱਚਤ - ੧੦.੫ ਅਰਬ kWh

ਲੋਡ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਮੀ - ੫੦੦੦ ਮੈਗਾਵਾਟ

ਸੰਭਾਵਿਤ ਖਪਤਕਾਰ ਬਿੱਲ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਲਾਗਤ ਕਟੌਤੀ - ਰੁਪਏ. ੪੦,੦੦੦ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

ਸਾਲਾਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਗ੍ਰੀਨਹਾਉਸ ਗੈਸ ਨਿਕਾਸੀ ਕਟੌਤੀ - (ਸੀ ੳ ੨) ਦਾ ੭੯ ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ

ਲਾਗੂ ਅਦਾਰੇ

ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (ਈ ਈ ਐਸ ਐਲ) ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਦੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਰੀਰ।

(ਐਲ ਈ ਡੀ) ਬਲਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਯੋਗਤਾ

ਹਰ ਗਰਿੱਡ-ਜੁੜਿਆ ਖਪਤਕਾਰ ਆਪੋ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇਕ ਮੀਟਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਉਜਾਲਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ੪੦% 'ਤੇ ਐਲ ਈ ਡੀ ਬਲਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਛਮਾਹੀ ਮਾਸਿਕ ਕਿਸ਼ਤ ਵਿਚ ਲਾਇਟ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਹੈ।

ਰਾਜ ਲਾਗੂ

ਉਜਾਲਾ ੧੨ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਲ ਈ ਡੀ ਬੱਲਬ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

ਖਰੀਦ ਬਲਬ (ਐਲ ਈ ਡੀ)

ਬਲਬ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਿੱਕਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮਨੋਨੀਤ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੁਆਰਾ ਵੰਡੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਦੁਕਾਨਾ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਸਿਆਣੇ ਦੀ ਵੰਡ ਪੜਾਅ ਹੋਵੇਗਾ। (ਪਰਚੇ, ਪੋਸਟਰ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਆਦਿ) ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਟਿੱਕਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਡਰਾਈਵ ਦੁਆਰਾ ਉਪਲੱਬਧ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ (ਐਲ ਈ ਡੀ) ਬਲਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ

ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਦੀ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ।

ਫੋਟੋ (ਆਈ ਡੀ) ਸਬੂਤ ਦੀ ਕਾਪੀ।

ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਬੂਤ ਦੀ ਕਾਪੀ (ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਬੂਤ ਤੇ ਪਤੇ 'ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ' ਤੇ ਪਤਾ ਮੇਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ)।

ਹਰ ਇੱਕ (ਐਲ ਈ ਡੀ) ਲਈ ਸ਼ਪਸ਼ਟ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ' ਤੇ-ਬਿੱਲ ਵਿੱਤੀ (ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਰਕਮ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿਲ ਬਰਾਮਦ) ਜ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਕਦ ਪੇਸ਼ਗੀ। ਸ਼ਪਸ਼ਟ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ, ਪਤਾ ਸਬੂਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਨੁਕਸਦਾਰ ਬਲਬ / (ਐਲ ਈ ਡੀ) ਬੱਲਬ ਫੁਸੇਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ

(ਐਲ ਈ ਡੀ) ਬਲਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੰਬੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ (> ੧੫ ਸਾਲ, ਜੇ ੪-੫ ਘੰਟੇ ਹਰ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ) ਅਤੇ ਫਿਊਜ਼ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀ ਹੈ। ਪਰ, (ਐਲ ਈ ਡੀ) ਬਲਬ ਨੂੰ ਕੰਮ ਬੰਦ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਸ ਕਾਰਨ, (ਈ ਈ ਐਸ ਐਲ) ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਸ ਕਾਰਨ ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਮਨੋਨੀਤ ਪਰਚੂਨ ਸਟੋਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਖਤਮ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਬਦਲੇ (ਡੀ ਈ ਐਲ ਪੀ) ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਟਿੱਕਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ (ਈ ਈ ਐਸ ਐਲ) (ਐਲ ਈ ਡੀ) ਬਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੱਲਬ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਜਿਸਟਰ

ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਡਰਾਈਵ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਗਾਹਕ ਦੇਖਭਾਲ ਸਟਰ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। (ਈ ਈ ਐਸ ਐਲ) ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਟੋਲ-ਫਰੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ, ਨਿਰਮਾਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੁਸਾਰੀ, ਛਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਜਾਲਾ ਬੱਲਬ ਬਾਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਕੰਮ (ਭੁਗਤਾਨ ਰਸੀਦ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਖਪਤਕਾਰ 'ਤੇ ਹੈ ਇਹ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਰਾਹੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬੱਲਬ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਨੁਸਾਰੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਟੇਲ ਆਊਟਲੈੱਟ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਫਲਾਅ ਨਾਲ ਬਲਬ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦਾ ਖਪਤਕਾਰ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।

ਇੱਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਗੈਰ-ਕੰਮ ਲਾਇਟ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਵਾਜਬ ਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਸੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਵਿਧੀ।

ਵੱਧ ਬਲਬ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦੇ ਲਈ

ਉਜਾਲਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ੧੦ (ਐਲ ਈ ਡੀ) ਬਲਬ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ੨ ਦੀ ਇੱਕ ਘੱਟੋ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਔਸਤ 'ਤੇ ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ੫ - ੬ ਰੋਸ਼ਨੀ ਅੰਕ ਹਨ।

ਮਾਡਲ ਕਿਸ ਤਰਾਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (ਈ ਈ ਐਸ ਐਲ) ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ਦੇ ੪੦% 'ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਲਬ (ਐਲ ਈ ਡੀ) ਵੰਡ

ਕੁੱਲ ਸ਼ਪਸ਼ਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਕਵਰੇਜ (ਈ ਈ ਐਸ ਐਲ) ਕੇ ਬੇਕਾਬੂ

ਡਿਸਕੋਮ ੫ ਸਾਲ ਵੱਧ ਅਸਲ ਊਰਜਾ ਬੱਚਤ ਤੱਕ (ਈ ਈ ਐਸ ਐਲ) ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ

ਬਿਜਲੀ ਟੈਰਿਫ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ

ਸ੍ਰੋਤ : ਪੀ ਆਈ ਬੀ

3.4125
ਟਿੱਪਣੀ ਜੋੜੋ

(ਜੇ ਉਪਰਲੇ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀਆਂ/ਸੁਝਾਅ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੋਸਟ ਕਰੋ)

Enter the word
Back to top