ਹੋਮ / ਖੇਤੀ ਫੀਡਸ
ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ

ਖੇਤੀ ਫੀਡਸ

Title Creator Item Type Modification Date
(ਢੋਲਾਂ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ Vikaspedia Punjab Page Aug 13, 2019 09:49 AM
ਏਮੂ ਪਾਲਣ utkarshg@cdac.in Page Aug 09, 2019 09:52 AM
ਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ Vikaspedia Punjab Page Oct 07, 2019 06:36 AM
ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੇਕੜਾ utkarshg@cdac.in Page Sep 12, 2019 09:12 AM
ਚੂਹਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ Vikaspedia Punjab Page Aug 13, 2019 09:32 AM
ਚੂਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ Vikaspedia Punjab Page Sep 12, 2019 09:24 AM
ਚੰਗੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ Vikaspedia Punjab Page Oct 07, 2019 06:49 AM
ਛੋਟੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ Vikaspedia Punjab Page Oct 07, 2019 04:40 AM
ਜੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਲਣਾ ਅਤੇ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਬਲਾਈਟ Vikaspedia Punjab Page Aug 13, 2019 07:40 AM
ਜਲਵਾਯੂ , ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਖ਼ਸਲ ਚੱਕਰ ਉੱਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ Vikaspedia Punjab Page Sep 12, 2019 10:41 AM
ਜਲਵਾਯੂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ Vikaspedia Punjab Page Sep 29, 2019 07:11 PM
ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ Vikaspedia Punjab Page Aug 13, 2019 09:09 AM
ਜੈਵਿਕ ਸਬਜੀ ਉਤਪਾਦਕ ਸਮੂਹ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ Vikaspedia Punjab Page Oct 07, 2019 04:59 AM
ਝਾੜ ਅਤੇ ਵਾਢੀ Vikaspedia Punjab Page Oct 07, 2019 04:58 AM
ਝੋਨਾ Vikaspedia Punjab Page Aug 09, 2019 10:10 AM
ਝੋਨੇ ਦਾ ਹਿਸਪਾ Vikaspedia Punjab Page Oct 07, 2019 05:57 AM
ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਵਿੱਚ ਦਾਣਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਵੇ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ Vikaspedia Punjab Page Aug 13, 2019 09:56 AM
ਝੋਨੇ ਦੀ ਰਹਿੰਦ - ਖੂੰਹਦ ਦੀ ਸੰਭਾਲ Vikaspedia Punjab Page Aug 09, 2019 10:03 AM
ਟਰੋਪੀਲੇਲੈਪਸ ਕਲੈਰੀ Vikaspedia Punjab Page Aug 13, 2019 09:44 AM
ਟਰਕੀ ਪਾਲਣ utkarshg@cdac.in Page Aug 09, 2019 10:06 AM
ਟਰਨਓਵਰ Vikaspedia Punjab Page Oct 07, 2019 04:59 AM
ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਹਾਦਸੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ Vikaspedia Punjab Page Aug 13, 2019 09:47 AM
ਟੀਂਡੇ ਦੀਆਂ ਸੁੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਸੁੰਡੀ Vikaspedia Punjab Page Aug 13, 2019 07:35 AM
ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ Vikaspedia Punjab Page Oct 07, 2019 04:50 AM
ਪੌਦ - ਸੁਰੱਖਿਆ Vikaspedia Punjab Page Sep 12, 2019 10:56 AM
ਪੌਦ - ਸੁਰੱਖਿਆ Vikaspedia Punjab Page Aug 13, 2019 06:49 AM
ਪੌਦ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ – ੨੦੦੧ Vikaspedia Punjab Page Aug 22, 2019 02:10 AM
ਪੌਦ ਸੁਰੱਖਿਆ Vikaspedia Punjab Page Aug 27, 2019 06:54 AM
ਪੌਦ ਸੁਰੱਖਿਆ Vikaspedia Punjab Page Aug 29, 2019 04:57 AM
ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਾਤਮਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਨਿਸਤਾਰਣ utkarshg@cdac.in Page Oct 14, 2019 08:25 PM
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਨਰ ਲਾਈਨ (ਐਲ ਐਮ ੧੬) Vikaspedia Punjab Page Aug 24, 2019 01:38 PM
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ utkarshg@cdac.in Page Oct 07, 2019 04:56 AM
ਪਤਝੜ ਰੁੱਤ ਅਤੇ ਸਰਦੀ ਰੁੱਤ Vikaspedia Punjab Page Aug 13, 2019 09:39 AM
ਪਤਝੜ ਰੁੱਤ ਦਾ ਕਮਾਦ Vikaspedia Punjab Page Sep 21, 2019 11:52 AM
ਪਨੀਰੀ ਪੁੱਟ ਕੇ ਲਾਉਣਾ Vikaspedia Punjab Page Oct 15, 2019 01:01 AM
ਪਨੀਰੀ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬੀਜਾਈ Vikaspedia Punjab Page Aug 09, 2019 10:11 AM
ਪਨੀਰੀ ਲਗਾਉਣਾਂ Vikaspedia Punjab Page Oct 07, 2019 04:40 AM
ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਂਝਪਨ - ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ Venkatadri Page Oct 07, 2019 05:57 AM
ਪੇਪੜੀ ਵਾਲਾ ਕੀੜਾ ਅਤੇ ਫ਼ਲ ਦੀ ਮੱਖੀ Vikaspedia Punjab Page Oct 07, 2019 04:54 AM
ਪੰਜੀਕਰਣ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ Vikaspedia Punjab Page Sep 25, 2019 10:43 AM
ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਧੱਬਿਆਂ ਦਾ ਰੋਗ Vikaspedia Punjab Page Aug 13, 2019 07:43 AM
ਫੜ੍ਹਨਾ Tajinder Singh Page Aug 02, 2019 05:55 AM
ਫਸਲ ਉਤਪਾਦਨ Tajinder Singh Page Aug 09, 2019 08:30 AM
ਬਚਾਓ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਢੰਗ Vikaspedia Punjab Page Aug 24, 2019 05:17 PM
ਬਛੜੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ Venkatadri Page Oct 13, 2019 08:31 AM
ਬਟੇਰ ਪਾਲਣ utkarshg@cdac.in Page Aug 09, 2019 10:02 AM
ਬਾਜਰਾ ਉੱਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ Vikaspedia Punjab Page Aug 15, 2019 06:36 AM
ਬਾਇਓਚਾਰ ਕੀ ਹੈ? Vikaspedia Punjab Page Oct 07, 2019 04:57 AM
ਬਾਕਸ (੧): ਟ੍ਰਾਇਲਾਂ ਅਤੇ ਟੇਰਾ ਪਰੇਟਾ ਸੰਯੋਜਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਰ Vikaspedia Punjab Page Oct 07, 2019 04:58 AM
ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ Vikaspedia Punjab Page Oct 07, 2019 04:41 AM
ਬਾਗਬਾਨੀ Tajinder Singh Page Aug 09, 2019 09:44 AM
ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲ ਚੱਕਰ ਉੱਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ Vikaspedia Punjab Page Sep 12, 2019 09:13 AM
ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਢੰਗ Vikaspedia Punjab Page Aug 27, 2019 02:14 PM
ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ Vikaspedia Punjab Page Oct 07, 2019 06:37 AM
ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਢੰਗ Vikaspedia Punjab Page Oct 07, 2019 03:41 AM
ਬਿਮਾਰੀਆਂ Vikaspedia Punjab Page Aug 13, 2019 06:43 AM
ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਝੁਲਸ ਰੋਗ Vikaspedia Punjab Page Oct 07, 2019 05:57 AM
ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫੈਲਾਉ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਝਾਓ Vikaspedia Punjab Page Sep 08, 2019 03:49 PM
ਬੋਰਡੋ ਪੇਂਟ ਅਤੇ ਬੋਰਡੋ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦੀ ਪਰਖ Vikaspedia Punjab Page Oct 07, 2019 04:55 AM
ਬ੍ਰਾਇਲਰ ਉਤਪਾਦਨ utkarshg@cdac.in Page Aug 09, 2019 09:53 AM
ਬ੍ਰਾਇਲਰ ਉਤਪਾਦਨ Venkatadri Page Oct 07, 2019 06:42 AM
ਬਰਡ ਫਲੂ Venkatadri Page Oct 07, 2019 06:53 AM
ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਅਤੇ ਕਟੁੰਬਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨਾ Vikaspedia Punjab Page Aug 13, 2019 09:35 AM
ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਦਾ ਕਮਾਦ Vikaspedia Punjab Page Aug 29, 2019 10:51 PM
ਬਹੁ - ਫ਼ਸਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿਉ ਕਰਦੇ ਹਾਂ Vikaspedia Punjab Page Aug 13, 2019 09:18 AM
ਬਹੁ - ਫ਼ਸਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਮੱਕੀ - ਆਲੂ ਮੈਂਥਾ Vikaspedia Punjab Page Aug 13, 2019 09:19 AM
ਬਹੁ - ਫ਼ਸਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ਸਲ ਚੱਕਰ Vikaspedia Punjab Page Aug 13, 2019 09:05 AM
ਬੀ ਟੀ ਨਰਮੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੁਕਤੇ Vikaspedia Punjab Page Aug 27, 2019 08:56 PM
ਬੀਜ - ਖਾਦ ਡਰਿਲ Vikaspedia Punjab Page Aug 13, 2019 09:54 AM
ਬੀਜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ Vikaspedia Punjab Page Aug 13, 2019 07:04 AM
ਬੀਜ ਵਾਲੀ ਫ਼ਸਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ Vikaspedia Punjab Page Aug 13, 2019 08:42 AM
ਬੀਮਾਰੀਆਂ Vikaspedia Punjab Page Oct 07, 2019 04:54 AM
ਬੂਟੇ ਅਤੇ ਜੜ੍ਹ - ਮੁੱਢ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ Vikaspedia Punjab Page Oct 07, 2019 04:51 AM
ਬੇਬੀ ਕੌਰਨ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ Vikaspedia Punjab Page Aug 13, 2019 06:29 AM
ਬੱਕਰੀ ਪਾਲਣ utkarshg@cdac.in Page Aug 28, 2019 01:14 PM
ਬੱਕਰੀ ਪਾਲਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ utkarshg@cdac.in Page Aug 09, 2019 09:55 AM
ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਪਯੋਗੀ ਨਸਲਾਂ utkarshg@cdac.in Page Aug 09, 2019 09:54 AM
ਬੱਤਖ ਪਾਲਣ utkarshg@cdac.in Page Aug 09, 2019 09:51 AM
ਭੁਰੜ ਰੋਗ Vikaspedia Punjab Page Oct 07, 2019 05:58 AM
ਭੂਮੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ utkarshg@cdac.in Page Oct 07, 2019 04:45 AM
ਭੇਡ ਪਾਲਣ utkarshg@cdac.in Page Aug 09, 2019 09:55 AM
ਮਾਂਹ Vikaspedia Punjab Page Sep 21, 2019 11:13 AM
ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਬੀਜ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ Vikaspedia Punjab Page Aug 14, 2019 10:37 PM
ਮਿਸ਼ਰਤ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ utkarshg@cdac.in Page Aug 09, 2019 10:08 AM
ਮਿੱਟੀ ਪਰਖ Vikaspedia Punjab Page Sep 12, 2019 09:23 AM
ਮਿੱਟੀ ਪਰਖ ਦੀ ਸੂਖਮ ਤੱਤ Vikaspedia Punjab Page Sep 21, 2019 06:46 AM
ਮਿੱਟੀ ਪਰਖ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ Vikaspedia Punjab Page Oct 07, 2019 04:49 AM
ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਢੰਗ Vikaspedia Punjab Page Oct 07, 2019 04:49 AM
ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ : ਮਹੱਤਵ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ utkarshg@cdac.in Page Aug 02, 2019 05:53 AM
ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕੇ Vikaspedia Punjab Page Oct 07, 2019 04:58 AM
ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ੀ ਤਕਨੀਕ utkarshg@cdac.in Page Sep 15, 2019 07:14 PM
ਮਿੱਟੀ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨੈਨੋ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵ utkarshg@cdac.in Page Oct 07, 2019 06:26 AM
ਮਿੱਤਰ ਮੱਕੜੀਆਂ Vikaspedia Punjab Page Oct 07, 2019 06:29 AM
ਮਿੱਤਰ ਕੀੜੇ Vikaspedia Punjab Page Oct 07, 2019 04:54 AM
ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪਨੀਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ Vikaspedia Punjab Page Sep 13, 2019 10:15 PM
ਮੀਲੀ ਬੱਗ (ਗੁਦੈਹੜੀ) Vikaspedia Punjab Page Oct 07, 2019 04:53 AM
ਮੀਲੀ ਬੱਗ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕਾਰਜਨੀਤੀ Vikaspedia Punjab Page Sep 06, 2019 08:10 AM
ਮੂਢੀ ਫ਼ਸਲ ਅਤੇ ਖੰਡ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨੁਕਤੇ Vikaspedia Punjab Page Aug 30, 2019 02:56 AM
ਮੂਢੇ ਕਮਾਦ ਦੀ ਸੰਭਾਲ Vikaspedia Punjab Page Aug 27, 2019 04:35 PM
ਮੂਲ ਅਨਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਵਿਤਰਣ Vikaspedia Punjab Page Oct 07, 2019 06:38 AM
ਮੂੰਗਫਲੀ Vikaspedia Punjab Page Aug 24, 2019 11:21 PM
ਮੂੰਗੀ Vikaspedia Punjab Page Aug 13, 2019 08:01 AM
ਮੈਂਗਨੀਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਵਰਤੋ Vikaspedia Punjab Page Oct 07, 2019 04:52 AM
ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ utkarshg@cdac.in Page Aug 09, 2019 10:09 AM
ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਪਾਲੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ utkarshg@cdac.in Page Aug 09, 2019 09:57 AM
ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ utkarshg@cdac.in Page Aug 09, 2019 09:58 AM
ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ utkarshg@cdac.in Page Aug 09, 2019 09:56 AM
ਮੱਛੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਗ ਅਤੇ ਇਲਾਜ utkarshg@cdac.in Page Aug 09, 2019 10:07 AM
ਮੱਕੀ - ਬਰਸੀਮ - ਮੱਕੀ + ਰਵਾਂਹ Vikaspedia Punjab Page Oct 16, 2019 06:26 AM
ਮੱਕੀ - ਆਲੂ - ਗਰਮੀ ਰੁੱਤ ਦੀ ਮੂੰਗੀ Vikaspedia Punjab Page Sep 02, 2019 08:15 AM
ਮੱਕੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ Vikaspedia Punjab Page Sep 12, 2019 02:06 AM
ਮੱਕੀ ਦੀ ਬਰਾਨੀ ਖੇਤੀ Vikaspedia Punjab Page Aug 13, 2019 06:45 AM
ਮੱਕੀ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ Vikaspedia Punjab Page Aug 13, 2019 06:47 AM
ਮੱਕੀ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ Vikaspedia Punjab Page Oct 02, 2019 03:37 PM
ਫ਼ਾਸਫ਼ੋਰਸ, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ, ਲੋਹਾ ਅਤੇ ਜਿਸਤ Vikaspedia Punjab Page Oct 07, 2019 04:52 AM
ਜ਼ਿੰਕ ਦੀ ਘਾਟ , ਮੱਕੀ ਦੀ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਛੜਾਈ Vikaspedia Punjab Page Aug 25, 2019 01:05 PM
ਜ਼ਿੰਕ ਦੀ ਘਾਟ ਉੱਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ Vikaspedia Punjab Page Aug 09, 2019 10:02 AM
ਅਜੋਲਾ ਚਾਰੇ ਦੀ ਖੇਤੀ utkarshg@cdac.in Page Aug 09, 2019 09:50 AM
ਅਰਹਰ Vikaspedia Punjab Page Sep 22, 2019 12:40 PM
ਅਰਹਰ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦੇ ਉੱਨਤ ਢੰਗ Vikaspedia Punjab Page Aug 13, 2019 08:23 AM
ਅਰਹਰ ਦੇ ਪੌਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ Vikaspedia Punjab Page Aug 13, 2019 08:16 AM
ਅਰਹਰ ਦੇ ਖਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ Vikaspedia Punjab Page Oct 07, 2019 03:53 AM
ਅਲਸੀ ਦਾ ਪੋਲਟਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਓਮੇਗਾ - ੩ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਪਯੋਗ Venkatadri Page Oct 07, 2019 06:43 AM
ਅਸਰ ਦਾ ਫੈਲਣਾ Vikaspedia Punjab Page Oct 07, 2019 04:48 AM
ਅੱਖਾਂ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ ਅਤੇ ਬੂਟੇ ਖਰੀਦਣ ਸਮੇਂ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ Vikaspedia Punjab Page Aug 24, 2019 01:59 PM
ਆਹਾਰ ਦੇ ਤੱਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ apurvap@cdac.in Page Oct 07, 2019 06:54 AM
ਇਜੋਲਾ - ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ Venkatadri Page Oct 07, 2019 05:58 AM
ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਰੈਸ਼ਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਵਰਤੋਂ Vikaspedia Punjab Page Oct 07, 2019 06:32 AM
ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟੀਕਲਚਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ utkarshg@cdac.in Page Aug 09, 2019 10:43 AM
ਉੱਨਤ ਕਿਸਮਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ Vikaspedia Punjab Page Aug 29, 2019 06:11 AM
ਉੱਨਤ ਕਿਸਮਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ Vikaspedia Punjab Page Aug 09, 2019 10:14 AM
ਓਮੇਗਾ - ੩ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਪਯੋਗ utkarshg@cdac.in Page Aug 09, 2019 10:04 AM
ਕਟੁੰਬਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਦਾਰ ਬਨਾਉਣਾ Vikaspedia Punjab Page Aug 25, 2019 07:04 AM
ਕਪਾਹ ਉੱਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ Vikaspedia Punjab Page Aug 13, 2019 07:05 AM
ਕਪਾਹ ਉੱਤੇ ਨੋਟ Vikaspedia Punjab Page Aug 13, 2019 07:46 AM
ਕਪਾਹ ਉੱਨਤ ਕਿਸਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ Vikaspedia Punjab Page Aug 13, 2019 07:11 AM
ਕਪਾਹ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ Vikaspedia Punjab Page Aug 13, 2019 07:49 AM
ਕਪਾਹ ਦੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ Vikaspedia Punjab Page Aug 27, 2019 01:42 PM
ਕਮਾਦ (ਬੀਜੜ ਫ਼ਸਲ) Vikaspedia Punjab Page Sep 12, 2019 10:54 AM
ਕਾਂਟ - ਛਾਂਟ ਤੇ ਸਿਧਾਈ ਅਤੇ ਖੜ੍ਹਵਾਂ ਤੇਲਾ Vikaspedia Punjab Page Oct 07, 2019 04:53 AM
ਕਾਸ਼ਤ ਦੇ ਢੰਗ Vikaspedia Punjab Page Oct 07, 2019 03:38 AM
ਕਾਸ਼ਤ ਦੇ ਢੰਗ Vikaspedia Punjab Page Aug 13, 2019 08:44 AM
ਕਾਸ਼ਤ ਦੇ ਢੰਗ Vikaspedia Punjab Page Aug 12, 2019 10:38 AM
ਕਾਸ਼ਤ ਦੇ ਢੰਗ Vikaspedia Punjab Page Sep 22, 2019 05:10 AM
ਕਾਲੀ ਮੱਖੀ (ਬਲੈਕ ਫ਼ਲਾਈ) Vikaspedia Punjab Page Oct 07, 2019 04:53 AM
ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ utkarshg@cdac.in Page Oct 07, 2019 04:45 AM
ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ ਕਮਾਦ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ Vikaspedia Punjab Page Aug 09, 2019 09:58 AM
ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਇਓਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ Vikaspedia Punjab Page Oct 07, 2019 04:58 AM
ਕੋਹੜ ਰੋਗ ਕਿਉ ਹੁੰਦਾ ਹੈ Vikaspedia Punjab Page Oct 07, 2019 04:44 AM
ਕੋਹੜ ਰੋਗ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਕਾਰ Vikaspedia Punjab Page Oct 07, 2019 04:55 AM
ਕੌਮੀ ਪਸ਼ੂਧਨ ਮਿਸ਼ਨ Vikaspedia Punjab Page Oct 07, 2019 06:51 AM
ਕਲਰਾਠੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ Vikaspedia Punjab Page Oct 07, 2019 05:58 AM
ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਉਪਯੋਗ utkarshg@cdac.in Page Aug 09, 2019 09:59 AM
ਕੀੜੇ - ਮਕੌੜੇ Vikaspedia Punjab Page Oct 07, 2019 05:58 AM
ਕੀੜੇ - ਮਕੌੜੇ (ਬੀ ਟੀ ਰਹਿਤ ਨਰਮਾ) Vikaspedia Punjab Page Aug 15, 2019 09:14 AM
ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਸਿਖਦੇ ਹੋਏ ਭੋਜਨ ਜੁਟਾਉਣਾ Vikaspedia Punjab Page Oct 07, 2019 05:00 AM
ਕੁੱਕੜ ਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ utkarshg@cdac.in Page Aug 09, 2019 09:53 AM
ਕੁੱਕੜ ਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ Venkatadri Page Oct 07, 2019 06:53 AM
ਕੰਨੋ ਦੇ ਫ਼ਲਾਂ Vikaspedia Punjab Page Oct 10, 2019 09:34 AM
ਖ਼ਾਦਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਤਰੀਕਾ Vikaspedia Punjab Page Oct 07, 2019 04:49 AM
ਖਾਦਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਤਰੀਕਾ Vikaspedia Punjab Page Aug 13, 2019 06:57 AM
ਖਾਦਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ Vikaspedia Punjab Page Aug 24, 2019 06:12 PM
ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ Vikaspedia Punjab Page Aug 26, 2019 04:33 AM
ਖਾਰੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਯੋਗ ਵਰਤੋਂ Vikaspedia Punjab Page Oct 07, 2019 06:39 AM
ਖਾਰੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ Vikaspedia Punjab Page Oct 07, 2019 06:49 AM
ਖੁਰਪਕਾ ਮੂੰਹਪਕਾ ਰੋਗ (ਐਫ.ਐਮ.ਡੀ.) ਨਿਯੰਤਰਣ apurvap@cdac.in Page Oct 07, 2019 05:58 AM
ਖੁਰਾਕੀ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਖਾਦ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ Vikaspedia Punjab Page Oct 07, 2019 04:55 AM
ਖੇਤ ਤੋਂ ਥਾਲੀ ਤੱਕ ਸਹਿਜਾ ਆਰਗੈਨਿਕਸ ਦੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲ Vikaspedia Punjab Page Oct 07, 2019 04:59 AM
ਖੇਤੀ ਰਿਣ utkarshg@cdac.in Page Oct 07, 2019 04:56 AM
ਖੇਤੀਬਾੜੀ Tajinder Singh Page Aug 09, 2019 09:53 AM
ਖੇਤੀਬਾੜੀ admin Page Oct 01, 2018 10:57 AM
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ Tajinder Singh Page Aug 09, 2019 09:43 AM
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਚੋਣ, ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਨੁਕਤੇ Vikaspedia Punjab Page Oct 07, 2019 06:42 AM
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ Vikaspedia Punjab Page Aug 13, 2019 09:38 AM
ਗੋਡੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਦੀਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ Vikaspedia Punjab Page Aug 09, 2019 10:04 AM
ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਭੰਡਾਰ ਯੋਜਨਾ utkarshg@cdac.in Page Oct 07, 2019 04:46 AM
ਗੜੇਮਾਰੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ Vikaspedia Punjab Page Oct 07, 2019 04:55 AM
ਗਰੇਪਫਰੂਟ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ Vikaspedia Punjab Page Oct 07, 2019 04:50 AM
ਗੁਆਰਾ, ਜਪਾਨੀ ਪੁਦੀਨਾ, ਹਲਦੀ, ਢੈਂਚਾ ਅਤੇ ਸਣ Vikaspedia Punjab Page Oct 07, 2019 06:45 AM
ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਦਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕੀੜਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ Vikaspedia Punjab Page Aug 27, 2019 02:32 PM
ਗੈਰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਿਸਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਸ਼ਤ ਦੇ ਉੱਨਤ ਢੰਗ Vikaspedia Punjab Page Oct 07, 2019 06:34 AM
ਗੰਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ Vikaspedia Punjab Page Aug 13, 2019 08:37 AM
ਘਾਟ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਾਲੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ (ਲਘੂ ਤੱਤ) Vikaspedia Punjab Page Oct 07, 2019 04:50 AM
ਡੰਗਰਾਂ ਦੀ ਨਸਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ utkarshg@cdac.in Page Oct 07, 2019 06:46 AM
ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਵਾਸ ਸਥਾਨ ਲੋੜਾਂ Venkatadri Page Oct 07, 2019 05:49 AM
ਢੋਰਾ Vikaspedia Punjab Page Aug 14, 2019 08:28 PM
ਤਿੱਲ Vikaspedia Punjab Page Aug 29, 2019 02:13 AM
ਤਣੇ ਦੁਆਲੇ ਪੱਤੇ ਦਾ ਗਲਣਾ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ Vikaspedia Punjab Page Oct 07, 2019 05:49 AM
ਦੋਗਲਾ ਬੀਜ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ Vikaspedia Punjab Page Aug 18, 2019 11:16 AM
ਦੋਗਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ Vikaspedia Punjab Page Aug 14, 2019 07:25 PM
ਦੋਗਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਉਤਪਾਦਨ Vikaspedia Punjab Page Aug 13, 2019 06:31 AM
ਦਰਮਿਆਨਾ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸਮ Vikaspedia Punjab Page Aug 09, 2019 10:04 AM
ਦਸ ਬਾਲਗ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਆਮਦਨ-ਖਰਚ ਦਾ ਬਿਓਰਾ utkarshg@cdac.in Page Aug 09, 2019 10:06 AM
ਦਹੀਆ ਰੋਗ (ਘਰਏ ਮਲਿਦੲਾ) Vikaspedia Punjab Page Aug 30, 2019 12:05 PM
ਦੇਸੀ ਕਪਾਹ Vikaspedia Punjab Page Aug 27, 2019 04:50 AM
ਦੇਸੀ, ਮਾਲਟਾ, ਮੁਸੰਮੀ, ਅਤੇ ਜਾਫ਼ਾ Vikaspedia Punjab Page Oct 07, 2019 04:50 AM
ਦੰਦਈਏ ਫ਼ ਡੇਮੂ ਜਾਂ ਭਰਿੰਡਾਂ Vikaspedia Punjab Page Aug 31, 2019 06:10 AM
ਨਿੰਬੂ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ Vikaspedia Punjab Page Oct 07, 2019 04:54 AM
ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕ Vikaspedia Punjab Page Aug 13, 2019 09:24 AM
ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕ ਦਾ ਘੋਲ ਬਣਾਉਣਾ Vikaspedia Punjab Page Aug 13, 2019 09:15 AM
ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਵਰਤੋ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ Vikaspedia Punjab Page Oct 07, 2019 03:56 AM
ਨਦੀਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ Vikaspedia Punjab Page Aug 30, 2019 04:25 AM
ਨਦੀਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ Vikaspedia Punjab Page Sep 02, 2019 10:29 PM
ਨਰਮੇ ਦੇ ਪੱਤੇ ਝਾੜਨਾ Vikaspedia Punjab Page Sep 12, 2019 10:49 AM
ਨਰਮੇਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ - ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ Vikaspedia Punjab Page Oct 10, 2019 07:40 PM
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਸ਼ੂ-ਧਨ ਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨ.ਐੱਲ.ਐੱਮ.) utkarshg@cdac.in Page Oct 07, 2019 04:57 AM
ਰਾਈਸਬੀਨ Vikaspedia Punjab Page Sep 20, 2019 03:53 PM
ਰਿੰਗ ਸਪੌਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ Vikaspedia Punjab Page Oct 07, 2019 04:44 AM
ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਆਮ ਢੰਗ Vikaspedia Punjab Page Oct 07, 2019 03:40 AM
ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਉਪਾਅ Vikaspedia Punjab Page Sep 12, 2019 11:01 AM
ਰਲਵੀਂ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜਣਾ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ Vikaspedia Punjab Page Sep 28, 2019 04:07 PM
ਰਲਵੀਂ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜਣਾ Vikaspedia Punjab Page Aug 24, 2019 11:59 PM
ਰਸ ਚੂਸਣ ਵਾਲੇ ਕੀੜਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ Vikaspedia Punjab Page Aug 13, 2019 07:43 AM
ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਅਰਗਟ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ Vikaspedia Punjab Page Sep 24, 2019 09:45 PM
ਰਸਾਇਣਕ ਤਰੀਕੇ Vikaspedia Punjab Page Aug 13, 2019 09:30 AM
ਰਸਾਇਣਕ ਰੋਕਥਾਮ Vikaspedia Punjab Page Aug 13, 2019 08:00 AM
ਰਸਾਇਣਕ ਰੋਕਥਾਮ Vikaspedia Punjab Page Oct 07, 2019 05:50 AM
ਰੂੜੀ ਦੀ ਖਾਦ Vikaspedia Punjab Page Oct 14, 2019 01:39 PM
ਰੇਸ਼ਮ Tajinder Singh Page Aug 02, 2019 05:45 AM
ਫ਼ਲਾਂ ਦਾ ਪੱਕਣਾ ਅਤੇ ਤੁੜਾਈ Vikaspedia Punjab Page Aug 13, 2019 11:13 AM
ਫ਼ਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ Vikaspedia Punjab Page Oct 07, 2019 06:33 AM
ਫ਼ਲਾਂ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ Vikaspedia Punjab Page Sep 12, 2019 01:29 PM
ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਖਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ Vikaspedia Punjab Page Aug 16, 2019 08:24 AM
ਲੋਹੇ ਦੀ ਘਾਟ ਉੱਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ Vikaspedia Punjab Page Oct 07, 2019 03:37 AM
ਵਿਦਰਭ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ Vikaspedia Punjab Page Oct 07, 2019 04:58 AM
ਸਜਾਵਟੀ ਮੱਛੀਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ utkarshg@cdac.in Page Sep 12, 2019 09:11 AM
ਸਪਰੇਅ ਤਕਨੌਲੋਜੀ Vikaspedia Punjab Page Sep 21, 2019 12:28 PM
ਸਿਧਾਈ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ Vikaspedia Punjab Page Oct 07, 2019 04:53 AM
ਸਿਧਾਈ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ Vikaspedia Punjab Page Oct 07, 2019 04:43 AM
ਸਿੰਚਾਈ Tajinder Singh Page Aug 09, 2019 09:55 AM
ਸਿੰਚਾਈ Vikaspedia Punjab Page Oct 07, 2019 04:52 AM
ਸਿੰਚਾਈ ਜਲ - ਨਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ Vikaspedia Punjab Page Aug 16, 2019 04:24 PM
ਸਿੰਚਾਈ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਲੇਜ਼ਰ ਲੈਵਲਿੰਗ ਦਾ ਸਹੀ ਉਪਯੋਗ Vikaspedia Punjab Page Aug 27, 2019 12:39 PM
ਸਿੰਚਾਈ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਜਲ ਨਿਕਾਸ Vikaspedia Punjab Page Aug 09, 2019 10:05 AM
ਸਿੰਚਾਈ ਤੇ ਜਲ ਨਿਕਾਸ Vikaspedia Punjab Page Oct 18, 2019 10:06 AM
ਸਿੰਚਾਈ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ Tajinder Singh Page Aug 09, 2019 09:45 AM
ਸੋਇਆਬੀਨ Vikaspedia Punjab Page Aug 13, 2019 08:30 AM
ਸੋਇਆਬੀਨ Vikaspedia Punjab Page Oct 07, 2019 06:28 AM
ਸਥਿਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਕੌਮੀ ਮਿਸ਼ਨ Vikaspedia Punjab Page Oct 07, 2019 04:23 AM
ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ Vikaspedia Punjab Page Sep 19, 2019 06:05 AM
ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਪੰਛੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕੇ Vikaspedia Punjab Page Aug 25, 2019 10:48 PM
ਸੂਰ ਪਾਲਣ utkarshg@cdac.in Page Aug 30, 2019 07:10 AM
ਸੈਨਿਕ ਸੁੰਡੀ ਤੇ ਛੱਲੀਆਂ ਦਾ ਸੂਤ ਕੁਤਰੂ Vikaspedia Punjab Page Sep 01, 2019 11:51 AM
ਸੰਗ੍ਰਹਿਤ ਅਨਾਜ ਦੇ ਕੀਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਲਈ ਗੈਜੇਟਸ utkarshg@cdac.in Page Aug 09, 2019 09:46 AM
ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ Vikaspedia Punjab Page Sep 09, 2019 08:32 AM
Back to top