ਹੋਮ / ਈ-ਸ਼ਾਸਨ / ਵੀ.ਐੱਲ.ਈ. ਦੇ ਲਈ ਸੰਸਾਧਨ / ਨਵੇਂ ਸੀ ਐਸ ਸੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ
ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ
Views
  • ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੰਪਾਦਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ

ਨਵੇਂ ਸੀ ਐਸ ਸੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ

ਆਮ ਸੇਵਾ ਸੈਂਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ।

ਆਨਲਾਈਨ ਸੀ ਐਸ ਸੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਕਾਰਵਾਈ ਵਹਾਅ

(੧) ਨਵੇਂ ਸੀ ਐਸ ਸੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਕਦਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ:

(੨) ਵੈੱਬ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ: http://registration.csc.gov.in/cscregistration/default.aspx

(੩) ਇੱਕ ਵੈੱਬ ਸਫ਼ਾ, ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਲਿੰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਚੈੱਕ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ, ਆਦਿ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

(੪) http://registration.csc.gov.in/cscregistration/CSCRegauth.aspx (ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ) ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਜ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ।

(੫) ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਦਰਜ ਕਰੋ।

(੬) ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਗਲਾ ਕਦਮ eKYC ਦੁਆਰਾ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਹੈ| eKYC ਚੋਣ (Iris, ਫਿੰਗਰ, ਇਕ ਟਾਈਮ ਪਾਸਵਰਡ) ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਤੋ ਕਰੋ।ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਦਰਜ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕਿਸੇ Iris / ਫਿੰਗਰ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ (ਜੇ ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਜੰਤਰ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ) ਜ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਕ ਟਾਈਮ ਪਾਸਵਰਡ ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਜੰਤਰ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਰੀ' ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

(੭) ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ।

(੮) ਜਦੋ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਵਾਰ ਪਾਸਵਰਡ (OTP) ਚੋਣ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਂਗੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਾਸਵਰਡ ਵੇਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ OTP ਬਟਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ OTP ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਐਸਐਮਐਸ ਆਪਣੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਮੋਬਾਈਲ ਆਧਾਰ ਡਾਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚ ਉਪਲੱਬਧ ਗਿਣਤੀ 'ਤੇ UID ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ OTP ਲਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨੂੰ OTP ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

(੯) ਆਧਾਰ ਦੇ ਸਫਲ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ 'ਤੇ, ਹੇਠ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਵੇਰਵੇ ਆਪ ਹੀ ਫਾਰਮ ਆਧਾਰ ਡਾਟਾ ਬੇਸ ਭਰ ਜਾਵੇਗਾ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ (GEOTAGGING ਦੇ ਨਾਲ) ਦੇ ਫੋਟੋ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰੋ ਫਿਰ ਦਾਖਲ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

(੧੦) ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰਸੀਦ ਦਾ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ

ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੈਂਟਰ ਲਈ ਜਿਓਟੈਗ ਚਿੱਤਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ?

ਕਦਮ ੧ - ਆਪਣੇ ਛੁਪਾਓ ਜੰਤਰ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਜਾਓ ਫਿਰ "ਮੇਨੂ" ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉ. ਸੈਟਿੰਗ ਮੇਨੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ "ਸੈਟਿੰਗ" ਟੈਪ ਕਰੋ।

ਕਦਮ ੨ - ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ "ਸਥਿਤੀ" ਚੋਣ ਲੱਭਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਫਿੰਗਰ ਹੋਵੋ ਸਕਰੀਨ ਨੂੰ ਫੋਨ ਦੇ ਮੇਨੂ ਵਿੱਚ ਡਾਊਨ ਸਕਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਖਿੱਚੋ। ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ "ਟਿਕਾਣਾ" ਚੋਣ ਟੈਪ ਕਰੋ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਕੁਝ ਛੁਪਾਓ ਜੰਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲੇਬਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ "ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ"।

ਕਦਮ ੩ - ਚੋਣ ਨੂੰ ਦਾ ਲੇਬਲ "ਵਰਤੋ GPS ਸੈਟੇਲਾਈਟ" ਟੈਪ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਹਰੇ ਚੈੱਕ ਮਾਰਕ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਚੋਣ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀਓ ਟੈਗਿੰਗ ਚੋਣ ਲਈ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕਦਮ ੪ - ਵਾਪਸ ਮੁੱਖ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ "ਘਰ" ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾਓ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਛੁਪਾਓ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਮਰਾ ਆਈਕਾਨ ਨੂੰ ਟੈਪ ਕਰੋ

ਕਦਮ ੫ - ਇਕ ਵਾਰ ਕੈਮਰਾ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਲੋਡ ਕਰਦਾ ਹੈ "ਮੇਨੂ" ਬਟਨ ਨੂੰ ਟੈਪ ਕਰੋ, ਫਿਰ "ਸੈਟਿੰਗ" ਚੋਣ ਟੈਪ ਕਰੋ। ਕੁਝ ਛੁਪਾਓ ਕੈਮਰੇ 'ਤੇ, ਇਹ ਚੋਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਛੋਟੇ cog ਆਈਕਾਨ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਦਮ ੬ - "ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਸਥਿਤੀ," ਜ ਥੱਲੇ ਸਕਰੋਲ ਕਰੋ "ਜੀਓ - ਟੈਗ ਫੋਟੋਜ਼," ਤੁਹਾਡੇ OS ਨੂੰ ਵਰਜਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਹਰੇ ਚੈੱਕ ਮਾਰਕ ਪਾ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਚੋਣ ਨੂੰ ਟੈਪ ਕਰੋ। ਟੈਪ ਕਰੋ "ਠੀਕ ਹੈ" ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ GPS ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਟੋ ਹੁਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੰਬੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ਦੀ GPS ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਥਿਤੀ ਜਿਓਟੈਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ

(੧) ਵੈੱਬ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ: http://registration.csc.gov.in/cscregistration/RegStatus.aspx

(੨) ਅਜਿਹੇ ਈਮੇਲ ਈ ਦ, ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਈ ਦ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਰਵੇ ਭਰੋ।

(੩) ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਾਲਤ ਖੋਲੇਗਾ।

ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਪਡੇਟ ਅਸਵੀਕਾਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ

(੧) ਵੈੱਬ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ: http://registration.csc.gov.in/cscregistration/CheckUpdate.aspx

(੨) ਅਜਿਹੇ ਈਮੇਲ Id, ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ Id, ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਰਵੇ ਭਰੋ।

(੩) ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਸੀ ਐਸ ਸੀ ਸੈਂਟਰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਜ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੀ ਐਸ ਸੀ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਫੀਸ / ਪੈਸੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰੋ।

ਸਰੋਤ : ਸੀ ਐਸ ਸੀ ਪੋਰਟਲ

3.43939393939
ਟਿੱਪਣੀ ਜੋੜੋ

(ਜੇ ਉਪਰਲੇ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀਆਂ/ਸੁਝਾਅ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੋਸਟ ਕਰੋ)

Enter the word
Back to top