ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ
Views
  • ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੰਪਾਦਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ

ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਬਣਾਉਣਾ

ਇਸ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਸਾਖਰਤਾ ਤੇ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਸਰੋਤਾਂ/ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਕਨੈਕਟਵਿਟੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਹੈ। ਆਬਾਦੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ - ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅੰਤਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਨੈਟਵਰਕ ਉੱਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਵੱਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖੁਦ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਸਾਖਰਤਾ, ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਸਰੋਤਾਂ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਪਲੇਫਾਰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਕੇ ਡਿਜ਼ਟਿਲ ਸਮਰੱਥ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਖੁਦ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਸਾਖਰਤਾ ਤੇ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਸਰੋਤਾਂ/ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਰੋਤ : ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਭਾਰਤ

3.30215827338
ਟਿੱਪਣੀ ਜੋੜੋ

(ਜੇ ਉਪਰਲੇ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀਆਂ/ਸੁਝਾਅ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੋਸਟ ਕਰੋ)

Enter the word
ਨੇਵਿਗਾਤਿਓਂ
Back to top