ਹੋਮ / ਈ-ਸ਼ਾਸਨ / ਮੋਬਾਈਲ ਸ਼ਾਸਨ / ਮੋਬਾਈਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ
ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ
Views
  • ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੰਪਾਦਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ

ਮੋਬਾਈਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਦੇ ਨਵ ਲਹਿਰ 'ਤੇ ਸਵਾਰ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਉਪਭੋਗੀ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ' ਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਦੇ ਨਵ ਲਹਿਰ 'ਤੇ ਸਵਾਰ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਉਪਭੋਗੀ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ' ਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਪਭੋਗੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਮਾਰਟ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਐਮ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾ ਵਰਤ 'ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਐਮ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਜੋ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਚਾਨਣ ਭਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਦਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਫੀਸ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਥਿਤੀ, ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਆਸਾਨ ਹੈ

ਐਮ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾ ਐਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

- ਐਪ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਵਾਲ ਜ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਦਮ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ

- ਉਪਭੋਗੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾ ਕੇੰਦਰ (ਪੀ ਐਸ ਕੈ) ਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੈੱਲ (ਡੀ ਪੀ ਸੀ) ਲਈ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ. ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਹਿ ਨਾਗਰਿਕ ਬਾਰੇ ਮਿਸ਼ਨ / ਵਿਦੇਸ਼ ਪੋਸਟ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਕੁਝ ਰਾਜ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ, ਉਪਭੋਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

- ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਫੀਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਉਪਭੋਗੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਅਧੀਨ ਦਾ ਮੋਡ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਲੋੜ ਦੀ ਫੀਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ

- ਉਪਭੋਗੀ ਨੂੰ ਫਾਇਲ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਜਨਮ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਵਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਕਾਰਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ| ਭੇਜਿਆ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਈ, ਡਿਲਿਵਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਸਰੋਤ : ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾ

3.39869281046
ਟਿੱਪਣੀ ਜੋੜੋ

(ਜੇ ਉਪਰਲੇ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀਆਂ/ਸੁਝਾਅ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੋਸਟ ਕਰੋ)

Enter the word
Back to top