ਹੋਮ / ਖੇਤੀ / ਨਿੰਬੂ ਜਾਤੀ ਦੇ ਫ਼ਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ / ਫ਼ਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਕਿਸਮਾਂ
ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ
Views
  • ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੰਪਾਦਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ

ਫ਼ਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਕਿਸਮਾਂ

ਨਿੰਬੂ ਜਾਤੀ ਦੇ ਫ਼ਲ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਫ਼ਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

ਫ਼ਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ
ਨਿੰਬੂ ਜਾਤੀ ਦੇ ਫ਼ਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਅਤੇ ਜੂਸ, ਸਕੁਐਸ਼, ਮਾਰਮਾਲੇਡ ਆਦਿ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ
ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਨਿੰਬੂ ਜਾਤੀ ਦੇ ਫ਼ਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਖੁਸ਼ਕ ਸੇਂਜੂ ਅਤੇ ਨੀਮ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਉੱਤਮ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਦੇਸੀ, ਮਾਲਟਾ, ਮੁਸੰਮੀ, ਅਤੇ ਜਾਫ਼ਾ
ਫ਼ਲ ਦੀ ਛਿੱਲ ਸੌਖੀ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ਲ ਦਾ ਉਪਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਗਰਦਨ ਵਾਂਗ ਉਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਗਰੇਪਫਰੂਟ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ
ਫ਼ਲ ਦਾ ਛਿਲਕਾ ਹਲਕੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ, ਮੁਲਾਇਮ, ਨਾਂ ਬਹੁਤਾ ਮੋਟਾ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਪਤਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਬੂਟੇ ਅਤੇ ਜੜ੍ਹ - ਮੁੱਢ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ
ਨਰਸਰੀ ਦੇ ਬੂਟਿਆਂ ਦੇ ਮਿਆਰ ਦਾ ਬਾਗ ਦੇ ਝਾੜ ਅਤੇ ਬੂਟਿਆਂ ਦੇ ਸੁੱਕਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਂ ਤੇ ਕਾਫੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
Back to top