ਹੋਮ / ਈ-ਸ਼ਾਸਨ / ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ / ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ / ਸੁਪਨਾ ਖੇਤਰ ੨ / ਵਿਭਾਗਾਂ ਜਾ ਅਧਿਕਾਰ - ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਫ਼ਰਕ-ਰਹਿਤ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ
Views
  • ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੰਪਾਦਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ

ਵਿਭਾਗਾਂ ਜਾ ਅਧਿਕਾਰ - ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਫ਼ਰਕ-ਰਹਿਤ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ

ਵਿਭਾਗਾਂ ਜਾ ਅਧਿਕਾਰ - ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਫ਼ਰਕ-ਰਹਿਤ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ।

ਕੁਝ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਵਾਸਤੇ ਅਕਸਰ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗ / ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਤੇ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ, ਇੰਝ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇੱਕ - ਖਿੜਕੀ ਰਾਹੀਂ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਤੇ ਯਤਨ ਬਣਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਨੂੰ NeGP ਦੇ ਅਧੀਨ ਈ-ਬਿਜ਼ ਤੇ ਈ-ਟਰੇਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਸਾਂਝੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ DeitY ਨੇ ਈ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਮਿਆਰ ਤਹਿ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਸਰੋਤ : ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਭਾਰਤ

3.37190082645
ਸਟਾਰਸ ਨੂੰ ਰੋਲ ਓਵਰ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਫੇਰ ਰੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
ਟਿੱਪਣੀ ਜੋੜੋ

(ਜੇ ਉਪਰਲੇ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀਆਂ/ਸੁਝਾਅ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੋਸਟ ਕਰੋ)

Enter the word
ਨੇਵਿਗਾਤਿਓਂ
Back to top