ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ
Views
  • ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੰਪਾਦਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ

ਸੁਪਨਾ ਖੇਤਰ ੨

ਪਬਲਿਕ ਸੇਵਾਂ ਦੀ ਡਿਲਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੇ ਢੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ - ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਇੰਟਰਨੈਟ ਉੱਤੇ ਸੌਖੀ ਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿਭਾਗਾਂ ਜਾ ਅਧਿਕਾਰ - ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਫ਼ਰਕ-ਰਹਿਤ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਵਿਭਾਗਾਂ ਜਾ ਅਧਿਕਾਰ - ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਫ਼ਰਕ-ਰਹਿਤ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ।
ਆਨਲਾਈਨ ਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਗੀਗਾਬਾਈਟ ਫਾਇਬਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕਨੈਕਟਵਿਟੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸਭ ਨਾਗਰਿਕ ਇਖ਼ਤਿਆਰ ਸਫ਼ਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕਲਾਉਡ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ
ਕਲਾਉਡ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸੱਚੇ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਸਰੋਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸਭ ਸੰਭਵ ਅਖ਼ਤਿਆਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਭੰਡਾਰ ਹੋਸਟ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਤਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
NeGP ਦੇ ਅਧੀਨ ਮੌਜੂਦਾ MMP ਨਵੇਂ ਸਾਧਨਾਂ ਤੇ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਤੇ ਨਕਦੀ-ਰਹਿਤ ਬਣਾਉਣਾ
ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਭ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ - ਦੇਣ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਤੇ ਨਕਦੀ-ਰਹਿਤ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਭੂ-ਸਥਾਨਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਜੀ ਆਈ ਐਸ) ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਰਤਣਾ
ਇਹ ਜੀ ਆਈ ਐਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਵੱਖ - ਵੱਖ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਈ - ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੇਣ ਲਈ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨੇਵਿਗਾਤਿਓਂ
Back to top