ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ
Views
  • ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੰਪਾਦਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ

ਬਾਗਬਾਨੀ

ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਬਾਗਬਾਨੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਬਾਗਬਾਨੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਸ਼ਾਖਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਲਾ, ਵਿਗਿਆਨ, ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੌਦੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ।ਇਹ ਚਿਕਿਤਸਕ ਪੌਦੇ, ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀ, ਗਿਰੀਦਾਰ, ਬੀਜ, ਆਲ੍ਹਣੇ, ਸਪਾਉਟ, ਮਸ਼ਰੂਮ, ਐਲਗੀ, ਫੁੱਲ, ਸੇਆਵੀਡ੍ਸ, ਘਾਹ, ਸਜਾਵਟੀ ਰੁੱਖ ਅਤੇ ਪੌਦੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੈਰ-ਖੁਰਾਕੀ ਫਸਲ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ।ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਪੌਦਾ ਸੰਭਾਲ, ਦੇਖਿਆ ਬਹਾਲੀ, ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਬਾਗ ਡਿਜ਼ਾਇਨ, ਉਸਾਰੀ, ਨਿਗਰਾਨੀ, ਅਤੇ ਅਰ੍ਬੋਰਿਛੁਲ੍ਤੁਰੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਆਪਕ ਖੇਤਰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਵੀ ਕਿਤੀ ਹੈ ।ਬਾਗਬਾਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ, ਹੁਨਰ, ਮਨੁੱਖੀ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਖੁਰਾਕੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜ ਸਮਾਜਿਕ ਲੋੜ ਲਈ ਤੀਬਰਤਾ ਪੌਦੇ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੌਦਾ ਵਿਕਾਸ ਦਰ, ਪੈਦਾਵਾਰ, ਗੁਣਵੱਤਾ, ਪੋਸ਼ਣ ਮੁੱਲ, ਵਿਰੋਧ ਕੀੜੇ, ਰੋਗ, ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪੌਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੰਮ ਗਾਰਡਨਰਜ਼, ਉਗਾਉਣ, ਚਿਕਤਸਕ, ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੋਰ੍ਤੀਛੁਲ੍ਤੁਰੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ੍ਤੀਛੁਲ੍ਤੁਰੇ ਦੇ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਖੁਰਾਕੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਪੌਦੇ ਦੇ ਵਾਧਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਮਾਨਵ

ਬਾਗਬਾਨੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੰਮਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਖੋਰਸ ਦੇ ਵਾਰ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਫ਼ਾਰਸ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਜ, ਅਤੇ ਸਦਾ ਬਾਅਦ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਫਰੀਮਰੇਨ ਸ ਹੋਵ੍ਲੇੱਟ ਅਤੇ ਲੂਥਰ ਬੁਰ੍ਬੰਕ ਤੌਰ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਗਬਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਸਾਲ ਦੇ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਲਈ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਪਾਪੁਆ ਨਿਊ ਗੁਇਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤਾਰੋ ਅਤੇ ਯਮ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ੬੯੫੦ - ੬੪੪੦ਕੈਲ ਬੀ.ਪੀ. ਲਈ ਤਾਰੀਖ ਸੁਸ ਜ ਅਰਧ-ਸੁਸ ਬਾਗਬਾਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਟੱਪਰੀਵਾਸੀ ਸ਼ਿਕਾਰੀ-ਪਾੜਨ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਲਾਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਫਸਲ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿੱਚ ਬਾਗਬਾਨੀ ਝੂਠ ਦਾ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਮਾਈਗਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਦੇ ਕਦੇ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੀ-ਕੋਲੰਬੀਅਨ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਰੈਨ੍ਫੋਰੇਸ੍ਟ ਵਿੱਚ, ਜੱਦੀ ਵਰਤਿਆ ਬਿਓਚਾਰ ਬੂਟਾ ਰਹਿੰਦ ਧੁਖਦੀ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੈ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਰਹੇ ਹਨ. ਯੂਰਪੀ ਇਸ ਨੂੰ ਤੇਰ੍ਰਾ ਪ੍ਰੇਤਾ ਦੇ ਇੰਦਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।ਜੰਗਲ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਕਸਰ ਸ੍ਵਿਦ੍ਦੇੰਸ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਬਾਗਬਾਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਗੁਣ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲਾਭਦਾਇਕ ਦਰਖ਼ਤ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਕਰਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਲਾਇਆ ਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੱਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਸਕੋਪ

(੧) ਅਰ੍ਬੋਰਿਛੁਲ੍ਤੁਰੇ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਹੈ ਚੋਣ, ਪੌਦਾ, ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰੁੱਖ, ਬੂਟੇ, ਅੰਗੂਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੇਰੇਨ੍ਨਿਆਲ ਵੁਡੀ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਹੈ।
(੨) ਮੈਦਾਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਖੇਡ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਵਰਤਣ ਜ ਅਮੇਨਿਟੀ ਵਰਤਣ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਘਾਹ ਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
(੩) ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਫੁੱਲ ਫਸਲ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
(੪) ਭੂ ਬਾਗਬਾਨੀ ਉਤਪਾਦਨ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਦੇਖਿਆ ਪੌਦੇ ਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
(੫) ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
(੬) ਪੋਮੋਲੋਗ੍ਯ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਪੋਮੇ ਫਲ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
(੭) ਵਿਤੀਛੁਲ੍ਤੁਰੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਅੰਗੂਰ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
(੮) ਓਏਨੋਲੋਗ੍ਯ ਵਾਈਨ ਅਤੇ ਵਾਈਨਮੇਕਿੰਗ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
(੯) ਪੋਸ੍ਥਾਰ੍ਵੇਸ੍ਟ ਸਰੀਰ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਪੌਦੇ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਵਿਗਾੜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਸ੍ਰੋਤ : ਏ ਬੁਕਸ ਓਂਨਲਿਨ

3.56849315068
ਟਿੱਪਣੀ ਜੋੜੋ

(ਜੇ ਉਪਰਲੇ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀਆਂ/ਸੁਝਾਅ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੋਸਟ ਕਰੋ)

Enter the word
Back to top