ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ
Views
  • ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੰਪਾਦਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ

ਕਪਾਹ

ਕਪਾਹ ਉੱਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ।

ਸਪਰੇਅ ਤਕਨੌਲੋਜੀ
ਸਪਰੇਅ ਤਕਨੌਲੋਜੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ।
ਕਪਾਹ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ
ਕਪਾਹ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ।
ਜੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਲਣਾ ਅਤੇ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਬਲਾਈਟ
ਜੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਲਣਾ ਅਤੇ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਬਲਾਈਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ।
ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਧੱਬਿਆਂ ਦਾ ਰੋਗ
ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਧੱਬਿਆਂ ਦਾ ਰੋਗ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ।
ਦਹੀਆ ਰੋਗ (ਘਰਏ ਮਲਿਦੲਾ)
ਦਹੀਆ ਰੋਗ (ਘਰਏ ਮਲਿਦੲਾ) ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ।
ਨਰਮੇ ਦੇ ਪੱਤੇ ਝਾੜਨਾ
ਇਸ ਕਾਰਨ ਟੀਂਡੇ ਅਗੇਤੇ ਅਤੇ ਇਕ ਸਾਰ ਖਿੜਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤ ਜਲਦੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਝਾੜ ਵੀ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਨੇਵਿਗਾਤਿਓਂ
Back to top