ਹੋਮ / ਖੇਤੀ ਫੀਡਸ
ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ

ਖੇਤੀ ਫੀਡਸ

Title Creator Item Type Modification Date
(ਢੋਲਾਂ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ Vikaspedia Punjab Page Apr 15, 2019 07:59 PM
ਏਮੂ ਪਾਲਣ utkarshg@cdac.in Page Apr 15, 2019 07:39 PM
ਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ Vikaspedia Punjab Page Apr 15, 2019 07:23 PM
ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੇਕੜਾ utkarshg@cdac.in Page Apr 15, 2019 07:42 PM
ਚੂਹਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ Vikaspedia Punjab Page Apr 15, 2019 08:06 PM
ਚੂਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ Vikaspedia Punjab Page Apr 15, 2019 07:32 PM
ਚੰਗੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ Vikaspedia Punjab Page Apr 15, 2019 07:24 PM
ਛੋਟੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ Vikaspedia Punjab Page Apr 15, 2019 09:07 PM
ਜੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਲਣਾ ਅਤੇ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਬਲਾਈਟ Vikaspedia Punjab Page Apr 15, 2019 07:56 PM
ਜਲਵਾਯੂ , ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਖ਼ਸਲ ਚੱਕਰ ਉੱਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ Vikaspedia Punjab Page Apr 15, 2019 07:33 PM
ਜਲਵਾਯੂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ Vikaspedia Punjab Page Apr 15, 2019 08:00 PM
ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ Vikaspedia Punjab Page Apr 15, 2019 08:04 PM
ਜੈਵਿਕ ਸਬਜੀ ਉਤਪਾਦਕ ਸਮੂਹ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ Vikaspedia Punjab Page Apr 15, 2019 09:26 PM
ਝਾੜ ਅਤੇ ਵਾਢੀ Vikaspedia Punjab Page Apr 15, 2019 09:24 PM
ਝੋਨਾ Vikaspedia Punjab Page Apr 15, 2019 07:33 PM
ਝੋਨੇ ਦਾ ਹਿਸਪਾ Vikaspedia Punjab Page Apr 15, 2019 10:06 PM
ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਵਿੱਚ ਦਾਣਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਵੇ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ Vikaspedia Punjab Page Apr 15, 2019 07:58 PM
ਝੋਨੇ ਦੀ ਰਹਿੰਦ - ਖੂੰਹਦ ਦੀ ਸੰਭਾਲ Vikaspedia Punjab Page Apr 15, 2019 07:36 PM
ਟਰੋਪੀਲੇਲੈਪਸ ਕਲੈਰੀ Vikaspedia Punjab Page Apr 15, 2019 08:08 PM
ਟਰਕੀ ਪਾਲਣ utkarshg@cdac.in Page Apr 16, 2019 02:33 PM
ਟਰਨਓਵਰ Vikaspedia Punjab Page Apr 15, 2019 09:26 PM
ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਹਾਦਸੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ Vikaspedia Punjab Page Apr 15, 2019 07:59 PM
ਟੀਂਡੇ ਦੀਆਂ ਸੁੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਸੁੰਡੀ Vikaspedia Punjab Page Apr 15, 2019 07:54 PM
ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ Vikaspedia Punjab Page Apr 15, 2019 09:17 PM
ਪੌਦ - ਸੁਰੱਖਿਆ Vikaspedia Punjab Page Apr 15, 2019 07:43 PM
ਪੌਦ - ਸੁਰੱਖਿਆ Vikaspedia Punjab Page Apr 15, 2019 07:40 PM
ਪੌਦ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ – ੨੦੦੧ Vikaspedia Punjab Page Apr 15, 2019 07:52 PM
ਪੌਦ ਸੁਰੱਖਿਆ Vikaspedia Punjab Page Apr 15, 2019 07:38 PM
ਪੌਦ ਸੁਰੱਖਿਆ Vikaspedia Punjab Page Apr 15, 2019 07:57 PM
ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਾਤਮਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਨਿਸਤਾਰਣ utkarshg@cdac.in Page Apr 15, 2019 07:35 PM
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਨਰ ਲਾਈਨ (ਐਲ ਐਮ ੧੬) Vikaspedia Punjab Page Apr 15, 2019 07:38 PM
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ utkarshg@cdac.in Page Apr 15, 2019 09:12 PM
ਪਤਝੜ ਰੁੱਤ ਅਤੇ ਸਰਦੀ ਰੁੱਤ Vikaspedia Punjab Page Apr 15, 2019 08:07 PM
ਪਤਝੜ ਰੁੱਤ ਦਾ ਕਮਾਦ Vikaspedia Punjab Page Apr 15, 2019 08:02 PM
ਪਨੀਰੀ ਪੁੱਟ ਕੇ ਲਾਉਣਾ Vikaspedia Punjab Page Apr 15, 2019 07:34 PM
ਪਨੀਰੀ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬੀਜਾਈ Vikaspedia Punjab Page Apr 15, 2019 07:34 PM
ਪਨੀਰੀ ਲਗਾਉਣਾਂ Vikaspedia Punjab Page Apr 15, 2019 09:07 PM
ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਂਝਪਨ - ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ Venkatadri Page Apr 15, 2019 10:06 PM
ਪੇਪੜੀ ਵਾਲਾ ਕੀੜਾ ਅਤੇ ਫ਼ਲ ਦੀ ਮੱਖੀ Vikaspedia Punjab Page Apr 15, 2019 09:10 PM
ਪੰਜੀਕਰਣ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ Vikaspedia Punjab Page Apr 15, 2019 07:53 PM
ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਧੱਬਿਆਂ ਦਾ ਰੋਗ Vikaspedia Punjab Page Apr 15, 2019 07:56 PM
ਫੜ੍ਹਨਾ Tajinder Singh Page Apr 15, 2019 06:19 PM
ਫਸਲ ਉਤਪਾਦਨ Tajinder Singh Page Apr 15, 2019 07:30 PM
ਬਚਾਓ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਢੰਗ Vikaspedia Punjab Page Apr 15, 2019 07:59 PM
ਬਛੜੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ Venkatadri Page Apr 15, 2019 08:02 PM
ਬਟੇਰ ਪਾਲਣ utkarshg@cdac.in Page Apr 15, 2019 07:28 PM
ਬਾਜਰਾ ਉੱਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ Vikaspedia Punjab Page Apr 15, 2019 07:50 PM
ਬਾਇਓਚਾਰ ਕੀ ਹੈ? Vikaspedia Punjab Page Apr 15, 2019 09:24 PM
ਬਾਕਸ (੧): ਟ੍ਰਾਇਲਾਂ ਅਤੇ ਟੇਰਾ ਪਰੇਟਾ ਸੰਯੋਜਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਰ Vikaspedia Punjab Page Apr 15, 2019 09:24 PM
ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ Vikaspedia Punjab Page Apr 15, 2019 09:07 PM
ਬਾਗਬਾਨੀ Tajinder Singh Page Apr 15, 2019 06:30 PM
ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲ ਚੱਕਰ ਉੱਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ Vikaspedia Punjab Page Apr 15, 2019 07:32 PM
ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਢੰਗ Vikaspedia Punjab Page Apr 15, 2019 07:51 PM
ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ Vikaspedia Punjab Page Apr 15, 2019 07:34 PM
ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਢੰਗ Vikaspedia Punjab Page Apr 15, 2019 07:57 PM
ਬਿਮਾਰੀਆਂ Vikaspedia Punjab Page Apr 15, 2019 07:39 PM
ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਝੁਲਸ ਰੋਗ Vikaspedia Punjab Page Apr 15, 2019 10:06 PM
ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫੈਲਾਉ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਝਾਓ Vikaspedia Punjab Page Apr 15, 2019 08:07 PM
ਬੋਰਡੋ ਪੇਂਟ ਅਤੇ ਬੋਰਡੋ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦੀ ਪਰਖ Vikaspedia Punjab Page Apr 15, 2019 09:11 PM
ਬ੍ਰਾਇਲਰ ਉਤਪਾਦਨ utkarshg@cdac.in Page Apr 15, 2019 07:29 PM
ਬ੍ਰਾਇਲਰ ਉਤਪਾਦਨ Venkatadri Page Apr 15, 2019 07:37 PM
ਬਰਡ ਫਲੂ Venkatadri Page Apr 15, 2019 07:37 PM
ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਅਤੇ ਕਟੁੰਬਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨਾ Vikaspedia Punjab Page Apr 15, 2019 08:07 PM
ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਦਾ ਕਮਾਦ Vikaspedia Punjab Page Apr 15, 2019 08:01 PM
ਬਹੁ - ਫ਼ਸਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿਉ ਕਰਦੇ ਹਾਂ Vikaspedia Punjab Page Apr 15, 2019 07:54 PM
ਬਹੁ - ਫ਼ਸਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਮੱਕੀ - ਆਲੂ ਮੈਂਥਾ Vikaspedia Punjab Page Apr 15, 2019 07:54 PM
ਬਹੁ - ਫ਼ਸਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ਸਲ ਚੱਕਰ Vikaspedia Punjab Page Apr 15, 2019 07:54 PM
ਬੀ ਟੀ ਨਰਮੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੁਕਤੇ Vikaspedia Punjab Page Apr 15, 2019 07:52 PM
ਬੀਜ - ਖਾਦ ਡਰਿਲ Vikaspedia Punjab Page Apr 15, 2019 07:58 PM
ਬੀਜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ Vikaspedia Punjab Page Apr 15, 2019 07:52 PM
ਬੀਜ ਵਾਲੀ ਫ਼ਸਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ Vikaspedia Punjab Page Apr 15, 2019 08:01 PM
ਬੀਮਾਰੀਆਂ Vikaspedia Punjab Page Apr 15, 2019 09:10 PM
ਬੂਟੇ ਅਤੇ ਜੜ੍ਹ - ਮੁੱਢ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ Vikaspedia Punjab Page Apr 15, 2019 09:17 PM
ਬੇਬੀ ਕੌਰਨ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ Vikaspedia Punjab Page Apr 15, 2019 07:38 PM
ਬੱਕਰੀ ਪਾਲਣ utkarshg@cdac.in Page Apr 16, 2019 02:27 PM
ਬੱਕਰੀ ਪਾਲਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ utkarshg@cdac.in Page Apr 16, 2019 02:26 PM
ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਪਯੋਗੀ ਨਸਲਾਂ utkarshg@cdac.in Page Apr 16, 2019 02:28 PM
ਬੱਤਖ ਪਾਲਣ utkarshg@cdac.in Page Apr 15, 2019 07:38 PM
ਭੁਰੜ ਰੋਗ Vikaspedia Punjab Page Apr 15, 2019 10:07 PM
ਭੂਮੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ utkarshg@cdac.in Page Apr 15, 2019 06:53 PM
ਭੇਡ ਪਾਲਣ utkarshg@cdac.in Page Apr 16, 2019 02:37 PM
ਮਾਂਹ Vikaspedia Punjab Page Apr 15, 2019 07:47 PM
ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਬੀਜ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ Vikaspedia Punjab Page Apr 15, 2019 07:53 PM
ਮਿਸ਼ਰਤ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ utkarshg@cdac.in Page Apr 15, 2019 07:42 PM
ਮਿੱਟੀ ਪਰਖ Vikaspedia Punjab Page Apr 15, 2019 07:32 PM
ਮਿੱਟੀ ਪਰਖ ਦੀ ਸੂਖਮ ਤੱਤ Vikaspedia Punjab Page Apr 15, 2019 08:05 PM
ਮਿੱਟੀ ਪਰਖ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ Vikaspedia Punjab Page Apr 15, 2019 09:16 PM
ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਢੰਗ Vikaspedia Punjab Page Apr 15, 2019 09:16 PM
ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ : ਮਹੱਤਵ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ utkarshg@cdac.in Page Mar 04, 2019 07:21 AM
ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕੇ Vikaspedia Punjab Page Apr 15, 2019 09:25 PM
ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ੀ ਤਕਨੀਕ utkarshg@cdac.in Page Apr 15, 2019 08:10 PM
ਮਿੱਟੀ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨੈਨੋ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵ utkarshg@cdac.in Page Feb 25, 2019 08:20 PM
ਮਿੱਤਰ ਮੱਕੜੀਆਂ Vikaspedia Punjab Page Apr 15, 2019 07:20 PM
ਮਿੱਤਰ ਕੀੜੇ Vikaspedia Punjab Page Apr 15, 2019 09:10 PM
ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪਨੀਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ Vikaspedia Punjab Page Apr 15, 2019 07:34 PM
ਮੀਲੀ ਬੱਗ (ਗੁਦੈਹੜੀ) Vikaspedia Punjab Page Apr 15, 2019 09:20 PM
ਮੀਲੀ ਬੱਗ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕਾਰਜਨੀਤੀ Vikaspedia Punjab Page Apr 15, 2019 07:54 PM
ਮੂਢੀ ਫ਼ਸਲ ਅਤੇ ਖੰਡ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨੁਕਤੇ Vikaspedia Punjab Page Apr 15, 2019 08:00 PM
ਮੂਢੇ ਕਮਾਦ ਦੀ ਸੰਭਾਲ Vikaspedia Punjab Page Apr 15, 2019 08:02 PM
ਮੂਲ ਅਨਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਵਿਤਰਣ Vikaspedia Punjab Page Apr 15, 2019 07:23 PM
ਮੂੰਗਫਲੀ Vikaspedia Punjab Page Apr 15, 2019 07:52 PM
ਮੂੰਗੀ Vikaspedia Punjab Page Apr 15, 2019 07:46 PM
ਮੈਂਗਨੀਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਵਰਤੋ Vikaspedia Punjab Page Apr 15, 2019 09:19 PM
ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ utkarshg@cdac.in Page Apr 16, 2019 02:27 PM
ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਪਾਲੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ utkarshg@cdac.in Page Apr 15, 2019 07:31 PM
ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ utkarshg@cdac.in Page Apr 15, 2019 07:31 PM
ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ utkarshg@cdac.in Page Apr 15, 2019 07:30 PM
ਮੱਛੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਗ ਅਤੇ ਇਲਾਜ utkarshg@cdac.in Page Apr 15, 2019 07:41 PM
ਮੱਕੀ - ਬਰਸੀਮ - ਮੱਕੀ + ਰਵਾਂਹ Vikaspedia Punjab Page Apr 15, 2019 08:04 PM
ਮੱਕੀ - ਆਲੂ - ਗਰਮੀ ਰੁੱਤ ਦੀ ਮੂੰਗੀ Vikaspedia Punjab Page Apr 15, 2019 08:04 PM
ਮੱਕੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ Vikaspedia Punjab Page Apr 15, 2019 07:47 PM
ਮੱਕੀ ਦੀ ਬਰਾਨੀ ਖੇਤੀ Vikaspedia Punjab Page Apr 15, 2019 07:39 PM
ਮੱਕੀ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ Vikaspedia Punjab Page Apr 15, 2019 07:39 PM
ਮੱਕੀ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ Vikaspedia Punjab Page Apr 15, 2019 07:37 PM
ਫ਼ਾਸਫ਼ੋਰਸ, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ, ਲੋਹਾ ਅਤੇ ਜਿਸਤ Vikaspedia Punjab Page Apr 15, 2019 09:19 PM
ਜ਼ਿੰਕ ਦੀ ਘਾਟ , ਮੱਕੀ ਦੀ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਛੜਾਈ Vikaspedia Punjab Page Apr 15, 2019 07:38 PM
ਜ਼ਿੰਕ ਦੀ ਘਾਟ ਉੱਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ Vikaspedia Punjab Page Apr 15, 2019 07:35 PM
ਅਜੋਲਾ ਚਾਰੇ ਦੀ ਖੇਤੀ utkarshg@cdac.in Page Apr 15, 2019 07:37 PM
ਅਰਹਰ Vikaspedia Punjab Page Apr 15, 2019 07:48 PM
ਅਰਹਰ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦੇ ਉੱਨਤ ਢੰਗ Vikaspedia Punjab Page Apr 15, 2019 07:59 PM
ਅਰਹਰ ਦੇ ਪੌਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ Vikaspedia Punjab Page Apr 15, 2019 07:59 PM
ਅਰਹਰ ਦੇ ਖਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ Vikaspedia Punjab Page Apr 15, 2019 07:59 PM
ਅਲਸੀ ਦਾ ਪੋਲਟਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਓਮੇਗਾ - ੩ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਪਯੋਗ Venkatadri Page Apr 15, 2019 07:37 PM
ਅਸਰ ਦਾ ਫੈਲਣਾ Vikaspedia Punjab Page Apr 15, 2019 09:15 PM
ਅੱਖਾਂ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ ਅਤੇ ਬੂਟੇ ਖਰੀਦਣ ਸਮੇਂ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ Vikaspedia Punjab Page Apr 15, 2019 08:20 PM
ਆਹਾਰ ਦੇ ਤੱਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ apurvap@cdac.in Page Apr 15, 2019 07:27 PM
ਇਜੋਲਾ - ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ Venkatadri Page Apr 15, 2019 10:07 PM
ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਰੈਸ਼ਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਵਰਤੋਂ Vikaspedia Punjab Page Apr 15, 2019 07:32 PM
ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟੀਕਲਚਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ utkarshg@cdac.in Page Apr 15, 2019 08:00 PM
ਉੱਨਤ ਕਿਸਮਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ Vikaspedia Punjab Page Apr 15, 2019 07:33 PM
ਉੱਨਤ ਕਿਸਮਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ Vikaspedia Punjab Page Apr 15, 2019 07:36 PM
ਓਮੇਗਾ - ੩ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਪਯੋਗ utkarshg@cdac.in Page Apr 15, 2019 07:40 PM
ਕਟੁੰਬਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਦਾਰ ਬਨਾਉਣਾ Vikaspedia Punjab Page Apr 15, 2019 08:07 PM
ਕਪਾਹ ਉੱਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ Vikaspedia Punjab Page Apr 15, 2019 07:51 PM
ਕਪਾਹ ਉੱਤੇ ਨੋਟ Vikaspedia Punjab Page Apr 15, 2019 07:55 PM
ਕਪਾਹ ਉੱਨਤ ਕਿਸਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ Vikaspedia Punjab Page Apr 15, 2019 07:52 PM
ਕਪਾਹ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ Vikaspedia Punjab Page Apr 15, 2019 07:56 PM
ਕਪਾਹ ਦੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ Vikaspedia Punjab Page Apr 15, 2019 07:52 PM
ਕਮਾਦ (ਬੀਜੜ ਫ਼ਸਲ) Vikaspedia Punjab Page Apr 15, 2019 08:00 PM
ਕਾਂਟ - ਛਾਂਟ ਤੇ ਸਿਧਾਈ ਅਤੇ ਖੜ੍ਹਵਾਂ ਤੇਲਾ Vikaspedia Punjab Page Apr 15, 2019 09:19 PM
ਕਾਸ਼ਤ ਦੇ ਢੰਗ Vikaspedia Punjab Page Apr 15, 2019 07:50 PM
ਕਾਸ਼ਤ ਦੇ ਢੰਗ Vikaspedia Punjab Page Apr 15, 2019 08:01 PM
ਕਾਸ਼ਤ ਦੇ ਢੰਗ Vikaspedia Punjab Page Apr 15, 2019 07:37 PM
ਕਾਸ਼ਤ ਦੇ ਢੰਗ Vikaspedia Punjab Page Apr 15, 2019 07:46 PM
ਕਾਲੀ ਮੱਖੀ (ਬਲੈਕ ਫ਼ਲਾਈ) Vikaspedia Punjab Page Apr 15, 2019 09:20 PM
ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ utkarshg@cdac.in Page Apr 16, 2019 02:26 PM
ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ ਕਮਾਦ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ Vikaspedia Punjab Page Apr 15, 2019 07:35 PM
ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਇਓਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ Vikaspedia Punjab Page Apr 15, 2019 09:25 PM
ਕੋਹੜ ਰੋਗ ਕਿਉ ਹੁੰਦਾ ਹੈ Vikaspedia Punjab Page Apr 15, 2019 09:21 PM
ਕੋਹੜ ਰੋਗ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਕਾਰ Vikaspedia Punjab Page Apr 15, 2019 09:22 PM
ਕੌਮੀ ਪਸ਼ੂਧਨ ਮਿਸ਼ਨ Vikaspedia Punjab Page Apr 15, 2019 07:36 PM
ਕਲਰਾਠੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ Vikaspedia Punjab Page Apr 15, 2019 10:07 PM
ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਉਪਯੋਗ utkarshg@cdac.in Page Apr 15, 2019 07:36 PM
ਕੀੜੇ - ਮਕੌੜੇ Vikaspedia Punjab Page Apr 15, 2019 10:07 PM
ਕੀੜੇ - ਮਕੌੜੇ (ਬੀ ਟੀ ਰਹਿਤ ਨਰਮਾ) Vikaspedia Punjab Page Apr 15, 2019 07:54 PM
ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਸਿਖਦੇ ਹੋਏ ਭੋਜਨ ਜੁਟਾਉਣਾ Vikaspedia Punjab Page Apr 15, 2019 09:26 PM
ਕੁੱਕੜ ਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ utkarshg@cdac.in Page Apr 15, 2019 07:40 PM
ਕੁੱਕੜ ਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ Venkatadri Page Apr 15, 2019 07:37 PM
ਕੰਨੋ ਦੇ ਫ਼ਲਾਂ Vikaspedia Punjab Page Apr 15, 2019 09:18 PM
ਖ਼ਾਦਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਤਰੀਕਾ Vikaspedia Punjab Page Apr 15, 2019 09:16 PM
ਖਾਦਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਤਰੀਕਾ Vikaspedia Punjab Page Apr 15, 2019 07:51 PM
ਖਾਦਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ Vikaspedia Punjab Page Apr 15, 2019 07:51 PM
ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ Vikaspedia Punjab Page Apr 15, 2019 07:45 PM
ਖਾਰੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਯੋਗ ਵਰਤੋਂ Vikaspedia Punjab Page Apr 15, 2019 07:24 PM
ਖਾਰੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ Vikaspedia Punjab Page Apr 15, 2019 07:24 PM
ਖੁਰਪਕਾ ਮੂੰਹਪਕਾ ਰੋਗ (ਐਫ.ਐਮ.ਡੀ.) ਨਿਯੰਤਰਣ apurvap@cdac.in Page Apr 15, 2019 10:08 PM
ਖੁਰਾਕੀ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਖਾਦ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ Vikaspedia Punjab Page Apr 15, 2019 09:12 PM
ਖੇਤ ਤੋਂ ਥਾਲੀ ਤੱਕ ਸਹਿਜਾ ਆਰਗੈਨਿਕਸ ਦੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲ Vikaspedia Punjab Page Apr 15, 2019 09:26 PM
ਖੇਤੀ ਰਿਣ utkarshg@cdac.in Page Apr 15, 2019 09:12 PM
ਖੇਤੀਬਾੜੀ Tajinder Singh Page Apr 15, 2019 06:29 PM
ਖੇਤੀਬਾੜੀ admin Page Oct 01, 2018 10:57 AM
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ Tajinder Singh Page Apr 15, 2019 07:21 PM
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਚੋਣ, ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਨੁਕਤੇ Vikaspedia Punjab Page Apr 15, 2019 07:32 PM
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ Vikaspedia Punjab Page Apr 15, 2019 08:08 PM
ਗੋਡੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਦੀਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ Vikaspedia Punjab Page Apr 15, 2019 07:37 PM
ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਭੰਡਾਰ ਯੋਜਨਾ utkarshg@cdac.in Page Apr 15, 2019 09:13 PM
ਗੜੇਮਾਰੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ Vikaspedia Punjab Page Apr 15, 2019 09:22 PM
ਗਰੇਪਫਰੂਟ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ Vikaspedia Punjab Page Apr 15, 2019 09:17 PM
ਗੁਆਰਾ, ਜਪਾਨੀ ਪੁਦੀਨਾ, ਹਲਦੀ, ਢੈਂਚਾ ਅਤੇ ਸਣ Vikaspedia Punjab Page Apr 15, 2019 07:22 PM
ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਦਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕੀੜਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ Vikaspedia Punjab Page Apr 15, 2019 07:57 PM
ਗੈਰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਿਸਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਸ਼ਤ ਦੇ ਉੱਨਤ ਢੰਗ Vikaspedia Punjab Page Apr 15, 2019 07:22 PM
ਗੰਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ Vikaspedia Punjab Page Apr 15, 2019 07:51 PM
ਘਾਟ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਾਲੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ (ਲਘੂ ਤੱਤ) Vikaspedia Punjab Page Apr 15, 2019 09:16 PM
ਡੰਗਰਾਂ ਦੀ ਨਸਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ utkarshg@cdac.in Page Apr 15, 2019 07:39 PM
ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਵਾਸ ਸਥਾਨ ਲੋੜਾਂ Venkatadri Page Apr 15, 2019 10:19 PM
ਢੋਰਾ Vikaspedia Punjab Page Apr 15, 2019 07:47 PM
ਤਿੱਲ Vikaspedia Punjab Page Apr 15, 2019 07:52 PM
ਤਣੇ ਦੁਆਲੇ ਪੱਤੇ ਦਾ ਗਲਣਾ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ Vikaspedia Punjab Page Apr 15, 2019 10:19 PM
ਦੋਗਲਾ ਬੀਜ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ Vikaspedia Punjab Page Apr 15, 2019 07:43 PM
ਦੋਗਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ Vikaspedia Punjab Page Apr 15, 2019 07:53 PM
ਦੋਗਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਉਤਪਾਦਨ Vikaspedia Punjab Page Apr 15, 2019 07:38 PM
ਦਰਮਿਆਨਾ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸਮ Vikaspedia Punjab Page Apr 15, 2019 07:47 PM
ਦਸ ਬਾਲਗ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਆਮਦਨ-ਖਰਚ ਦਾ ਬਿਓਰਾ utkarshg@cdac.in Page Apr 15, 2019 07:29 PM
ਦਹੀਆ ਰੋਗ (ਘਰਏ ਮਲਿਦੲਾ) Vikaspedia Punjab Page Apr 15, 2019 07:56 PM
ਦੇਸੀ ਕਪਾਹ Vikaspedia Punjab Page Apr 15, 2019 07:52 PM
ਦੇਸੀ, ਮਾਲਟਾ, ਮੁਸੰਮੀ, ਅਤੇ ਜਾਫ਼ਾ Vikaspedia Punjab Page Apr 15, 2019 08:08 PM
ਦੰਦਈਏ ਫ਼ ਡੇਮੂ ਜਾਂ ਭਰਿੰਡਾਂ Vikaspedia Punjab Page Apr 15, 2019 08:08 PM
ਨਿੰਬੂ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ Vikaspedia Punjab Page Apr 15, 2019 09:10 PM
ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕ Vikaspedia Punjab Page Apr 15, 2019 07:55 PM
ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕ ਦਾ ਘੋਲ ਬਣਾਉਣਾ Vikaspedia Punjab Page Apr 15, 2019 07:55 PM
ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਵਰਤੋ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ Vikaspedia Punjab Page Apr 15, 2019 07:55 PM
ਨਦੀਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ Vikaspedia Punjab Page Apr 15, 2019 07:53 PM
ਨਦੀਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ Vikaspedia Punjab Page Apr 15, 2019 07:45 PM
ਨਰਮੇ ਦੇ ਪੱਤੇ ਝਾੜਨਾ Vikaspedia Punjab Page Apr 15, 2019 07:56 PM
ਨਰਮੇਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ - ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ Vikaspedia Punjab Page Apr 15, 2019 07:55 PM
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਸ਼ੂ-ਧਨ ਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨ.ਐੱਲ.ਐੱਮ.) utkarshg@cdac.in Page Apr 15, 2019 09:23 PM
ਰਾਈਸਬੀਨ Vikaspedia Punjab Page Apr 15, 2019 07:59 PM
ਰਿੰਗ ਸਪੌਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ Vikaspedia Punjab Page Apr 15, 2019 09:21 PM
ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਆਮ ਢੰਗ Vikaspedia Punjab Page Apr 15, 2019 07:54 PM
ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਉਪਾਅ Vikaspedia Punjab Page Apr 15, 2019 07:47 PM
ਰਲਵੀਂ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜਣਾ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ Vikaspedia Punjab Page Apr 15, 2019 08:00 PM
ਰਲਵੀਂ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜਣਾ Vikaspedia Punjab Page Apr 15, 2019 07:47 PM
ਰਸ ਚੂਸਣ ਵਾਲੇ ਕੀੜਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ Vikaspedia Punjab Page Apr 15, 2019 07:55 PM
ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਅਰਗਟ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ Vikaspedia Punjab Page Apr 15, 2019 07:40 PM
ਰਸਾਇਣਕ ਤਰੀਕੇ Vikaspedia Punjab Page Apr 15, 2019 08:06 PM
ਰਸਾਇਣਕ ਰੋਕਥਾਮ Vikaspedia Punjab Page Apr 15, 2019 07:47 PM
ਰਸਾਇਣਕ ਰੋਕਥਾਮ Vikaspedia Punjab Page Apr 15, 2019 10:19 PM
ਰੂੜੀ ਦੀ ਖਾਦ Vikaspedia Punjab Page Apr 15, 2019 09:13 PM
ਰੇਸ਼ਮ Tajinder Singh Page Apr 15, 2019 06:18 PM
ਫ਼ਲਾਂ ਦਾ ਪੱਕਣਾ ਅਤੇ ਤੁੜਾਈ Vikaspedia Punjab Page Apr 15, 2019 08:08 PM
ਫ਼ਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ Vikaspedia Punjab Page Apr 15, 2019 07:22 PM
ਫ਼ਲਾਂ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ Vikaspedia Punjab Page Apr 15, 2019 09:18 PM
ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਖਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ Vikaspedia Punjab Page Apr 15, 2019 07:35 PM
ਲੋਹੇ ਦੀ ਘਾਟ ਉੱਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ Vikaspedia Punjab Page Apr 15, 2019 07:35 PM
ਵਿਦਰਭ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ Vikaspedia Punjab Page Apr 15, 2019 09:25 PM
ਸਜਾਵਟੀ ਮੱਛੀਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ utkarshg@cdac.in Page Apr 15, 2019 07:42 PM
ਸਪਰੇਅ ਤਕਨੌਲੋਜੀ Vikaspedia Punjab Page Apr 15, 2019 07:55 PM
ਸਿਧਾਈ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ Vikaspedia Punjab Page Apr 15, 2019 09:19 PM
ਸਿਧਾਈ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ Vikaspedia Punjab Page Apr 15, 2019 09:20 PM
ਸਿੰਚਾਈ Tajinder Singh Page Apr 15, 2019 07:33 PM
ਸਿੰਚਾਈ Vikaspedia Punjab Page Apr 15, 2019 09:19 PM
ਸਿੰਚਾਈ ਜਲ - ਨਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ Vikaspedia Punjab Page Apr 15, 2019 07:53 PM
ਸਿੰਚਾਈ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਲੇਜ਼ਰ ਲੈਵਲਿੰਗ ਦਾ ਸਹੀ ਉਪਯੋਗ Vikaspedia Punjab Page Apr 15, 2019 07:58 PM
ਸਿੰਚਾਈ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਜਲ ਨਿਕਾਸ Vikaspedia Punjab Page Apr 15, 2019 07:37 PM
ਸਿੰਚਾਈ ਤੇ ਜਲ ਨਿਕਾਸ Vikaspedia Punjab Page Apr 15, 2019 07:45 PM
ਸਿੰਚਾਈ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ Tajinder Singh Page Apr 15, 2019 06:20 PM
ਸੋਇਆਬੀਨ Vikaspedia Punjab Page Apr 15, 2019 07:49 PM
ਸੋਇਆਬੀਨ Vikaspedia Punjab Page Apr 15, 2019 07:20 PM
ਸਥਿਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਕੌਮੀ ਮਿਸ਼ਨ Vikaspedia Punjab Page Apr 16, 2019 02:40 PM
ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ Vikaspedia Punjab Page Apr 15, 2019 07:51 PM
ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਪੰਛੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕੇ Vikaspedia Punjab Page Apr 15, 2019 07:56 PM
ਸੂਰ ਪਾਲਣ utkarshg@cdac.in Page Apr 15, 2019 07:27 PM
ਸੈਨਿਕ ਸੁੰਡੀ ਤੇ ਛੱਲੀਆਂ ਦਾ ਸੂਤ ਕੁਤਰੂ Vikaspedia Punjab Page Apr 15, 2019 07:39 PM
ਸੰਗ੍ਰਹਿਤ ਅਨਾਜ ਦੇ ਕੀਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਲਈ ਗੈਜੇਟਸ utkarshg@cdac.in Page Apr 15, 2019 07:34 PM
ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ Vikaspedia Punjab Page Apr 15, 2019 08:07 PM
Back to top