ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ

Search results for ਰਿੰਗ ਸਪੌਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

RSS Subscribe to an always-updated RSS feed.

5 items matching your search terms.
Filter the results.
Item type

New items sinceਹੇਠਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੌਰਟ ਕਰੋ ਮਹੱਤਤਾ · ਮਿਤੀ (ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਵੀਂ) · ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਤੌਰ ਤੇ
ਈ-ਸੈਲਾਨੀ ਵੀਜ਼ਾ ਸਹੂਲਤ
ਈ-ਸੈਲਾਨੀ ਵੀਜ਼ਾ ਸਹੂਲਤ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ
ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਈ-ਸ਼ਾਸਨ / ਈ-ਸ਼ਾਸਨ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਰਿੰਗ ਸਪੌਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਣੂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਬੀਜ, ਮਿੱਟੀ, ਕੀੜਿਆਂ ਜਾਂ ਸਪੌਲੀਏ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਫ਼ੈਲਦੀ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਖੇਤੀ / ਨਿੰਬੂ ਜਾਤੀ ਦੇ ਫ਼ਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ / ਕੋਹੜ ਰੋਗ
ਭੁਰੜ ਰੋਗ
ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਭੁਰੜ ਰੋਗ (ਭਲੳਸਟ) ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਖੇਤੀ / / ਅਨਾਜ / ਪੌਦ ਸੁੱਰਖਿਆ
ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ
ਇਸ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸਿਹਤ / ਸਵੱਛਤਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਗਿਆਨ
ਸੱਟ ਤੋਂ ਬਚਾਅ
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸਿਹਤ / ਜੀਵਨ ਦੇ ਸੱਚ
Back to top