ਹੋਮ / ਸਮਾਜਕ ਭਲਾਈ / ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਲਿਆਣ / ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ (ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕੂ) ਸੋਧ ਐਕਟ, 2015
ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ
Views
  • ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੰਪਾਦਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ

ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ (ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕੂ) ਸੋਧ ਐਕਟ, 2015

ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ (ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕੂ) ਸੋਧ ਐਕਟ, 2015 ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ|

ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ (ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕੂ) ਸੋਧ ਐਕਟ, 2015 ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਹੋਰ ਸਖਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ| ਐਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਐਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੋਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ (ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕੂ) (ਪੀ ੳ ਏ) ਐਕਟ, 1989 ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ 26 ਜਨਵਰੀ, 2016 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ|

ਜਰੂਰੀ ਚੀਜਾ

- ਕਾਰਵਾਈ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਕਰਨ ਲਈ - ਐਕਟ ਕਾਰਵਾਈ (ਗੈਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਅਤੇ ਪਿਛੜੀ ਕੇ) ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜ ਪਿਛੜੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ. ਸੋਧ ਐਕਟ ਕੁਝ ਮੌਜੂਦਾ ਵਰਗ ਸੋਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਵ ਵਰਗ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਨ੍ਯੂ ਅਪਰਾਧ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਜੋੜੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: (ੳ) (ਸ) ਜੁੱਤੀ ਨਾਲ ਗਾਰਲਾਂਦੀਨਗ, (ਅ) ਦਾ ਿਨਪਟਾਰਾ ਜ ਮਨੁੱਖੀ ਜ ਜਾਨਵਰ ਨਰਾਜ਼ ਲੈ, ਜ ਮੈਲਾ, (ੲ) ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਜਬੂਰ ਜਨਤਕ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜ ਪਿਛੜੀ ਬਦਸਲੂਕੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ, ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜ ਪਿਛੜੀ ਵਿਰੁੱਧ ਬੀਮਾਰ-ਇੱਛਾ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਜ ਕੋਈ ਵੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਚ ਮਾਣ ਵਿਚ ਆਯੋਜਿਤ, ਅਤੇ (ਈ) ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਲਗਾਉਣ ਜ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਜ ਆਰਥਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਦੀ ਧਮਕੀ ਕਰਨ ਲਈ|

- ਹਮਲਾ ਜ ਜਿਨਸੀ ਇੱਕ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਜ ਐਸਟੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਹੈ - ਸੋਧ ਐਕਟ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ: (ੳ) ਬੁੱਝ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਬਗੈਰ ਇੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਜ ਇੱਕ ਜਿਨਸੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਐਸਟੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਛੂਹਣ, ਜ (ਅ) ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਕੇ, ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜ ਜੈਸਚਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਨਸੀ ਕੁਦਰਤ, ਜ (C) ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਲਈ ਇੱਕ ਦੇਵਦਾਸੀ, ਜ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਨ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜ ਐਸਟੀ ਮਹਿਲਾ ਸਮਰਪਿਤ ਦੇ ਵੀ ਜੁਰਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ. ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਜ ਗੈਰ-ਜ਼ਬਾਨੀ ਸੰਚਾਰ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ 'ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ|

- (ੳ) ਆਮ ਸੰਪਤੀ ਸਰੋਤ ਵਰਤ, (ੲ) ਜੋ ਕਿ ਜਨਤਕ, ਅਤੇ (ਸ) ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਜ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਪੂਜਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਰੋਕਣਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜ ਹੇਠ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੱਕ ਪਿਛੜੀ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ|

- ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਇਲਾਵਾ - ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗ਼ਲਤ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜਾਤ ਜ ਪੀੜਤ ਦੇ ਕਬਾਇਲੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੀੜਤ ਜ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਗਿਆਨ ਸੀ, ਜਦ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ|

- ਜਨਤਕ ਸੇਵਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ - ਐਕਟ ਨੂੰ ਤਹਿ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਗੈਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜ ਐਸਟੀ ਜਨਤਕ ਸੇਵਕ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ / ਉਸ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜ ਪਿਛੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡਿਊਟੀ ਨੇਗਲੇਕ੍ਟ੍ਸ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਆਦ ਲਈ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ| (ੳ) ਇਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜ ਐਫਆਈਆਰ, (ਅ) ਰਜਿਸਟਰ ਜ਼ਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਇੰਫੋਰਮੰਤ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਇੰਫੋਰਮੰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਦੇਣ, ਆਦਿ: ਸੋਧ ਐਕਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਇਹ ਫਰਜ਼, ਤਹਿ ਕਰਦੀ ਹੈ|

- ਦੁੱਖ, ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ, ਡਰਾਉਣ, ਅਗਵਾ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਅਪਰਾਧ, ਕੈਦ ਦੀ ਘੱਟ ਦਸ ਸਾਲ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ / ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਚਨਬੱਧ ਖਿੱਚਣ, ਪਿਹਚਾਨ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਸਜ਼ਾ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇ ਇਲਾਵਾ. ਇਸ ਵੇਲੇ, ਕੇਵਲ ਉਹ 10 ਸਾਲ ਜ ਹੋਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਖਿੱਚਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ / ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲੇ ਦੇ 'ਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਪਰਾਧ ਪਿਹਚਾਨ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਡਿੱਗਣ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ|

- ਬਿਨਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਬਲਿਕ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਨ, ਦੇ ਸਥਾਪਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਉਚਿਤ ਪਤੇ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ|

- ਪੀੜਤ ਅਤੇ ਗਵਾਹ ਦੇ ਹੱਕ - ਸੋਧ ਐਕਟ ਪੀੜਤ ਅਤੇ ਗਵਾਹ ਨੂੰ ਦੇ ਹੱਕ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅਧਿਆਇ ਹੈ| ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਰ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਅਤੇ ਗਵਾਹ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਡਿਊਟੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਪੀੜਤ ਅਤੇ ਗਵਾਹ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਲਾਗੂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰੇਗਾ|

- (ੳ) ਗਵਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਛੁਪਾਉਣ, (ਅ) ਸ਼ਿਕਾਰ, ਇੰਫੋਰਮੰਤ ਜ ਗਵਾਹ ਨੂੰ, ਆਦਿ ਦੇ ਉਤਪੀੜਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਜਿਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ: ਅਦਾਲਤ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਵ ਉਪਾਅ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੁੱਖ ਕੇਸ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾ|

ਸਰੋਤ : ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਜਪਾਤਰ

3.20276497696
ਟਿੱਪਣੀ ਜੋੜੋ

(ਜੇ ਉਪਰਲੇ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀਆਂ/ਸੁਝਾਅ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੋਸਟ ਕਰੋ)

Enter the word
Back to top