ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ
Views
  • ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੰਪਾਦਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ

ਰੁਪਏ

ਰੁਪਏ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ।

ਜਾਣ - ਪਛਾਣ

ਰੁਪਏ ਐੱਨ ਪੀ ਸੀ ਆਈ ਦੇ ਦਾਗ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਐੱਨ ਪੀ ਸੀ ਆਈ) ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਕ ਪਾਇਨੀਅਰ ਸੰਗਠਨ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਸ ਕੋਰ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਬਕ (ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ, ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ, ਕੇਨਰਾ ਬੈਂਕ, ਬੈਂਕ ਬੜੌਦਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ, ਬਕ ਭਾਰਤ, ਆਈਸੀਆਈਸੀਆਈ ਬੈਂਕ, ਐਚਡੀਐਫਸੀ ਬੈਂਕ, ਸਿਟੀ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਐਚਐਸਬੀਸੀ)।

ਐੱਨ ਪੀ ਸੀ ਆਈ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਵੇਲ਼ੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਧਾਰਨ ਹਨ, ਵਰਤਣ ਲਈ ਆਸਾਨ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ। ਐੱਨ ਪੀ ਸੀ ਆਈ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਬਕ ਦੀ ਲਾਭ ਅਤੇ ਵੱਡੇ 'ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਰੁਪਏ ਕਾਰਡ ਦੇ ਲਾਭ

ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਉਣਾ ਕਾਰਡ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸੰਭਾਵੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰੁਪਏ ਕਾਰਡ ਭਾਰਤੀ ਖਪਤਕਾਰ, ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਬਕ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਰੁਪਿਆ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਲਾਭ ਉਤਪਾਦ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਰੁਪਏ ਦਾਗ -, ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਧਾ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਕਰੇਗਾ ਹਨ।

ਲੋਅਰ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ

ਕਿਉਕਿ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਘਰੇਲੂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਹਰ ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਕਾਰਡ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਗੱਡੀ ਜਾਵੇਗਾ।

ਰੁਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਭੇਟ

ਰੁਪਏ, ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ ਸਕੀਮ ਦੇ ਹੋਣ ਭਾਰਤੀ ਖਪਤਕਾਰ ਲਈ ਪਸੰਦੀ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਭੇਟ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਖਪਤਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਰੁਪਏ ਕਾਰਡ ਲੈਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਡਾਟਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਂਤੱਪਿੜ / ਉਣੇਸਪਲੋਰੇਡ ਖਪਤਕਾਰ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਤਪਾਦ ਚੋਣ ਦਿਓ

ਉੱਥੇ ਅਧੀਨ-ਪਹੁੰਚ / ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਵਿਚ ਉਂਤੱਪਿੜ ਖਪਤਕਾਰ ਹਿੱਸੇ ਹਨ। ਰੁਪਏ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਸੱਜੇ ਕੀਮਤ ਰੁਪਏ ਕਾਰਡ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਹਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਬਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਬੰਧਤ ਉਤਪਾਦ ਰੂਪ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਬਕ ਹੁਣ ਉਂਤੱਪਿੜ ਖਪਤਕਾਰ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਭੁਗਤਾਨ ਚੈਨਲ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੰਟਰਓਪਰੇਬਿਲਿਟੀ

ਰੁਪਏ ਕਾਰਡ ਵਿਲੱਖਣ ਵੱਖ ਭੁਗਤਾਨ ਚੈਨਲ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਇੰਟਰਓਪਰੇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਖੜੀ ਹੈ। (ਐੱਨ ਪੀ ਸੀ ਆਈ) ਵੇਲੇ ਦੇ (ਏ ਟੀ ਐਮ' ਸ), ਮੋਬਾਈਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਚੈਕ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਭਰ ਵੱਖੋ ਹੱਲ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਭਰ ਰੁਪਏ ਕਾਰਡ ਪੋਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰੁਪਿਆ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ

ਦਰਬਾਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼

ਬਾਲਣ ਸਰਚਾਰਜ ਛੋਟ

ਆਈ.ਆਰ.ਸੀ.ਟੀ.ਸੀ. ਕੈਸ਼ਬੈਕ

ਸਹੂਲਤ, ਬਿੱਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕੈਸ਼ਬੈਕ

ਘਰੇਲੂ ਲੌਂਗੇ ਪਹੁੰਚ

ਆਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਐੱਨ ਪੀ ਸੀ ਆਈ) ਤੱਕ ਰੁਪਏ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਦਾ ਹੱਲ ਰੁਪਏ ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਆਨਲਾਈਨ ਨਜਿੱਠ ਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਨਲਾਈਨ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਦਾ ਹੱਲ ਦੁਆਰਾ (ਐੱਨ ਪੀ ਸੀ ਆਈ), ਰੁਪਏ pay secure, ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਨਲਾਈਨ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬੈਕਾ ਅਤੇ ਸਮੂਹਕ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ।

ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਪਾਸਵਰਡ (ਓ ਟੀ ਪੀ) ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰੁਪਏ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਸਹਿਜ ਹੈ।

ਜਰੂਰੀ ਚੀਜਾ

(੧) ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

(੨) ਉਪਭੋਗਤਾ ਨਾਲ ਅਨੁਕੂਲ।

- ਸਰਲ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ।

- ਜਤਨ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਕਾਰਜ।

(੩) ਇਨ੍ਹਾਂਸਦ ਯੂਜ਼ਰ ਇੰਟਰਫੇਸ: ਸਿੰਗਲ-ਸਕਰੀਨ ਚੈਕਆਉਟ।

(੪) ਤੇਜ਼ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ: ਧਾਰਕ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਪਾਸਵਰਡ (ਓ ਟੀ ਪੀ) ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ।

(੫) ਬਹੁਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ: ੨FA ਕਾਰਡ ਨਾ ਅੱਜ ਲੈਣ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਡ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ (ਓ ਟੀ ਪੀ) ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੇ ਕਾਰਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੁਪਏ ਕਾਰਡ ਆਨਲਾਈਨ ਵਰਤਣ ਲਈ ?

ਸ੍ਰੋਤ : ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੌਮੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ

3.72392638037
ਟਿੱਪਣੀ ਜੋੜੋ

(ਜੇ ਉਪਰਲੇ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀਆਂ/ਸੁਝਾਅ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੋਸਟ ਕਰੋ)

Enter the word
Back to top