ਹੋਮ / ਖੇਤੀ ਫੀਡਸ
ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ

ਖੇਤੀ ਫੀਡਸ

Title Creator Item Type Modification Date
(ਢੋਲਾਂ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ Vikaspedia Punjab Page Jun 13, 2019 01:59 AM
ਏਮੂ ਪਾਲਣ utkarshg@cdac.in Page Jun 13, 2019 01:25 AM
ਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ Vikaspedia Punjab Page Jul 12, 2019 02:14 PM
ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੇਕੜਾ utkarshg@cdac.in Page Jul 12, 2019 02:33 PM
ਚੂਹਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ Vikaspedia Punjab Page Jun 13, 2019 01:55 AM
ਚੂਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ Vikaspedia Punjab Page Jul 12, 2019 02:34 PM
ਚੰਗੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ Vikaspedia Punjab Page Jul 12, 2019 02:27 PM
ਛੋਟੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ Vikaspedia Punjab Page Jul 12, 2019 11:59 AM
ਜੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਲਣਾ ਅਤੇ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਬਲਾਈਟ Vikaspedia Punjab Page Jul 12, 2019 10:04 AM
ਜਲਵਾਯੂ , ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਖ਼ਸਲ ਚੱਕਰ ਉੱਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ Vikaspedia Punjab Page Jul 12, 2019 02:38 PM
ਜਲਵਾਯੂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ Vikaspedia Punjab Page Jun 13, 2019 01:49 AM
ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ Vikaspedia Punjab Page Jun 17, 2019 10:03 PM
ਜੈਵਿਕ ਸਬਜੀ ਉਤਪਾਦਕ ਸਮੂਹ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ Vikaspedia Punjab Page Jul 12, 2019 12:03 PM
ਝਾੜ ਅਤੇ ਵਾਢੀ Vikaspedia Punjab Page Jul 12, 2019 12:01 PM
ਝੋਨਾ Vikaspedia Punjab Page Jul 12, 2019 02:48 PM
ਝੋਨੇ ਦਾ ਹਿਸਪਾ Vikaspedia Punjab Page Jul 12, 2019 01:26 PM
ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਵਿੱਚ ਦਾਣਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਵੇ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ Vikaspedia Punjab Page Jun 13, 2019 01:47 AM
ਝੋਨੇ ਦੀ ਰਹਿੰਦ - ਖੂੰਹਦ ਦੀ ਸੰਭਾਲ Vikaspedia Punjab Page Jul 12, 2019 02:54 PM
ਟਰੋਪੀਲੇਲੈਪਸ ਕਲੈਰੀ Vikaspedia Punjab Page Jun 13, 2019 01:57 AM
ਟਰਕੀ ਪਾਲਣ utkarshg@cdac.in Page Jun 13, 2019 01:17 AM
ਟਰਨਓਵਰ Vikaspedia Punjab Page Jul 12, 2019 12:03 PM
ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਹਾਦਸੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ Vikaspedia Punjab Page Jun 13, 2019 01:58 AM
ਟੀਂਡੇ ਦੀਆਂ ਸੁੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਸੁੰਡੀ Vikaspedia Punjab Page Jun 13, 2019 01:43 AM
ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ Vikaspedia Punjab Page Jul 12, 2019 11:57 AM
ਪੌਦ - ਸੁਰੱਖਿਆ Vikaspedia Punjab Page Jun 13, 2019 01:32 AM
ਪੌਦ - ਸੁਰੱਖਿਆ Vikaspedia Punjab Page Jul 12, 2019 10:09 AM
ਪੌਦ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ – ੨੦੦੧ Vikaspedia Punjab Page Jul 14, 2019 03:11 AM
ਪੌਦ ਸੁਰੱਖਿਆ Vikaspedia Punjab Page Jun 13, 2019 01:38 AM
ਪੌਦ ਸੁਰੱਖਿਆ Vikaspedia Punjab Page Jun 13, 2019 01:35 AM
ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਾਤਮਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਨਿਸਤਾਰਣ utkarshg@cdac.in Page Jul 12, 2019 02:18 PM
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਨਰ ਲਾਈਨ (ਐਲ ਐਮ ੧੬) Vikaspedia Punjab Page Jul 12, 2019 07:53 AM
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ utkarshg@cdac.in Page Jul 12, 2019 08:13 AM
ਪਤਝੜ ਰੁੱਤ ਅਤੇ ਸਰਦੀ ਰੁੱਤ Vikaspedia Punjab Page Jun 20, 2019 11:41 AM
ਪਤਝੜ ਰੁੱਤ ਦਾ ਕਮਾਦ Vikaspedia Punjab Page Jun 13, 2019 01:51 AM
ਪਨੀਰੀ ਪੁੱਟ ਕੇ ਲਾਉਣਾ Vikaspedia Punjab Page Jul 12, 2019 02:50 PM
ਪਨੀਰੀ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬੀਜਾਈ Vikaspedia Punjab Page Jul 12, 2019 02:38 PM
ਪਨੀਰੀ ਲਗਾਉਣਾਂ Vikaspedia Punjab Page Jul 12, 2019 11:59 AM
ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਂਝਪਨ - ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ Venkatadri Page Jul 12, 2019 01:26 PM
ਪੇਪੜੀ ਵਾਲਾ ਕੀੜਾ ਅਤੇ ਫ਼ਲ ਦੀ ਮੱਖੀ Vikaspedia Punjab Page Jul 12, 2019 11:52 AM
ਪੰਜੀਕਰਣ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ Vikaspedia Punjab Page Jun 13, 2019 01:42 AM
ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਧੱਬਿਆਂ ਦਾ ਰੋਗ Vikaspedia Punjab Page Jun 13, 2019 01:45 AM
ਫੜ੍ਹਨਾ Tajinder Singh Page Jun 14, 2019 11:52 AM
ਫਸਲ ਉਤਪਾਦਨ Tajinder Singh Page Apr 15, 2019 07:30 PM
ਬਚਾਓ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਢੰਗ Vikaspedia Punjab Page Jun 13, 2019 01:59 AM
ਬਛੜੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ Venkatadri Page Jul 12, 2019 08:10 AM
ਬਟੇਰ ਪਾਲਣ utkarshg@cdac.in Page Jun 13, 2019 01:14 AM
ਬਾਜਰਾ ਉੱਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ Vikaspedia Punjab Page Jul 12, 2019 07:17 PM
ਬਾਇਓਚਾਰ ਕੀ ਹੈ? Vikaspedia Punjab Page Jul 12, 2019 12:00 PM
ਬਾਕਸ (੧): ਟ੍ਰਾਇਲਾਂ ਅਤੇ ਟੇਰਾ ਪਰੇਟਾ ਸੰਯੋਜਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਰ Vikaspedia Punjab Page Jul 12, 2019 12:01 PM
ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ Vikaspedia Punjab Page Jul 12, 2019 11:59 AM
ਬਾਗਬਾਨੀ Tajinder Singh Page Jun 13, 2019 01:18 AM
ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲ ਚੱਕਰ ਉੱਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ Vikaspedia Punjab Page Jul 12, 2019 02:45 PM
ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਢੰਗ Vikaspedia Punjab Page Jun 13, 2019 01:39 AM
ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ Vikaspedia Punjab Page Jul 12, 2019 02:26 PM
ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਢੰਗ Vikaspedia Punjab Page Jun 13, 2019 01:46 AM
ਬਿਮਾਰੀਆਂ Vikaspedia Punjab Page Jul 12, 2019 07:54 AM
ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਝੁਲਸ ਰੋਗ Vikaspedia Punjab Page Jul 12, 2019 01:26 PM
ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫੈਲਾਉ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਝਾਓ Vikaspedia Punjab Page Jun 13, 2019 01:57 AM
ਬੋਰਡੋ ਪੇਂਟ ਅਤੇ ਬੋਰਡੋ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦੀ ਪਰਖ Vikaspedia Punjab Page Jul 12, 2019 12:08 PM
ਬ੍ਰਾਇਲਰ ਉਤਪਾਦਨ utkarshg@cdac.in Page Jun 13, 2019 01:15 AM
ਬ੍ਰਾਇਲਰ ਉਤਪਾਦਨ Venkatadri Page Jul 12, 2019 02:32 PM
ਬਰਡ ਫਲੂ Venkatadri Page Jul 12, 2019 02:21 PM
ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਅਤੇ ਕਟੁੰਬਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨਾ Vikaspedia Punjab Page Jun 18, 2019 12:18 PM
ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਦਾ ਕਮਾਦ Vikaspedia Punjab Page Jun 13, 2019 01:50 AM
ਬਹੁ - ਫ਼ਸਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿਉ ਕਰਦੇ ਹਾਂ Vikaspedia Punjab Page Jun 13, 2019 01:43 AM
ਬਹੁ - ਫ਼ਸਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਮੱਕੀ - ਆਲੂ ਮੈਂਥਾ Vikaspedia Punjab Page Jun 13, 2019 01:43 AM
ਬਹੁ - ਫ਼ਸਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ਸਲ ਚੱਕਰ Vikaspedia Punjab Page Jun 13, 2019 01:43 AM
ਬੀ ਟੀ ਨਰਮੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੁਕਤੇ Vikaspedia Punjab Page Jun 13, 2019 01:29 AM
ਬੀਜ - ਖਾਦ ਡਰਿਲ Vikaspedia Punjab Page Jun 18, 2019 09:21 AM
ਬੀਜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ Vikaspedia Punjab Page Jun 30, 2019 04:25 PM
ਬੀਜ ਵਾਲੀ ਫ਼ਸਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ Vikaspedia Punjab Page Jun 15, 2019 07:44 PM
ਬੀਮਾਰੀਆਂ Vikaspedia Punjab Page Jul 12, 2019 12:03 PM
ਬੂਟੇ ਅਤੇ ਜੜ੍ਹ - ਮੁੱਢ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ Vikaspedia Punjab Page Jul 12, 2019 11:48 AM
ਬੇਬੀ ਕੌਰਨ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ Vikaspedia Punjab Page Jun 13, 2019 01:37 AM
ਬੱਕਰੀ ਪਾਲਣ utkarshg@cdac.in Page Jun 13, 2019 01:16 AM
ਬੱਕਰੀ ਪਾਲਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ utkarshg@cdac.in Page Jun 13, 2019 01:28 AM
ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਪਯੋਗੀ ਨਸਲਾਂ utkarshg@cdac.in Page Jun 13, 2019 01:16 AM
ਬੱਤਖ ਪਾਲਣ utkarshg@cdac.in Page Jun 13, 2019 01:25 AM
ਭੁਰੜ ਰੋਗ Vikaspedia Punjab Page Jul 12, 2019 01:26 PM
ਭੂਮੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ utkarshg@cdac.in Page Jul 12, 2019 11:57 AM
ਭੇਡ ਪਾਲਣ utkarshg@cdac.in Page Jun 13, 2019 01:27 AM
ਮਾਂਹ Vikaspedia Punjab Page Jun 21, 2019 12:46 PM
ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਬੀਜ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ Vikaspedia Punjab Page Jun 13, 2019 01:42 AM
ਮਿਸ਼ਰਤ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ utkarshg@cdac.in Page Jun 13, 2019 01:30 AM
ਮਿੱਟੀ ਪਰਖ Vikaspedia Punjab Page Jul 12, 2019 02:33 PM
ਮਿੱਟੀ ਪਰਖ ਦੀ ਸੂਖਮ ਤੱਤ Vikaspedia Punjab Page Jun 13, 2019 01:54 AM
ਮਿੱਟੀ ਪਰਖ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ Vikaspedia Punjab Page Jul 12, 2019 12:05 PM
ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਢੰਗ Vikaspedia Punjab Page Jul 12, 2019 12:03 PM
ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ : ਮਹੱਤਵ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ utkarshg@cdac.in Page Mar 04, 2019 07:21 AM
ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕੇ Vikaspedia Punjab Page Jul 12, 2019 12:02 PM
ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ੀ ਤਕਨੀਕ utkarshg@cdac.in Page Jun 16, 2019 06:02 AM
ਮਿੱਟੀ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨੈਨੋ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵ utkarshg@cdac.in Page Jul 12, 2019 02:14 PM
ਮਿੱਤਰ ਮੱਕੜੀਆਂ Vikaspedia Punjab Page Jul 12, 2019 02:19 PM
ਮਿੱਤਰ ਕੀੜੇ Vikaspedia Punjab Page Jul 12, 2019 11:52 AM
ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪਨੀਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ Vikaspedia Punjab Page Jul 12, 2019 02:39 PM
ਮੀਲੀ ਬੱਗ (ਗੁਦੈਹੜੀ) Vikaspedia Punjab Page Jul 12, 2019 12:02 PM
ਮੀਲੀ ਬੱਗ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕਾਰਜਨੀਤੀ Vikaspedia Punjab Page Jun 13, 2019 01:43 AM
ਮੂਢੀ ਫ਼ਸਲ ਅਤੇ ਖੰਡ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨੁਕਤੇ Vikaspedia Punjab Page Jun 13, 2019 01:49 AM
ਮੂਢੇ ਕਮਾਦ ਦੀ ਸੰਭਾਲ Vikaspedia Punjab Page Jun 13, 2019 01:51 AM
ਮੂਲ ਅਨਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਵਿਤਰਣ Vikaspedia Punjab Page Jul 12, 2019 02:16 PM
ਮੂੰਗਫਲੀ Vikaspedia Punjab Page Jun 13, 2019 01:41 AM
ਮੂੰਗੀ Vikaspedia Punjab Page Jun 13, 2019 01:35 AM
ਮੈਂਗਨੀਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਵਰਤੋ Vikaspedia Punjab Page Jul 12, 2019 11:49 AM
ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ utkarshg@cdac.in Page Jun 13, 2019 01:30 AM
ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਪਾਲੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ utkarshg@cdac.in Page Jun 13, 2019 01:18 AM
ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ utkarshg@cdac.in Page Jun 13, 2019 01:19 AM
ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ utkarshg@cdac.in Page Jun 13, 2019 01:18 AM
ਮੱਛੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਗ ਅਤੇ ਇਲਾਜ utkarshg@cdac.in Page Jun 13, 2019 01:29 AM
ਮੱਕੀ - ਬਰਸੀਮ - ਮੱਕੀ + ਰਵਾਂਹ Vikaspedia Punjab Page Jul 12, 2019 10:33 AM
ਮੱਕੀ - ਆਲੂ - ਗਰਮੀ ਰੁੱਤ ਦੀ ਮੂੰਗੀ Vikaspedia Punjab Page Jun 28, 2019 01:38 AM
ਮੱਕੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ Vikaspedia Punjab Page Jul 12, 2019 02:55 PM
ਮੱਕੀ ਦੀ ਬਰਾਨੀ ਖੇਤੀ Vikaspedia Punjab Page Jun 13, 2019 01:38 AM
ਮੱਕੀ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ Vikaspedia Punjab Page Jun 13, 2019 01:38 AM
ਮੱਕੀ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ Vikaspedia Punjab Page Jun 13, 2019 01:26 AM
ਫ਼ਾਸਫ਼ੋਰਸ, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ, ਲੋਹਾ ਅਤੇ ਜਿਸਤ Vikaspedia Punjab Page Jul 12, 2019 11:49 AM
ਜ਼ਿੰਕ ਦੀ ਘਾਟ , ਮੱਕੀ ਦੀ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਛੜਾਈ Vikaspedia Punjab Page Jun 26, 2019 08:26 PM
ਜ਼ਿੰਕ ਦੀ ਘਾਟ ਉੱਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ Vikaspedia Punjab Page Jul 12, 2019 02:53 PM
ਅਜੋਲਾ ਚਾਰੇ ਦੀ ਖੇਤੀ utkarshg@cdac.in Page Jun 13, 2019 01:13 AM
ਅਰਹਰ Vikaspedia Punjab Page Jun 13, 2019 01:47 AM
ਅਰਹਰ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦੇ ਉੱਨਤ ਢੰਗ Vikaspedia Punjab Page Jun 17, 2019 11:05 PM
ਅਰਹਰ ਦੇ ਪੌਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ Vikaspedia Punjab Page Jun 13, 2019 01:37 AM
ਅਰਹਰ ਦੇ ਖਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ Vikaspedia Punjab Page Jul 12, 2019 10:15 AM
ਅਲਸੀ ਦਾ ਪੋਲਟਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਓਮੇਗਾ - ੩ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਪਯੋਗ Venkatadri Page Jul 12, 2019 02:22 PM
ਅਸਰ ਦਾ ਫੈਲਣਾ Vikaspedia Punjab Page Jul 12, 2019 12:13 PM
ਅੱਖਾਂ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ ਅਤੇ ਬੂਟੇ ਖਰੀਦਣ ਸਮੇਂ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ Vikaspedia Punjab Page Jul 12, 2019 08:30 AM
ਆਹਾਰ ਦੇ ਤੱਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ apurvap@cdac.in Page Jul 12, 2019 02:22 PM
ਇਜੋਲਾ - ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ Venkatadri Page Jul 12, 2019 01:27 PM
ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਰੈਸ਼ਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਵਰਤੋਂ Vikaspedia Punjab Page Jul 12, 2019 02:10 PM
ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟੀਕਲਚਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ utkarshg@cdac.in Page Jul 12, 2019 10:40 AM
ਉੱਨਤ ਕਿਸਮਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ Vikaspedia Punjab Page Jul 12, 2019 02:49 PM
ਉੱਨਤ ਕਿਸਮਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ Vikaspedia Punjab Page Jul 12, 2019 02:54 PM
ਓਮੇਗਾ - ੩ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਪਯੋਗ utkarshg@cdac.in Page Jun 13, 2019 01:26 AM
ਕਟੁੰਬਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਦਾਰ ਬਨਾਉਣਾ Vikaspedia Punjab Page Jun 13, 2019 01:56 AM
ਕਪਾਹ ਉੱਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ Vikaspedia Punjab Page Jun 13, 2019 01:29 AM
ਕਪਾਹ ਉੱਤੇ ਨੋਟ Vikaspedia Punjab Page Jul 12, 2019 10:14 AM
ਕਪਾਹ ਉੱਨਤ ਕਿਸਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ Vikaspedia Punjab Page Jul 12, 2019 09:59 AM
ਕਪਾਹ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ Vikaspedia Punjab Page Jun 13, 2019 01:44 AM
ਕਪਾਹ ਦੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ Vikaspedia Punjab Page Jun 13, 2019 01:41 AM
ਕਮਾਦ (ਬੀਜੜ ਫ਼ਸਲ) Vikaspedia Punjab Page Jun 13, 2019 01:38 AM
ਕਾਂਟ - ਛਾਂਟ ਤੇ ਸਿਧਾਈ ਅਤੇ ਖੜ੍ਹਵਾਂ ਤੇਲਾ Vikaspedia Punjab Page Jul 14, 2019 06:57 AM
ਕਾਸ਼ਤ ਦੇ ਢੰਗ Vikaspedia Punjab Page Jun 13, 2019 01:28 AM
ਕਾਸ਼ਤ ਦੇ ਢੰਗ Vikaspedia Punjab Page Jun 13, 2019 01:50 AM
ਕਾਸ਼ਤ ਦੇ ਢੰਗ Vikaspedia Punjab Page Jul 12, 2019 02:45 PM
ਕਾਸ਼ਤ ਦੇ ਢੰਗ Vikaspedia Punjab Page Jun 13, 2019 01:35 AM
ਕਾਲੀ ਮੱਖੀ (ਬਲੈਕ ਫ਼ਲਾਈ) Vikaspedia Punjab Page Jul 12, 2019 12:02 PM
ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ utkarshg@cdac.in Page Jul 12, 2019 12:09 PM
ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ ਕਮਾਦ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ Vikaspedia Punjab Page Jun 29, 2019 12:51 AM
ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਇਓਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ Vikaspedia Punjab Page Jul 12, 2019 12:01 PM
ਕੋਹੜ ਰੋਗ ਕਿਉ ਹੁੰਦਾ ਹੈ Vikaspedia Punjab Page Jul 12, 2019 11:53 AM
ਕੋਹੜ ਰੋਗ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਕਾਰ Vikaspedia Punjab Page Jul 12, 2019 12:07 PM
ਕੌਮੀ ਪਸ਼ੂਧਨ ਮਿਸ਼ਨ Vikaspedia Punjab Page Jul 12, 2019 02:30 PM
ਕਲਰਾਠੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ Vikaspedia Punjab Page Jul 12, 2019 01:27 PM
ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਉਪਯੋਗ utkarshg@cdac.in Page Jun 17, 2019 05:35 AM
ਕੀੜੇ - ਮਕੌੜੇ Vikaspedia Punjab Page Jul 12, 2019 01:27 PM
ਕੀੜੇ - ਮਕੌੜੇ (ਬੀ ਟੀ ਰਹਿਤ ਨਰਮਾ) Vikaspedia Punjab Page Jun 18, 2019 12:54 AM
ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਸਿਖਦੇ ਹੋਏ ਭੋਜਨ ਜੁਟਾਉਣਾ Vikaspedia Punjab Page Jul 12, 2019 12:14 PM
ਕੁੱਕੜ ਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ utkarshg@cdac.in Page Jun 13, 2019 01:26 AM
ਕੁੱਕੜ ਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ Venkatadri Page Jul 12, 2019 02:21 PM
ਕੰਨੋ ਦੇ ਫ਼ਲਾਂ Vikaspedia Punjab Page Jul 12, 2019 11:49 AM
ਖ਼ਾਦਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਤਰੀਕਾ Vikaspedia Punjab Page Jul 12, 2019 12:05 PM
ਖਾਦਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਤਰੀਕਾ Vikaspedia Punjab Page Jun 21, 2019 06:30 AM
ਖਾਦਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ Vikaspedia Punjab Page Jun 13, 2019 01:40 AM
ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ Vikaspedia Punjab Page Jul 12, 2019 02:41 PM
ਖਾਰੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਯੋਗ ਵਰਤੋਂ Vikaspedia Punjab Page Jul 12, 2019 02:28 PM
ਖਾਰੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ Vikaspedia Punjab Page Jul 12, 2019 02:17 PM
ਖੁਰਪਕਾ ਮੂੰਹਪਕਾ ਰੋਗ (ਐਫ.ਐਮ.ਡੀ.) ਨਿਯੰਤਰਣ apurvap@cdac.in Page Jul 12, 2019 01:28 PM
ਖੁਰਾਕੀ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਖਾਦ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ Vikaspedia Punjab Page Jul 12, 2019 12:08 PM
ਖੇਤ ਤੋਂ ਥਾਲੀ ਤੱਕ ਸਹਿਜਾ ਆਰਗੈਨਿਕਸ ਦੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲ Vikaspedia Punjab Page Jul 12, 2019 12:02 PM
ਖੇਤੀ ਰਿਣ utkarshg@cdac.in Page Jul 12, 2019 12:08 PM
ਖੇਤੀਬਾੜੀ Tajinder Singh Page May 06, 2019 07:59 PM
ਖੇਤੀਬਾੜੀ admin Page Oct 01, 2018 10:57 AM
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ Tajinder Singh Page Jun 23, 2019 09:18 AM
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਚੋਣ, ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਨੁਕਤੇ Vikaspedia Punjab Page Jul 12, 2019 02:21 PM
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ Vikaspedia Punjab Page Jun 13, 2019 01:58 AM
ਗੋਡੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਦੀਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ Vikaspedia Punjab Page Jul 12, 2019 02:56 PM
ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਭੰਡਾਰ ਯੋਜਨਾ utkarshg@cdac.in Page Jul 12, 2019 12:10 PM
ਗੜੇਮਾਰੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ Vikaspedia Punjab Page Jul 12, 2019 12:07 PM
ਗਰੇਪਫਰੂਟ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ Vikaspedia Punjab Page Jul 12, 2019 11:57 AM
ਗੁਆਰਾ, ਜਪਾਨੀ ਪੁਦੀਨਾ, ਹਲਦੀ, ਢੈਂਚਾ ਅਤੇ ਸਣ Vikaspedia Punjab Page Jul 12, 2019 02:24 PM
ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਦਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕੀੜਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ Vikaspedia Punjab Page Jun 13, 2019 01:57 AM
ਗੈਰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਿਸਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਸ਼ਤ ਦੇ ਉੱਨਤ ਢੰਗ Vikaspedia Punjab Page Jul 12, 2019 02:12 PM
ਗੰਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ Vikaspedia Punjab Page Jun 13, 2019 01:40 AM
ਘਾਟ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਾਲੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ (ਲਘੂ ਤੱਤ) Vikaspedia Punjab Page Jul 12, 2019 12:05 PM
ਡੰਗਰਾਂ ਦੀ ਨਸਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ utkarshg@cdac.in Page Jul 12, 2019 02:25 PM
ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਵਾਸ ਸਥਾਨ ਲੋੜਾਂ Venkatadri Page Jul 12, 2019 01:39 PM
ਢੋਰਾ Vikaspedia Punjab Page Jun 13, 2019 01:47 AM
ਤਿੱਲ Vikaspedia Punjab Page Jun 13, 2019 01:41 AM
ਤਣੇ ਦੁਆਲੇ ਪੱਤੇ ਦਾ ਗਲਣਾ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ Vikaspedia Punjab Page Jul 16, 2019 05:28 PM
ਦੋਗਲਾ ਬੀਜ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ Vikaspedia Punjab Page Jul 12, 2019 08:07 AM
ਦੋਗਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ Vikaspedia Punjab Page Jun 13, 2019 01:42 AM
ਦੋਗਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਉਤਪਾਦਨ Vikaspedia Punjab Page Jun 29, 2019 06:53 AM
ਦਰਮਿਆਨਾ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸਮ Vikaspedia Punjab Page Jul 12, 2019 02:45 PM
ਦਸ ਬਾਲਗ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਆਮਦਨ-ਖਰਚ ਦਾ ਬਿਓਰਾ utkarshg@cdac.in Page Jun 13, 2019 01:28 AM
ਦਹੀਆ ਰੋਗ (ਘਰਏ ਮਲਿਦੲਾ) Vikaspedia Punjab Page Jun 13, 2019 01:45 AM
ਦੇਸੀ ਕਪਾਹ Vikaspedia Punjab Page Jun 13, 2019 01:30 AM
ਦੇਸੀ, ਮਾਲਟਾ, ਮੁਸੰਮੀ, ਅਤੇ ਜਾਫ਼ਾ Vikaspedia Punjab Page Jul 12, 2019 11:57 AM
ਦੰਦਈਏ ਫ਼ ਡੇਮੂ ਜਾਂ ਭਰਿੰਡਾਂ Vikaspedia Punjab Page Jul 05, 2019 03:03 AM
ਨਿੰਬੂ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ Vikaspedia Punjab Page Jul 12, 2019 12:04 PM
ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕ Vikaspedia Punjab Page Jul 09, 2019 01:21 PM
ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕ ਦਾ ਘੋਲ ਬਣਾਉਣਾ Vikaspedia Punjab Page Jul 12, 2019 10:35 AM
ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਵਰਤੋ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ Vikaspedia Punjab Page Jun 13, 2019 01:44 AM
ਨਦੀਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ Vikaspedia Punjab Page Jun 13, 2019 01:41 AM
ਨਦੀਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ Vikaspedia Punjab Page Jul 12, 2019 02:50 PM
ਨਰਮੇ ਦੇ ਪੱਤੇ ਝਾੜਨਾ Vikaspedia Punjab Page Jun 13, 2019 01:34 AM
ਨਰਮੇਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ - ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ Vikaspedia Punjab Page Jun 13, 2019 01:43 AM
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਸ਼ੂ-ਧਨ ਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨ.ਐੱਲ.ਐੱਮ.) utkarshg@cdac.in Page Jul 12, 2019 11:59 AM
ਰਾਈਸਬੀਨ Vikaspedia Punjab Page Jun 13, 2019 01:37 AM
ਰਿੰਗ ਸਪੌਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ Vikaspedia Punjab Page Jul 12, 2019 12:05 PM
ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਆਮ ਢੰਗ Vikaspedia Punjab Page Jun 13, 2019 01:43 AM
ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਉਪਾਅ Vikaspedia Punjab Page Jun 13, 2019 01:46 AM
ਰਲਵੀਂ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜਣਾ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ Vikaspedia Punjab Page Jun 28, 2019 10:07 AM
ਰਲਵੀਂ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜਣਾ Vikaspedia Punjab Page Jun 13, 2019 01:47 AM
ਰਸ ਚੂਸਣ ਵਾਲੇ ਕੀੜਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ Vikaspedia Punjab Page Jul 05, 2019 02:33 AM
ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਅਰਗਟ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ Vikaspedia Punjab Page Jun 13, 2019 01:40 AM
ਰਸਾਇਣਕ ਤਰੀਕੇ Vikaspedia Punjab Page Jun 13, 2019 01:55 AM
ਰਸਾਇਣਕ ਰੋਕਥਾਮ Vikaspedia Punjab Page Jun 29, 2019 01:37 AM
ਰਸਾਇਣਕ ਰੋਕਥਾਮ Vikaspedia Punjab Page Jul 12, 2019 01:39 PM
ਰੂੜੀ ਦੀ ਖਾਦ Vikaspedia Punjab Page Jul 12, 2019 12:11 PM
ਰੇਸ਼ਮ Tajinder Singh Page Apr 15, 2019 06:18 PM
ਫ਼ਲਾਂ ਦਾ ਪੱਕਣਾ ਅਤੇ ਤੁੜਾਈ Vikaspedia Punjab Page Jul 12, 2019 08:19 AM
ਫ਼ਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ Vikaspedia Punjab Page Jul 12, 2019 02:11 PM
ਫ਼ਲਾਂ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ Vikaspedia Punjab Page Jul 12, 2019 08:19 AM
ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਖਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ Vikaspedia Punjab Page Jul 12, 2019 02:52 PM
ਲੋਹੇ ਦੀ ਘਾਟ ਉੱਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ Vikaspedia Punjab Page Jul 12, 2019 09:58 AM
ਵਿਦਰਭ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ Vikaspedia Punjab Page Jul 12, 2019 12:12 PM
ਸਜਾਵਟੀ ਮੱਛੀਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ utkarshg@cdac.in Page Jul 12, 2019 02:42 PM
ਸਪਰੇਅ ਤਕਨੌਲੋਜੀ Vikaspedia Punjab Page Jun 13, 2019 01:44 AM
ਸਿਧਾਈ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ Vikaspedia Punjab Page Jul 12, 2019 12:01 PM
ਸਿਧਾਈ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ Vikaspedia Punjab Page Jul 12, 2019 12:02 PM
ਸਿੰਚਾਈ Tajinder Singh Page Jun 13, 2019 01:19 AM
ਸਿੰਚਾਈ Vikaspedia Punjab Page Jul 12, 2019 12:00 PM
ਸਿੰਚਾਈ ਜਲ - ਨਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ Vikaspedia Punjab Page Jul 09, 2019 12:59 PM
ਸਿੰਚਾਈ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਲੇਜ਼ਰ ਲੈਵਲਿੰਗ ਦਾ ਸਹੀ ਉਪਯੋਗ Vikaspedia Punjab Page Jun 13, 2019 01:47 AM
ਸਿੰਚਾਈ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਜਲ ਨਿਕਾਸ Vikaspedia Punjab Page Jun 13, 2019 01:25 AM
ਸਿੰਚਾਈ ਤੇ ਜਲ ਨਿਕਾਸ Vikaspedia Punjab Page Jul 12, 2019 02:40 PM
ਸਿੰਚਾਈ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ Tajinder Singh Page Jun 13, 2019 01:09 AM
ਸੋਇਆਬੀਨ Vikaspedia Punjab Page Jun 13, 2019 01:48 AM
ਸੋਇਆਬੀਨ Vikaspedia Punjab Page Jul 12, 2019 02:19 PM
ਸਥਿਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਕੌਮੀ ਮਿਸ਼ਨ Vikaspedia Punjab Page Jul 12, 2019 11:23 AM
ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ Vikaspedia Punjab Page Jun 13, 2019 01:40 AM
ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਪੰਛੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕੇ Vikaspedia Punjab Page Jul 03, 2019 05:55 AM
ਸੂਰ ਪਾਲਣ utkarshg@cdac.in Page Jun 13, 2019 01:14 AM
ਸੈਨਿਕ ਸੁੰਡੀ ਤੇ ਛੱਲੀਆਂ ਦਾ ਸੂਤ ਕੁਤਰੂ Vikaspedia Punjab Page Jun 13, 2019 01:38 AM
ਸੰਗ੍ਰਹਿਤ ਅਨਾਜ ਦੇ ਕੀਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਲਈ ਗੈਜੇਟਸ utkarshg@cdac.in Page Jun 16, 2019 04:55 PM
ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ Vikaspedia Punjab Page Jun 13, 2019 01:56 AM
Back to top