ਹੋਮ / ਖੇਤੀ / ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ
ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ
Views
  • ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੰਪਾਦਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ

ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ

ਇਹ ਭਾਗ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਬਾਗਬਾਨੀ, ਪਸ਼ੂ-ਪਾਲਣ, ਮੱਛੀ-ਪਾਲਣ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਸ਼ੂ-ਧਨ ਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨ.ਐੱਲ.ਐੱਮ.)
ਇਸ ਸਿਰਲੇਖ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਪਸ਼ੂ-ਧਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਭੰਡਾਰ ਯੋਜਨਾ
ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਭੰਡਾਰ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁ-ਉਪਯੋਗੀ ਹੈ।
ਪਸ਼ੂ ਅਤੇ ਪੋਲਟਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ
ਪਸ਼ੂ ਅਤੇ ਪੋਲਟਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ।
ਫਸਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ
ਫਸਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ।
Back to top