ਹੋਮ / ਊਰਜਾ / ਊਰਜਾ ਦੇ ਬਚਾਵ / ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੇਠਲੀ ਕਾਰਬਨ ਸ਼ੈਲੀ
ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ
Views
  • ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੰਪਾਦਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ

ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੇਠਲੀ ਕਾਰਬਨ ਸ਼ੈਲੀ

ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੇਠਲੀ ਕਾਰਬਨ ਸ਼ੈਲੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇੱਕ ਤਸਦੀਕ ਊਰਜਾ ਆਡੀਟਰ ਕੇ ਕਰਵਾਏ ਇੱਕ ਊਰਜਾ ਆਡਿਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

ਐਚ ਵੀ ਸਿਸਟਮ, ਪੰਪ, ਯੂ ਪੀ ਐਸ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿਜਲੀ ਉਪਕਰਣ ਚੈੱਕ ਕਰੋ

- ਲੈਪਟਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਡੈਸਕਟਾਪ ਤਬਦੀਲ

- 17712 ਕਿਲੋ ਦੇ ਕੇ ਸਾਲਾਨਾ CO2 ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ

- 17712 ਕਿਲੋ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ CO2 ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਲਈ 1771 ਵਾਧੂ ਰੁੱਖ ਹੈ

- 193100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਘਟਾਓ

ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਮਰੇ, ਬਾਥਰੂਮ ਅਤੇ ਪੱਸਾਂਗੇ ਵੇਸ ਵਿਚ ਵੱਸੇ ਸੂਚਕ ਰੌਸ਼ਨੀ ਇੰਸਟਾਲ

- ਵੱਸੇ ਸੂਚਕ ਅਧਾਰਿਤ LED ਦੀਵੇ ਨੂੰ 200 ਦੀਵੇ ਬਦਲੋ

- 2542 ਕਿਲੋ ਸਾਲਾਨਾ CO2 ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ

- 2542 ਕਿਲੋ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ CO2 ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਲਈ 254 ਵਾਧੂ ਰੁੱਖ ਹੈ

- 27714 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਘਟਾਓ

ਝੁੱਕ ਲਵੋ

- ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਤੀਸਰੀ ਮੰਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 50 ਲਿਫਟ ਚਾਲ ਘਟਾਓ

- 1221 ਕਿਲੋ ਸਾਲਾਨਾ CO2 ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ

- 1221 ਕਿਲੋ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ CO2 ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਲਈ 122 ਵਾਧੂ ਰੁੱਖ ਹੈ

- 13317 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਘਟਾਓ

ਵੇਸਟ ਘਟਾਓ

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਟਨਾ ਲਈ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਬੋਤਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਾ ਵਰਤੋ

- 500 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਬੋਤ (ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਦੇ 100 ਦੇ ਕਰੇਟ ਦੇ ਵਰਤਣ ਘਟਾਓ

- 74 ਕਿਲੋ ਦੇ ਕੇ ਸਾਲਾਨਾ CO2 ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ

- 74 ਕਿਲੋ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ CO2 ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਕਮੀ 7 ਵਾਧੂ ਦਰਖ਼ਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ

ਇੱਕ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਿਆਣੇ ਪੇਪਰ ਕਮੀ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ

- ਵਿਭਾਗ ਪ੍ਰਤੀ ਪੇਪਰ ਦੇ 1 ream ਦੀ ਵਰਤੋ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋ-ਪਾਸੇ ਛਪਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਨੂੰ ਸੈੱਟ

- ਵਿਭਾਗ ਪ੍ਰਤੀ 82.5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਸਾਲਾਨਾ CO2 ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ

- 82.5 ਕਿਲੋ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ CO2 ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਕਮੀ 8 ਵਾਧੂ ਦਰਖ਼ਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ

ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਘਟਾਓ, ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਜ ਬੱਸ ਲਵੋ

- ਗੱਡੀ ਜ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੱਸ ਲਵੋ

- 20 ਸਫ਼ਰ 'ਤੇ 2430 ਕਿਲੋ - 1865 ਕੇ ਸਾਲਾਨਾ CO2 ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ

- 1865 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ CO2 ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਕਮੀ - 2430 ਕਿਲੋ 186-243 ਵਾਧੂ ਦਰਖ਼ਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ

ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚਕਾਰ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਲਵੋ

- 7406 ਕਿਲੋ 20 ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਕੇ ਸਾਲਾਨਾ CO2 ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ

- 7406 ਕਿਲੋ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ CO2 ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਲਈ 740 ਵਾਧੂ ਰੁੱਖ ਹੈ

ਲੰਮੀ ਦੋੜ ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ - ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਚੋ

- ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਨ੍ਯੂ ਯਾਰ੍ਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੰਬੇ ਢੁਆਈ ਹੋਟਲ ਘਟਾਓ

- 10 ਸਫ਼ਰ 'ਤੇ 26904 ਕਿਲੋ ਸਾਲਾਨਾ CO2 ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ

- 26904 ਕਿਲੋ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ CO2 ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਲਈ 2690 ਵਾਧੂ ਰੁੱਖ ਹੈ

ਸਰੋਤ : ਘੱਟ ਕਾਰਬਨ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ

3.82631578947
ਟਿੱਪਣੀ ਜੋੜੋ

(ਜੇ ਉਪਰਲੇ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀਆਂ/ਸੁਝਾਅ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੋਸਟ ਕਰੋ)

Enter the word
Back to top