ਹੋਮ / ਖੇਤੀ ਫੀਡਸ
ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ

ਖੇਤੀ ਫੀਡਸ

Title Creator Item Type Modification Date
(ਢੋਲਾਂ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ Vikaspedia Punjab Page Mar 27, 2020 07:04 AM
ਏਮੂ ਪਾਲਣ utkarshg@cdac.in Page Feb 06, 2020 11:04 PM
ਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ Vikaspedia Punjab Page Feb 06, 2020 08:36 PM
ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੇਕੜਾ utkarshg@cdac.in Page Mar 27, 2020 06:20 AM
ਚੂਹਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ Vikaspedia Punjab Page Mar 27, 2020 06:59 AM
ਚੂਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ Vikaspedia Punjab Page Mar 27, 2020 06:22 AM
ਚੰਗੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ Vikaspedia Punjab Page Feb 06, 2020 07:46 PM
ਛੋਟੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ Vikaspedia Punjab Page Feb 06, 2020 07:50 PM
ਜੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਲਣਾ ਅਤੇ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਬਲਾਈਟ Vikaspedia Punjab Page Mar 27, 2020 06:44 AM
ਜਲਵਾਯੂ , ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਖ਼ਸਲ ਚੱਕਰ ਉੱਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ Vikaspedia Punjab Page Mar 27, 2020 06:23 AM
ਜਲਵਾਯੂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ Vikaspedia Punjab Page Mar 27, 2020 06:51 AM
ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ Vikaspedia Punjab Page Mar 27, 2020 06:55 AM
ਜੈਵਿਕ ਸਬਜੀ ਉਤਪਾਦਕ ਸਮੂਹ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ Vikaspedia Punjab Page Feb 06, 2020 09:44 PM
ਝਾੜ ਅਤੇ ਵਾਢੀ Vikaspedia Punjab Page Feb 06, 2020 07:51 PM
ਝੋਨਾ Vikaspedia Punjab Page Mar 27, 2020 06:23 AM
ਝੋਨੇ ਦਾ ਹਿਸਪਾ Vikaspedia Punjab Page Feb 06, 2020 09:17 PM
ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਵਿੱਚ ਦਾਣਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਵੇ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ Vikaspedia Punjab Page Mar 27, 2020 07:03 AM
ਝੋਨੇ ਦੀ ਰਹਿੰਦ - ਖੂੰਹਦ ਦੀ ਸੰਭਾਲ Vikaspedia Punjab Page Mar 27, 2020 06:29 AM
ਟਰੋਪੀਲੇਲੈਪਸ ਕਲੈਰੀ Vikaspedia Punjab Page Mar 27, 2020 07:01 AM
ਟਰਕੀ ਪਾਲਣ utkarshg@cdac.in Page Feb 06, 2020 10:59 PM
ਟਰਨਓਵਰ Vikaspedia Punjab Page Feb 06, 2020 09:45 PM
ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਹਾਦਸੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ Vikaspedia Punjab Page Mar 27, 2020 07:03 AM
ਟੀਂਡੇ ਦੀਆਂ ਸੁੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਸੁੰਡੀ Vikaspedia Punjab Page Mar 27, 2020 06:42 AM
ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ Vikaspedia Punjab Page Feb 06, 2020 07:58 PM
ਪੌਦ - ਸੁਰੱਖਿਆ Vikaspedia Punjab Page Mar 27, 2020 06:41 AM
ਪੌਦ - ਸੁਰੱਖਿਆ Vikaspedia Punjab Page Mar 27, 2020 06:36 AM
ਪੌਦ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ – ੨੦੦੧ Vikaspedia Punjab Page Mar 27, 2020 06:55 AM
ਪੌਦ ਸੁਰੱਖਿਆ Vikaspedia Punjab Page Mar 27, 2020 06:33 AM
ਪੌਦ ਸੁਰੱਖਿਆ Vikaspedia Punjab Page Mar 27, 2020 06:47 AM
ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਾਤਮਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਨਿਸਤਾਰਣ utkarshg@cdac.in Page Feb 06, 2020 08:28 PM
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਨਰ ਲਾਈਨ (ਐਲ ਐਮ ੧੬) Vikaspedia Punjab Page Mar 27, 2020 06:32 AM
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ utkarshg@cdac.in Page Feb 06, 2020 10:53 PM
ਪਤਝੜ ਰੁੱਤ ਅਤੇ ਸਰਦੀ ਰੁੱਤ Vikaspedia Punjab Page Mar 27, 2020 07:00 AM
ਪਤਝੜ ਰੁੱਤ ਦਾ ਕਮਾਦ Vikaspedia Punjab Page Mar 27, 2020 06:53 AM
ਪਨੀਰੀ ਪੁੱਟ ਕੇ ਲਾਉਣਾ Vikaspedia Punjab Page Mar 27, 2020 06:25 AM
ਪਨੀਰੀ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬੀਜਾਈ Vikaspedia Punjab Page Mar 27, 2020 06:24 AM
ਪਨੀਰੀ ਲਗਾਉਣਾਂ Vikaspedia Punjab Page Feb 06, 2020 07:49 PM
ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਂਝਪਨ - ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ Venkatadri Page Feb 06, 2020 09:35 PM
ਪੇਪੜੀ ਵਾਲਾ ਕੀੜਾ ਅਤੇ ਫ਼ਲ ਦੀ ਮੱਖੀ Vikaspedia Punjab Page Feb 06, 2020 08:07 PM
ਪੰਜੀਕਰਣ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ Vikaspedia Punjab Page Mar 27, 2020 06:55 AM
ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਧੱਬਿਆਂ ਦਾ ਰੋਗ Vikaspedia Punjab Page Mar 27, 2020 06:45 AM
ਫੜ੍ਹਨਾ Tajinder Singh Page Feb 06, 2020 11:09 PM
ਫਸਲ ਉਤਪਾਦਨ Tajinder Singh Page Feb 06, 2020 11:07 PM
ਬਚਾਓ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਢੰਗ Vikaspedia Punjab Page Mar 27, 2020 07:04 AM
ਬਛੜੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ Venkatadri Page Mar 27, 2020 07:08 AM
ਬਟੇਰ ਪਾਲਣ utkarshg@cdac.in Page Feb 06, 2020 11:04 PM
ਬਾਜਰਾ ਉੱਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ Vikaspedia Punjab Page Mar 27, 2020 06:35 AM
ਬਾਇਓਚਾਰ ਕੀ ਹੈ? Vikaspedia Punjab Page Feb 06, 2020 07:50 PM
ਬਾਕਸ (੧): ਟ੍ਰਾਇਲਾਂ ਅਤੇ ਟੇਰਾ ਪਰੇਟਾ ਸੰਯੋਜਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਰ Vikaspedia Punjab Page Feb 06, 2020 07:51 PM
ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ Vikaspedia Punjab Page Nov 19, 2019 07:27 PM
ਬਾਗਬਾਨੀ Tajinder Singh Page Feb 06, 2020 11:08 PM
ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲ ਚੱਕਰ ਉੱਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ Vikaspedia Punjab Page Mar 27, 2020 06:21 AM
ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਢੰਗ Vikaspedia Punjab Page Mar 27, 2020 06:52 AM
ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ Vikaspedia Punjab Page Feb 06, 2020 08:23 PM
ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਢੰਗ Vikaspedia Punjab Page Mar 27, 2020 06:46 AM
ਬਿਮਾਰੀਆਂ Vikaspedia Punjab Page Mar 27, 2020 06:33 AM
ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਝੁਲਸ ਰੋਗ Vikaspedia Punjab Page Feb 06, 2020 09:17 PM
ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫੈਲਾਉ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਝਾਓ Vikaspedia Punjab Page Mar 27, 2020 07:01 AM
ਬੋਰਡੋ ਪੇਂਟ ਅਤੇ ਬੋਰਡੋ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦੀ ਪਰਖ Vikaspedia Punjab Page Nov 19, 2019 06:56 PM
ਬ੍ਰਾਇਲਰ ਉਤਪਾਦਨ utkarshg@cdac.in Page Feb 06, 2020 11:04 PM
ਬ੍ਰਾਇਲਰ ਉਤਪਾਦਨ Venkatadri Page Feb 06, 2020 09:11 PM
ਬਰਡ ਫਲੂ Venkatadri Page Feb 06, 2020 08:41 PM
ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਅਤੇ ਕਟੁੰਬਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨਾ Vikaspedia Punjab Page Mar 27, 2020 07:00 AM
ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਦਾ ਕਮਾਦ Vikaspedia Punjab Page Mar 27, 2020 06:51 AM
ਬਹੁ - ਫ਼ਸਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿਉ ਕਰਦੇ ਹਾਂ Vikaspedia Punjab Page Mar 27, 2020 06:57 AM
ਬਹੁ - ਫ਼ਸਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਮੱਕੀ - ਆਲੂ ਮੈਂਥਾ Vikaspedia Punjab Page Mar 27, 2020 06:25 AM
ਬਹੁ - ਫ਼ਸਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ਸਲ ਚੱਕਰ Vikaspedia Punjab Page Mar 27, 2020 06:56 AM
ਬੀ ਟੀ ਨਰਮੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੁਕਤੇ Vikaspedia Punjab Page Mar 27, 2020 06:38 AM
ਬੀਜ - ਖਾਦ ਡਰਿਲ Vikaspedia Punjab Page Mar 27, 2020 07:03 AM
ਬੀਜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ Vikaspedia Punjab Page Mar 27, 2020 06:39 AM
ਬੀਜ ਵਾਲੀ ਫ਼ਸਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ Vikaspedia Punjab Page Mar 27, 2020 06:51 AM
ਬੀਮਾਰੀਆਂ Vikaspedia Punjab Page Feb 06, 2020 08:08 PM
ਬੂਟੇ ਅਤੇ ਜੜ੍ਹ - ਮੁੱਢ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ Vikaspedia Punjab Page Feb 06, 2020 07:59 PM
ਬੇਬੀ ਕੌਰਨ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ Vikaspedia Punjab Page Mar 27, 2020 06:32 AM
ਬੱਕਰੀ ਪਾਲਣ utkarshg@cdac.in Page Feb 06, 2020 11:05 PM
ਬੱਕਰੀ ਪਾਲਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ utkarshg@cdac.in Page Feb 06, 2020 10:59 PM
ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਪਯੋਗੀ ਨਸਲਾਂ utkarshg@cdac.in Page Feb 06, 2020 11:05 PM
ਬੱਤਖ ਪਾਲਣ utkarshg@cdac.in Page Feb 06, 2020 11:03 PM
ਭੁਰੜ ਰੋਗ Vikaspedia Punjab Page Nov 19, 2019 06:47 PM
ਭੂਮੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ utkarshg@cdac.in Page Feb 06, 2020 10:53 PM
ਭੇਡ ਪਾਲਣ utkarshg@cdac.in Page Mar 08, 2020 09:21 PM
ਮਾਂਹ Vikaspedia Punjab Page Mar 27, 2020 06:48 AM
ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਬੀਜ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ Vikaspedia Punjab Page Mar 27, 2020 06:41 AM
ਮਿਸ਼ਰਤ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ utkarshg@cdac.in Page Mar 27, 2020 06:19 AM
ਮਿੱਟੀ ਪਰਖ Vikaspedia Punjab Page Mar 27, 2020 06:21 AM
ਮਿੱਟੀ ਪਰਖ ਦੀ ਸੂਖਮ ਤੱਤ Vikaspedia Punjab Page Mar 27, 2020 06:57 AM
ਮਿੱਟੀ ਪਰਖ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ Vikaspedia Punjab Page Feb 06, 2020 08:37 PM
ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਢੰਗ Vikaspedia Punjab Page Jan 05, 2020 06:21 PM
ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ : ਮਹੱਤਵ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ utkarshg@cdac.in Page Mar 20, 2020 02:17 AM
ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕੇ Vikaspedia Punjab Page Feb 06, 2020 08:32 PM
ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ੀ ਤਕਨੀਕ utkarshg@cdac.in Page Mar 27, 2020 07:04 AM
ਮਿੱਟੀ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨੈਨੋ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵ utkarshg@cdac.in Page Feb 06, 2020 09:31 PM
ਮਿੱਤਰ ਮੱਕੜੀਆਂ Vikaspedia Punjab Page Feb 06, 2020 08:09 PM
ਮਿੱਤਰ ਕੀੜੇ Vikaspedia Punjab Page Feb 06, 2020 08:08 PM
ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪਨੀਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ Vikaspedia Punjab Page Mar 27, 2020 06:25 AM
ਮੀਲੀ ਬੱਗ (ਗੁਦੈਹੜੀ) Vikaspedia Punjab Page Feb 06, 2020 07:32 PM
ਮੀਲੀ ਬੱਗ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕਾਰਜਨੀਤੀ Vikaspedia Punjab Page Mar 27, 2020 06:41 AM
ਮੂਢੀ ਫ਼ਸਲ ਅਤੇ ਖੰਡ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨੁਕਤੇ Vikaspedia Punjab Page Mar 27, 2020 06:51 AM
ਮੂਢੇ ਕਮਾਦ ਦੀ ਸੰਭਾਲ Vikaspedia Punjab Page Mar 27, 2020 06:53 AM
ਮੂਲ ਅਨਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਵਿਤਰਣ Vikaspedia Punjab Page Nov 19, 2019 06:47 PM
ਮੂੰਗਫਲੀ Vikaspedia Punjab Page Mar 27, 2020 06:54 AM
ਮੂੰਗੀ Vikaspedia Punjab Page Mar 27, 2020 06:46 AM
ਮੈਂਗਨੀਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਵਰਤੋ Vikaspedia Punjab Page Nov 19, 2019 06:55 PM
ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ utkarshg@cdac.in Page Mar 27, 2020 06:20 AM
ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਪਾਲੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ utkarshg@cdac.in Page Mar 28, 2020 01:14 PM
ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ utkarshg@cdac.in Page Mar 27, 2020 06:20 AM
ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ utkarshg@cdac.in Page Mar 27, 2020 04:32 AM
ਮੱਛੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਗ ਅਤੇ ਇਲਾਜ utkarshg@cdac.in Page Mar 27, 2020 04:32 AM
ਮੱਕੀ - ਬਰਸੀਮ - ਮੱਕੀ + ਰਵਾਂਹ Vikaspedia Punjab Page Mar 27, 2020 06:56 AM
ਮੱਕੀ - ਆਲੂ - ਗਰਮੀ ਰੁੱਤ ਦੀ ਮੂੰਗੀ Vikaspedia Punjab Page Mar 27, 2020 06:55 AM
ਮੱਕੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ Vikaspedia Punjab Page Mar 27, 2020 06:30 AM
ਮੱਕੀ ਦੀ ਬਰਾਨੀ ਖੇਤੀ Vikaspedia Punjab Page Mar 27, 2020 06:33 AM
ਮੱਕੀ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ Vikaspedia Punjab Page Mar 27, 2020 06:34 AM
ਮੱਕੀ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ Vikaspedia Punjab Page Mar 27, 2020 06:31 AM
ਫ਼ਾਸਫ਼ੋਰਸ, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ, ਲੋਹਾ ਅਤੇ ਜਿਸਤ Vikaspedia Punjab Page Nov 19, 2019 06:44 PM
ਜ਼ਿੰਕ ਦੀ ਘਾਟ , ਮੱਕੀ ਦੀ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਛੜਾਈ Vikaspedia Punjab Page Mar 27, 2020 06:31 AM
ਜ਼ਿੰਕ ਦੀ ਘਾਟ ਉੱਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ Vikaspedia Punjab Page Mar 27, 2020 06:28 AM
ਅਜੋਲਾ ਚਾਰੇ ਦੀ ਖੇਤੀ utkarshg@cdac.in Page Feb 06, 2020 11:03 PM
ਅਰਹਰ Vikaspedia Punjab Page Mar 27, 2020 06:48 AM
ਅਰਹਰ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦੇ ਉੱਨਤ ਢੰਗ Vikaspedia Punjab Page Mar 27, 2020 06:48 AM
ਅਰਹਰ ਦੇ ਪੌਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ Vikaspedia Punjab Page Mar 27, 2020 06:49 AM
ਅਰਹਰ ਦੇ ਖਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ Vikaspedia Punjab Page Mar 27, 2020 06:49 AM
ਅਲਸੀ ਦਾ ਪੋਲਟਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਓਮੇਗਾ - ੩ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਪਯੋਗ Venkatadri Page Nov 19, 2019 06:45 PM
ਅਸਰ ਦਾ ਫੈਲਣਾ Vikaspedia Punjab Page Feb 06, 2020 07:47 PM
ਅੱਖਾਂ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ ਅਤੇ ਬੂਟੇ ਖਰੀਦਣ ਸਮੇਂ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ Vikaspedia Punjab Page Mar 27, 2020 07:19 AM
ਆਹਾਰ ਦੇ ਤੱਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ apurvap@cdac.in Page Feb 06, 2020 09:35 PM
ਇਜੋਲਾ - ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ Venkatadri Page Nov 19, 2019 06:44 PM
ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਰੈਸ਼ਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਵਰਤੋਂ Vikaspedia Punjab Page Feb 06, 2020 08:17 PM
ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟੀਕਲਚਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ utkarshg@cdac.in Page Mar 27, 2020 07:05 AM
ਉੱਨਤ ਕਿਸਮਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ Vikaspedia Punjab Page Mar 27, 2020 06:24 AM
ਉੱਨਤ ਕਿਸਮਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ Vikaspedia Punjab Page Mar 27, 2020 06:29 AM
ਓਮੇਗਾ - ੩ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਪਯੋਗ utkarshg@cdac.in Page Feb 06, 2020 11:05 PM
ਕਟੁੰਬਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਦਾਰ ਬਨਾਉਣਾ Vikaspedia Punjab Page Mar 27, 2020 07:00 AM
ਕਪਾਹ ਉੱਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ Vikaspedia Punjab Page Mar 27, 2020 06:38 AM
ਕਪਾਹ ਉੱਤੇ ਨੋਟ Vikaspedia Punjab Page Mar 27, 2020 06:43 AM
ਕਪਾਹ ਉੱਨਤ ਕਿਸਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ Vikaspedia Punjab Page Mar 27, 2020 06:38 AM
ਕਪਾਹ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ Vikaspedia Punjab Page Mar 27, 2020 06:44 AM
ਕਪਾਹ ਦੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ Vikaspedia Punjab Page Mar 27, 2020 06:39 AM
ਕਮਾਦ (ਬੀਜੜ ਫ਼ਸਲ) Vikaspedia Punjab Page Mar 27, 2020 06:50 AM
ਕਾਂਟ - ਛਾਂਟ ਤੇ ਸਿਧਾਈ ਅਤੇ ਖੜ੍ਹਵਾਂ ਤੇਲਾ Vikaspedia Punjab Page Feb 06, 2020 09:17 PM
ਕਾਸ਼ਤ ਦੇ ਢੰਗ Vikaspedia Punjab Page Mar 27, 2020 06:35 AM
ਕਾਸ਼ਤ ਦੇ ਢੰਗ Vikaspedia Punjab Page Mar 27, 2020 06:52 AM
ਕਾਸ਼ਤ ਦੇ ਢੰਗ Vikaspedia Punjab Page Mar 27, 2020 06:30 AM
ਕਾਸ਼ਤ ਦੇ ਢੰਗ Vikaspedia Punjab Page Mar 27, 2020 06:46 AM
ਕਾਲੀ ਮੱਖੀ (ਬਲੈਕ ਫ਼ਲਾਈ) Vikaspedia Punjab Page Feb 06, 2020 07:33 PM
ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ utkarshg@cdac.in Page Feb 28, 2020 09:58 AM
ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ ਕਮਾਦ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ Vikaspedia Punjab Page Feb 06, 2020 11:03 PM
ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਇਓਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ Vikaspedia Punjab Page Feb 06, 2020 07:51 PM
ਕੋਹੜ ਰੋਗ ਕਿਉ ਹੁੰਦਾ ਹੈ Vikaspedia Punjab Page Feb 06, 2020 07:53 PM
ਕੋਹੜ ਰੋਗ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਕਾਰ Vikaspedia Punjab Page Feb 06, 2020 07:54 PM
ਕੌਮੀ ਪਸ਼ੂਧਨ ਮਿਸ਼ਨ Vikaspedia Punjab Page Feb 06, 2020 09:32 PM
ਕਲਰਾਠੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ Vikaspedia Punjab Page Feb 06, 2020 09:16 PM
ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਉਪਯੋਗ utkarshg@cdac.in Page Feb 06, 2020 11:03 PM
ਕੀੜੇ - ਮਕੌੜੇ Vikaspedia Punjab Page Feb 06, 2020 09:22 PM
ਕੀੜੇ - ਮਕੌੜੇ (ਬੀ ਟੀ ਰਹਿਤ ਨਰਮਾ) Vikaspedia Punjab Page Mar 27, 2020 06:42 AM
ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਸਿਖਦੇ ਹੋਏ ਭੋਜਨ ਜੁਟਾਉਣਾ Vikaspedia Punjab Page Feb 06, 2020 09:45 PM
ਕੁੱਕੜ ਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ utkarshg@cdac.in Page Feb 06, 2020 11:04 PM
ਕੁੱਕੜ ਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ Venkatadri Page Feb 06, 2020 08:56 PM
ਕੰਨੋ ਦੇ ਫ਼ਲਾਂ Vikaspedia Punjab Page Feb 06, 2020 08:12 PM
ਖ਼ਾਦਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਤਰੀਕਾ Vikaspedia Punjab Page Nov 19, 2019 06:55 PM
ਖਾਦਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਤਰੀਕਾ Vikaspedia Punjab Page Mar 27, 2020 06:35 AM
ਖਾਦਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ Vikaspedia Punjab Page Mar 27, 2020 06:53 AM
ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ Vikaspedia Punjab Page Mar 27, 2020 06:28 AM
ਖਾਰੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਯੋਗ ਵਰਤੋਂ Vikaspedia Punjab Page Feb 06, 2020 08:38 PM
ਖਾਰੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ Vikaspedia Punjab Page Feb 06, 2020 08:37 PM
ਖੁਰਪਕਾ ਮੂੰਹਪਕਾ ਰੋਗ (ਐਫ.ਐਮ.ਡੀ.) ਨਿਯੰਤਰਣ apurvap@cdac.in Page Feb 06, 2020 09:35 PM
ਖੁਰਾਕੀ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਖਾਦ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ Vikaspedia Punjab Page Feb 06, 2020 07:53 PM
ਖੇਤ ਤੋਂ ਥਾਲੀ ਤੱਕ ਸਹਿਜਾ ਆਰਗੈਨਿਕਸ ਦੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲ Vikaspedia Punjab Page Feb 06, 2020 09:47 PM
ਖੇਤੀ ਰਿਣ utkarshg@cdac.in Page Feb 06, 2020 10:53 PM
ਖੇਤੀਬਾੜੀ Tajinder Singh Page Feb 06, 2020 11:08 PM
ਖੇਤੀਬਾੜੀ admin Page Oct 01, 2018 10:57 AM
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ Tajinder Singh Page Mar 15, 2020 01:51 PM
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਚੋਣ, ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਨੁਕਤੇ Vikaspedia Punjab Page Feb 06, 2020 08:29 PM
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ Vikaspedia Punjab Page Mar 27, 2020 07:02 AM
ਗੋਡੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਦੀਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ Vikaspedia Punjab Page Mar 27, 2020 06:31 AM
ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਭੰਡਾਰ ਯੋਜਨਾ utkarshg@cdac.in Page Feb 06, 2020 10:54 PM
ਗੜੇਮਾਰੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ Vikaspedia Punjab Page Feb 06, 2020 07:57 PM
ਗਰੇਪਫਰੂਟ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ Vikaspedia Punjab Page Feb 06, 2020 07:59 PM
ਗੁਆਰਾ, ਜਪਾਨੀ ਪੁਦੀਨਾ, ਹਲਦੀ, ਢੈਂਚਾ ਅਤੇ ਸਣ Vikaspedia Punjab Page Feb 06, 2020 08:55 PM
ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਦਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕੀੜਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ Vikaspedia Punjab Page Mar 27, 2020 07:02 AM
ਗੈਰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਿਸਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਸ਼ਤ ਦੇ ਉੱਨਤ ਢੰਗ Vikaspedia Punjab Page Feb 06, 2020 09:22 PM
ਗੰਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ Vikaspedia Punjab Page Mar 27, 2020 06:52 AM
ਘਾਟ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਾਲੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ (ਲਘੂ ਤੱਤ) Vikaspedia Punjab Page Dec 26, 2019 07:46 AM
ਡੰਗਰਾਂ ਦੀ ਨਸਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ utkarshg@cdac.in Page Mar 04, 2020 10:35 PM
ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਵਾਸ ਸਥਾਨ ਲੋੜਾਂ Venkatadri Page Feb 06, 2020 09:22 PM
ਢੋਰਾ Vikaspedia Punjab Page Mar 27, 2020 06:47 AM
ਤਿੱਲ Vikaspedia Punjab Page Mar 27, 2020 06:54 AM
ਤਣੇ ਦੁਆਲੇ ਪੱਤੇ ਦਾ ਗਲਣਾ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ Vikaspedia Punjab Page Feb 06, 2020 09:16 PM
ਦੋਗਲਾ ਬੀਜ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ Vikaspedia Punjab Page Mar 27, 2020 06:41 AM
ਦੋਗਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ Vikaspedia Punjab Page Mar 27, 2020 06:40 AM
ਦੋਗਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਉਤਪਾਦਨ Vikaspedia Punjab Page Mar 27, 2020 06:32 AM
ਦਰਮਿਆਨਾ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸਮ Vikaspedia Punjab Page Mar 27, 2020 06:30 AM
ਦਸ ਬਾਲਗ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਆਮਦਨ-ਖਰਚ ਦਾ ਬਿਓਰਾ utkarshg@cdac.in Page Feb 06, 2020 10:59 PM
ਦਹੀਆ ਰੋਗ (ਘਰਏ ਮਲਿਦੲਾ) Vikaspedia Punjab Page Mar 27, 2020 06:45 AM
ਦੇਸੀ ਕਪਾਹ Vikaspedia Punjab Page Mar 27, 2020 06:38 AM
ਦੇਸੀ, ਮਾਲਟਾ, ਮੁਸੰਮੀ, ਅਤੇ ਜਾਫ਼ਾ Vikaspedia Punjab Page Feb 06, 2020 07:59 PM
ਦੰਦਈਏ ਫ਼ ਡੇਮੂ ਜਾਂ ਭਰਿੰਡਾਂ Vikaspedia Punjab Page Mar 27, 2020 07:01 AM
ਨਿੰਬੂ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ Vikaspedia Punjab Page Feb 06, 2020 08:12 PM
ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕ Vikaspedia Punjab Page Mar 27, 2020 06:58 AM
ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕ ਦਾ ਘੋਲ ਬਣਾਉਣਾ Vikaspedia Punjab Page Mar 27, 2020 06:58 AM
ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਵਰਤੋ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ Vikaspedia Punjab Page Mar 27, 2020 06:58 AM
ਨਦੀਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ Vikaspedia Punjab Page Mar 27, 2020 06:39 AM
ਨਦੀਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ Vikaspedia Punjab Page Mar 27, 2020 06:26 AM
ਨਰਮੇ ਦੇ ਪੱਤੇ ਝਾੜਨਾ Vikaspedia Punjab Page Mar 27, 2020 06:45 AM
ਨਰਮੇਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ - ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ Vikaspedia Punjab Page Mar 27, 2020 06:43 AM
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਸ਼ੂ-ਧਨ ਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨ.ਐੱਲ.ਐੱਮ.) utkarshg@cdac.in Page Feb 06, 2020 10:54 PM
ਰਾਈਸਬੀਨ Vikaspedia Punjab Page Mar 27, 2020 06:49 AM
ਰਿੰਗ ਸਪੌਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ Vikaspedia Punjab Page Nov 19, 2019 07:10 PM
ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਆਮ ਢੰਗ Vikaspedia Punjab Page Mar 27, 2020 06:42 AM
ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਉਪਾਅ Vikaspedia Punjab Page Mar 27, 2020 06:47 AM
ਰਲਵੀਂ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜਣਾ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ Vikaspedia Punjab Page Mar 27, 2020 06:50 AM
ਰਲਵੀਂ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜਣਾ Vikaspedia Punjab Page Mar 27, 2020 06:48 AM
ਰਸ ਚੂਸਣ ਵਾਲੇ ਕੀੜਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ Vikaspedia Punjab Page Mar 27, 2020 06:43 AM
ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਅਰਗਟ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ Vikaspedia Punjab Page Mar 27, 2020 06:36 AM
ਰਸਾਇਣਕ ਤਰੀਕੇ Vikaspedia Punjab Page Mar 27, 2020 06:59 AM
ਰਸਾਇਣਕ ਰੋਕਥਾਮ Vikaspedia Punjab Page Mar 27, 2020 06:47 AM
ਰਸਾਇਣਕ ਰੋਕਥਾਮ Vikaspedia Punjab Page Feb 06, 2020 07:12 PM
ਰੂੜੀ ਦੀ ਖਾਦ Vikaspedia Punjab Page Feb 06, 2020 08:28 PM
ਰੇਸ਼ਮ Tajinder Singh Page Feb 06, 2020 11:07 PM
ਫ਼ਲਾਂ ਦਾ ਪੱਕਣਾ ਅਤੇ ਤੁੜਾਈ Vikaspedia Punjab Page Mar 27, 2020 07:18 AM
ਫ਼ਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ Vikaspedia Punjab Page Feb 06, 2020 07:58 PM
ਫ਼ਲਾਂ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ Vikaspedia Punjab Page Mar 27, 2020 07:18 AM
ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਖਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ Vikaspedia Punjab Page Mar 27, 2020 06:28 AM
ਲੋਹੇ ਦੀ ਘਾਟ ਉੱਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ Vikaspedia Punjab Page Mar 27, 2020 06:29 AM
ਵਿਦਰਭ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ Vikaspedia Punjab Page Feb 06, 2020 08:31 PM
ਸਜਾਵਟੀ ਮੱਛੀਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ utkarshg@cdac.in Page Mar 27, 2020 06:19 AM
ਸਪਰੇਅ ਤਕਨੌਲੋਜੀ Vikaspedia Punjab Page Mar 27, 2020 06:44 AM
ਸਿਧਾਈ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ Vikaspedia Punjab Page Feb 06, 2020 07:33 PM
ਸਿਧਾਈ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ Vikaspedia Punjab Page Feb 06, 2020 08:44 PM
ਸਿੰਚਾਈ Tajinder Singh Page Feb 06, 2020 11:09 PM
ਸਿੰਚਾਈ Vikaspedia Punjab Page Nov 19, 2019 06:43 PM
ਸਿੰਚਾਈ ਜਲ - ਨਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ Vikaspedia Punjab Page Mar 27, 2020 06:40 AM
ਸਿੰਚਾਈ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਲੇਜ਼ਰ ਲੈਵਲਿੰਗ ਦਾ ਸਹੀ ਉਪਯੋਗ Vikaspedia Punjab Page Mar 27, 2020 07:02 AM
ਸਿੰਚਾਈ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਜਲ ਨਿਕਾਸ Vikaspedia Punjab Page Mar 27, 2020 06:31 AM
ਸਿੰਚਾਈ ਤੇ ਜਲ ਨਿਕਾਸ Vikaspedia Punjab Page Mar 27, 2020 06:26 AM
ਸਿੰਚਾਈ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ Tajinder Singh Page Feb 06, 2020 11:09 PM
ਸੋਇਆਬੀਨ Vikaspedia Punjab Page Mar 27, 2020 06:50 AM
ਸੋਇਆਬੀਨ Vikaspedia Punjab Page Feb 06, 2020 09:13 PM
ਸਥਿਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਕੌਮੀ ਮਿਸ਼ਨ Vikaspedia Punjab Page Mar 27, 2020 08:29 AM
ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ Vikaspedia Punjab Page Mar 27, 2020 06:53 AM
ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਪੰਛੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕੇ Vikaspedia Punjab Page Mar 27, 2020 06:59 AM
ਸੂਰ ਪਾਲਣ utkarshg@cdac.in Page Feb 06, 2020 11:04 PM
ਸੈਨਿਕ ਸੁੰਡੀ ਤੇ ਛੱਲੀਆਂ ਦਾ ਸੂਤ ਕੁਤਰੂ Vikaspedia Punjab Page Mar 27, 2020 06:33 AM
ਸੰਗ੍ਰਹਿਤ ਅਨਾਜ ਦੇ ਕੀਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਲਈ ਗੈਜੇਟਸ utkarshg@cdac.in Page Feb 06, 2020 11:02 PM
ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ Vikaspedia Punjab Page Mar 27, 2020 07:00 AM
Back to top